Stichting Dare2give

http://dare2give.org

Stichting Dare2give ondersteunt kindertehuis Family Hut in Medan, Sumatra. Meer dan dertig kinderen die om verschillende redenene niet meer thuis kunnen wonen krijgen bij de Family Hut een zorgzame en liefdevolle opvoeding. Kinderen die geen hoop hadden, worden nu verzorgd, gaan naar school en hebben een toekomstperspectief. Hun veranderde levens zullen een positieve uitwerking hebben op de volgende generatie en hun omgeving!

De Family Hut is afhankelijk van giften en het grootste deel van deze giften zijn van ons sponsor programma. Maar we organiseren regelmatig speciale sponsoractiviteiten. In 2021 hopen we een mooi extra bedrag te werven voor de bouw van een nieuw onderkomen voor de Family Hut.