SARA Robotics

SARA staat voor Sociale Autonome Robot Assistent. SARA is een software platform voor robotica met een duidelijke nadruk op het sociale en autonome karakter. SARA is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van bewoners in een zorgomgeving. Tevens kan SARA de werkdruk van de zorgprofessionals verlagen door ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van hun dagelijkse zorgtaken.

SARA staat voor Sociale Autonome Robot Assistent. SARA is een software platform voor robotica met een duidelijke nadruk op het sociale en autonome karakter. SARA is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van bewoners in een zorgomgeving. Tevens kan SARA de werkdruk van de zorgprofessionals verlagen door ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van hun dagelijkse zorgtaken.