Gratis

Actuele uitdagingen in Mobile Forensics: Extractie en Encryptie

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Tijdens het webinar laten we zien hoe u versleutelde gegevens achterhaald afkomstig van zowel vergrendelde als ontgrendelde toestellen.

Over dit evenement

Actuele uitdagingen in Mobile Forensics: Extractie en Encryptie

Anonimiteit staat bij communicatie tussen criminelen centraal. Apps met end-to-end encryptie zoals Telegram maar ook minder bekende platforms zoals Discord, zijn daarom zeer populair in het criminele circuit. Dit brengt voor de opsporingsinstantie de nodige uitdagingen met zich mee.

Toch wil dat niet zeggen dat deze communicatie daadwerkelijk anoniem blijft. Denk bijvoorbeeld aan de versleutelde berichtendienst EncroChat die afgelopen jaar door Nederlandse en Belgische autoriteiten werd gehackt. Naast het hacken van dergelijke communicatie apps, biedt het ook de inbeslagname van een telefoon, computer of andere gegevensdrager de kans waardevolle versleutelde/geëncrypte informatie te achterhalen.

Tijdens het webinar “Actuele uitdagingen in Mobile Forensics: Extractie en Encryptie” dat op 18 mei a.s. plaatsvindt, laat Tanya Pankova van Oxygen Forensics samen met André Hakkers van DataExpert zien hoe versleutelde gegevens kunnen worden achterhaald die afkomstig zijn van zowel vergrendelde als ontgrendelde toestellen. Dit doen ze middels een boeiende voorbeeld case over illegale handel van wilde dieren. Daarnaast zal Tanya de belangrijkste nieuwe features van de Oxygen Forensics software laten zien.

Tijdens het webinar leert u onder meer hoe u:

  • bewijsmateriaal verkrijgt van vergrendelde/ontgrendelde Android toestellen met behulp van de nieuwste versie van Oxygen Forensic Detective.
  • toegang krijgt tot de versleutelde gegevens die zijn opgeslagen in Huawei PrivateSpace en Samsung Secure Folder.
  • de Oxygen Forensic Detective-extractiemodules en AI-analytics gebruikt om een zaak op te lossen, zelfs als het bewijs is opgeslagen in beveiligde apps (Discord privékanalen, Tor Browser, Vault App).

We kijken er naar uit u op 18 mei te mogen begroeten op dit interessante webinar!

Deelname is kosteloos, echter registratie is verplicht.

English description

Current Challenges in Mobile Forensics: Extraction and Encryption

Anonymity is central to communication between criminals. Apps with end-to-end encryption such as Telegram but also less-known platforms such as Discord, are therefore very popular in the criminal circuit. This entails challenges for investigative agencies.

Yet this does not mean that these communications actually remain anonymous. Consider, for example, the encrypted messaging service EncroChat that was hacked by Dutch and Belgian authorities last year. In addition to hacking these apps, the seizure of a phone, computer or other data carrier also offers the opportunity to retrieve valuable encrypted information.

During the webinar "Current Challenges in Mobile Forensics: Extraction and Encryption" that will take place on May 18, Tanya Pankova from Oxygen Forensics together with André Hakkers from DataExpert will show how to retrieve encrypted data from both locked and unlocked devices. They will do this through a fascinating example case about illegal wildlife trade. In addition, Tanya will show the most important new features of the Oxygen Forensics software.

During the webinar you will learn, among other things, how to:

  • obtain evidence from locked/unlocked Android devices using the latest version of Oxygen Forensic Detective.
  • access encrypted data stored in Huawei PrivateSpace and Samsung Secure Folder.
  • use the Oxygen Forensic Detective extraction modules and AI analytics to solve a case, even if the evidence is stored in secure apps (Discord private channels, Tor Browser, Vault App).

We look forward to welcoming you to this interesting webinar on May 18!

Participation is free of charge, however registration is required.


		Afbeelding van Actuele uitdagingen in Mobile Forensics: Extractie en Encryptie
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen