Afbeelding voor organisatorprofiel

Vogelbescherming Nederland

https://www.vogelbescherming.nl/

Missie
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Visie
Vogelbescherming wil een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur, waar mensen van genieten en zich voor inzetten.

  • Vogelbescherming werd in 1899 opgericht en is daarmee de oudste Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie.
  • Vogelbescherming is een onafhankelijke particuliere organisatie. Inkomsten zijn afkomstig van leden, donateurs, bedrijven, particuliere organisaties en projectbijdragen van fondsen en overheden.
  • Vogelbescherming is onderdeel van BirdLife International, een koepelorganisatie van ruim 120 vogel- en natuurorganisaties met bij elkaar 10 miljoen leden en supporters. Daarmee is BirdLife de grootste natuurorganisatie ter wereld.
  • Vogelbescherming is een vereniging met ruim 140.000 leden, meer dan 600 vrijwilligers en zo’n 95 medewerkers. We werken samen met 400 lokale en regionale groepen die zich actief inzetten voor vogels en natuur.