Afbeelding voor organisatorprofiel

Moluccan Future Foundation

Moluccan Future Foundation, kortweg MFF, is een nieuwe Molukse stichting, die n.a.v. de aardbevingen van 26 september, op initiatief van verschillende particulieren en vertegenwoordigers van organisaties uit de Molukse gemeenschap in Nederland, op 4 november j.l. statutair is opgericht.

Moluccan Future Foundation is een non-profit organisatie, onafhankelijk maar wel verbinding zoekend, met een bestuur waarvan de samenstelling ook de verscheidenheid van de groep initiatiefnemers van MFF goed weerspiegelt.

Doel van MFF is op korte termijn directe humanitaire hulp te bieden aan de door de aardbevingen en aardschokken getroffen bevolking en dorpen op de Molukken. Op de middellange termijn wil MFF aandacht blijven vragen om projecten te ondersteunen ten behoeve van de wederopbouw en de zelfredzaamheid van mensen.


Daarbij focust MFF zich in het bijzonder op het welzijn en de rechten van de kinderen op de Molukken indachtig de Convention on the rights of Children waarin o.a. wordt beschreven dat elk kind recht heeft op leven, op zorg, op voedsel en kleding, op onderwijs en op een veilige en gezonde plek om te leven. De kinderen zijn immers de toekomst.

Onze doelen willen wij realiseren door simpelweg gelden in te zamelen. Dat kan door allerlei vormen van fundraising, door evenementen te organiseren, acties op poten te zetten, merchandising en wat al niet meer.

Maar wij beginnen bij U. Help ons en geef!

Helaas, er zijn geen komende evenementen