Traumacentrum Zuidwest-Nederland

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ZWN) is een netwerkorganisatie: een coördinatiecentrum voor de samenwerking in de acute zorg in de regio Zuidwest-Nederland. Als netwerkorganisatie werkt het Traumacentrum ZWN veel samen met andere (netwerk-)organisaties en zorginstellingen. Het Traumacentrum ZWN coördineert het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waarin alle bestuurders van ketenpartners met een taak in de acute zorg deelnemen, en de bijbehorende overleggen zoals expertisegroepen over specifieke thema’s. Daarnaast zijn belangrijke speerpunten het opzetten en onderhouden van de traumaregistratie in de regio ZWN, het organisatorisch ondersteunen van het Mobiel Medisch Team en het opzetten van het ABR zorgnetwerk in de regio.

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ZWN) is een netwerkorganisatie: een coördinatiecentrum voor de samenwerking in de acute zorg in de regio Zuidwest-Nederland. Als netwerkorganisatie werkt het Traumacentrum ZWN veel samen met andere (netwerk-)organisaties en zorginstellingen. Het Traumacentrum ZWN coördineert het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waarin alle bestuurders van ketenpartners met een taak in de acute zorg deelnemen, en de bijbehorende overleggen zoals expertisegroepen over specifieke thema’s. Daarnaast zijn belangrijke speerpunten het opzetten en onderhouden van de traumaregistratie in de regio ZWN, het organisatorisch ondersteunen van het Mobiel Medisch Team en het opzetten van het ABR zorgnetwerk in de regio.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen