KIM Forum / Beeld en Geluid

Het KIM, forum voor reflectie op journalistiek en media, biedt een ontmoetingspunt aan journalisten, journalistieke opleiders, omroepbestuurders, communicatiewetenschappers, uitgevers en anderen die via hun werk nauw betrokken zijn bij journalistiek en media.

Het KIM zet in op het organiseren van lezingen en gedachtewisselingen over actuele thema’s op het terrein van journalistiek en media, in het bijzonder in relatie tot journalistieke beroepsopvattingen en -ethiek, levensbeschouwing en waarden. Het meer zichtbaar maken van kwaliteit en kwaliteitsmaatstaven van de media staat daarbij voorop.

Het KIM, forum voor reflectie op journalistiek en media, biedt een ontmoetingspunt aan journalisten, journalistieke opleiders, omroepbestuurders, communicatiewetenschappers, uitgevers en anderen die via hun werk nauw betrokken zijn bij journalistiek en media.

Het KIM zet in op het organiseren van lezingen en gedachtewisselingen over actuele thema’s op het terrein van journalistiek en media, in het bijzonder in relatie tot journalistieke beroepsopvattingen en -ethiek, levensbeschouwing en waarden. Het meer zichtbaar maken van kwaliteit en kwaliteitsmaatstaven van de media staat daarbij voorop.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen