KNX Belgium

KNX Belgie is een vereniging die de internationatione standaard KNX vertegenwoordigt. Deze netwerkorganisatie kent verschillende lidmaatschappen. Vanzelfsprekend zijn diverse KNX-fabrikanten -13 prominente marktpartijen -  lid van het netwerk. Daarnaast maken ook drie belangrijke distributeurs onderdeel uit van het netwerk. Maar naast deze leveranciers kent het KNX-netwerk een groeiend aantal leden onder system integratoren en installateurs die zich als KNX Professional in de markt profileren. Op dit moment zijn al 16 system integratoren en 26 installateurs officieel als KNX Professional ingeschreven. De komende periode zal dit aantal verder toenemen, en de bijeenkomst op 21 oktober is daarvoor een zeer geschikt moment.

KNX Belgium est une association représentant la norme internationale KNX. Cette organisation de réseau connaît plusieurs types d’inscriptions. Plusieurs fabricants de KNX - 13 parties importantes du marché - sont membres du réseau. En outre, trois grands distributeurs font également partie du réseau. Mais hormis ces fournisseurs, le réseau KNX connaît un nombre croissant de membres parmi les intégrateurs de systèmes et les installateurs, qui se profilent sur le marché en tant que KNX Professional. Actuellement, 16 intégrateurs de systèmes et 26 installateurs sont officiellement inscrits en tant que KNX Professionnal. Dans les mois à venir, ce nombre augmentera encore, et la réunion du 21 octobre sera un moment propice.


KNX Belgie is een vereniging die de internationatione standaard KNX vertegenwoordigt. Deze netwerkorganisatie kent verschillende lidmaatschappen. Vanzelfsprekend zijn diverse KNX-fabrikanten -13 prominente marktpartijen -  lid van het netwerk. Daarnaast maken ook drie belangrijke distributeurs onderdeel uit van het netwerk. Maar naast deze leveranciers kent het KNX-netwerk een groeiend aantal leden onder system integratoren en installateurs die zich als KNX Professional in de markt profileren. Op dit moment zijn al 16 system integratoren en 26 installateurs officieel als KNX Professional ingeschreven. De komende periode zal dit aantal verder toenemen, en de bijeenkomst op 21 oktober is daarvoor een zeer geschikt moment.

KNX Belgium est une association représentant la norme internationale KNX. Cette organisation de réseau connaît plusieurs types d’inscriptions. Plusieurs fabricants de KNX - 13 parties importantes du marché - sont membres du réseau. En outre, trois grands distributeurs font également partie du réseau. Mais hormis ces fournisseurs, le réseau KNX connaît un nombre croissant de membres parmi les intégrateurs de systèmes et les installateurs, qui se profilent sur le marché en tant que KNX Professional. Actuellement, 16 intégrateurs de systèmes et 26 installateurs sont officiellement inscrits en tant que KNX Professionnal. Dans les mois à venir, ce nombre augmentera encore, et la réunion du 21 octobre sera un moment propice.


Evenementen