Ondernemerskring Schouwen-Duiveland

De ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD) ziet een verdere (economische) groei en een grotere diversiteit van het bedrijfsleven als voorwaarde voor blijvende welvaart op Schouwen-Duiveland, goede ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners en een prettig woon- en leefklimaat. De OSD wil de representatieve vereniging zijn voor ondernemers op Schouwen-Duiveland. Het doel van de OSD is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemingen op Schouwen-Duiveland en het organiseren van actviteiten die de onderlinge contacten bevorderen. 

De ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD) ziet een verdere (economische) groei en een grotere diversiteit van het bedrijfsleven als voorwaarde voor blijvende welvaart op Schouwen-Duiveland, goede ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners en een prettig woon- en leefklimaat. De OSD wil de representatieve vereniging zijn voor ondernemers op Schouwen-Duiveland. Het doel van de OSD is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemingen op Schouwen-Duiveland en het organiseren van actviteiten die de onderlinge contacten bevorderen. 

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen