Stichting Kneuterkamp

De stichting Kneuterkamp heeft ten doel: het organiseren van een kindervakantieweek of andere recreatieve evenementen voor kinderen.

Kneuterkamp is een jaarlijkse kindervakantieweek, met als doel het vermaken van de deelnemende kinderen gedurende de laatste week van hun zomervakantie. We trachten dit doel te bereiken door middel van spel, het bouwen van hutten en een spannend verhaal dat als rode draad door de week loopt. Voor de kinderen is het kamp van maandag t/m vrijdag, iedere dag van 9.00 tot 16.30 uur. Er kunnen in totaal ongeveer 120 kinderen meedoen, tussen de 6 en 10 jaar oud. De deelnemende kinderen betalen hiervoor een vooraf vastgesteld bijdrage in de kosten van het kamp, die zo laag mogelijk wordt gehouden door subsidies en donaties/sponsoring.

De gehele organisatie van het Kneuterkamp berust op vrijwilligers. Zij bedenken voorafgaande aan het kamp voor dat jaar het verhaal en bereiden de week voor, waarbij een draaiboek wordt samengesteld voor de kampweek. De kampweek loopt voor de vrijwilligers van zaterdag tot en met zaterdag. Aan de hand van het draaiboek vindt er een taakverdeling plaats, waarbij de vrijwilligers een keuze kunnen maken uit de volgende taken: groepsleiding, figurant, keukencrew of algemene ondersteuning. Verder kunnen vrijwilligers zich ook inzetten binnen het bestuur of 1 van de werkgroepen (bijv. aankleding, spellen, draaiboek, etc.). Na afloop van elk Kneuterkamp vindt er een evaluatie plaats, waarbij de vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet.

De stichting Kneuterkamp heeft ten doel: het organiseren van een kindervakantieweek of andere recreatieve evenementen voor kinderen.

Kneuterkamp is een jaarlijkse kindervakantieweek, met als doel het vermaken van de deelnemende kinderen gedurende de laatste week van hun zomervakantie. We trachten dit doel te bereiken door middel van spel, het bouwen van hutten en een spannend verhaal dat als rode draad door de week loopt. Voor de kinderen is het kamp van maandag t/m vrijdag, iedere dag van 9.00 tot 16.30 uur. Er kunnen in totaal ongeveer 120 kinderen meedoen, tussen de 6 en 10 jaar oud. De deelnemende kinderen betalen hiervoor een vooraf vastgesteld bijdrage in de kosten van het kamp, die zo laag mogelijk wordt gehouden door subsidies en donaties/sponsoring.

De gehele organisatie van het Kneuterkamp berust op vrijwilligers. Zij bedenken voorafgaande aan het kamp voor dat jaar het verhaal en bereiden de week voor, waarbij een draaiboek wordt samengesteld voor de kampweek. De kampweek loopt voor de vrijwilligers van zaterdag tot en met zaterdag. Aan de hand van het draaiboek vindt er een taakverdeling plaats, waarbij de vrijwilligers een keuze kunnen maken uit de volgende taken: groepsleiding, figurant, keukencrew of algemene ondersteuning. Verder kunnen vrijwilligers zich ook inzetten binnen het bestuur of 1 van de werkgroepen (bijv. aankleding, spellen, draaiboek, etc.). Na afloop van elk Kneuterkamp vindt er een evaluatie plaats, waarbij de vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen