Skip Main Navigation

Communityrichtlijnen

Geactualiseerd door Support

Eventbrite brengt miljoenen mensen samen in een kleurrijke community om samen verschillende live evenementen te ontdekken die overal ter wereld plaatsvinden. We nemen de integriteit van ons platform uiterst serieus en doen er alles aan om er een veilige, beschermde, wettelijke en respectvolle plek van te maken. Daarom hebben we deze Communityrichtlijnen opgesteld en de soort evenementen, activiteiten en inhoud beschreven die we op Eventbrite bevorderen en verbieden. — Laatste update: 25 juni 2020

TIP: De lijst is niet volledig en we kunnen er nog elementen aan toevoegen. Daarom is het van belang dat je regelmatig kijkt of er wijzigingen of updates zijn uitgevoerd. Houd je aan deze communityrichtlijnen. Indien je inhoud ziet die hiermee in strijd is, vragen we je direct eblink{contact met ons op te nemen=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us} of, wanneer het om een probleem bij een specifiek evenement gaat, gebruik te maken van de link eblink{Dit evenement rapporteren=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=40715}.

TIP VOOR EXPERTS: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} voor meer informatie over de juridische voorwaarden van Eventbrite.

OPMERKING: Deze Communityrichtlijnen maken als verwijzing deel uit van de Servicevoorwaarden van Eventbrite. Begrippen met een hoofdletter in deze Communityrichtlijnen die hier niet op een andere manier worden gedefinieerd, hebben dezelfde definities als in de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}.

<h2 id="01">Een Brite-community opzetten</h2> <p>Eventbrite is een platform waar iedereen live evenementen kan maken of vinden om zijn of haar passie uit te leven. Als organisatie die zich sterk maakt verscheidenheid aan ideëen en als internationaal platform voor een levendige community zetten we ons in voor een veilige, transparante omgeving voor live ervaringen. We zijn het misschien niet altijd eens met de visies en meningen die tijdens de afzonderlijke evenementen worden geuit, maar we staan achter de fundamentele rechten van vrijheid van meningsuiting en vereniging. We hebben een lijst met communityrichtlijnen opgesteld om toe te lichten wat bij Eventbrite acceptabel en onacceptabel is:</p> <h2 id="02">Wat we wel doen</h2> <p><b>1. Allerlei soorten evenementen creëren</b><br><br>Of je nu geïnteresseerd bent in wijn, e-mailmarketing, dans, codering of wat dan ook, je bent vrij om evenementen te maken die je community bij elkaar brengen.<br><br><b>2. Respectvolle inhoud delen</b><br><br>We moedigen het gebruik van inhoud waarbij verschillende culturen, landen en meningen tot hun recht komen sterk aan. Laat je stem horen en inspireer onze community met je unieke perspectief en inzicht.<br><br><b>3. Zelfgemaakte of legitiem verkregen inhoud plaatsen</b><br><br>Voor de weergave van je evenement mag je inhoud gebruiken die je zelf hebt gemaakt of legitieme wijze hebt verkregen, mits deze niet hatelijk of expliciet van aard is of anderszins in strijd is met deze Richtlijnen. Dit geldt voor foto&#39;s, video&#39;s, logo&#39;s en teksten.<br><br><b>4. Evenementgerelateerde merchandise verkopen</b><br><br>Je mag evenementgerelateerde merchandise of accommodaties verkopen in combinatie met je evenementtickets en registraties. Zorg er wel voor dat je je aan de wettelijke regels voor die items houdt, en verkoop alleen merchandise die je hebt gemaakt of waarvoor je een licentie hebt gekregen of die op de juiste manier aan jou, en dus ook je aanwezigen, beschikbaar is gesteld voor je geadverteerde doel.<br><br><b>5. Veilige evenementen organiseren</b><br><br>Zorg dat je geschikte maatregelen treft om een veilige en beschermde ervaring voor je bezoekers te garanderen. Kom meer te weten in ons <a href="https://www.eventbrite.nl/l/covid19-event-safety" target="_self">Draaiboek voor veiligheid bij evenementen</a></p> <h2 id="03">Wat we niet doen</h2> <p>Je mag Eventbrite niet gebruiken om content te plaatsen of activiteiten uit te voeren die (naar onze eigen beoordeling) beledigend, schadelijk of ongepast zijn voor een algemeen publiek, of waarvan we geloven dat ze schadelijke, gewelddadige of illegale activiteiten of resultaten vormen of waarschijnlijk zullen aanmoedigen of bevorderen. Hieronder vind je meer informatie over de soorten activiteiten, evenementen en content die niet zijn toegestaan op of via de Eventbrite-diensten.<br><br><b>1. Promoot geen illegale of ongepaste activiteiten</b><br><br>Eventbrite mag niet worden gebruikt om schadelijke of criminele activiteiten van welke aard dan ook te bevorderen. Je mag geen evenementen maken of promoten op de Eventbrite-services die tot de volgende activiteiten behoren of deze bevorderen, zoals bepaald door Eventbrite:</p> <ul><li>Expliciete seksuele activiteit (inclusief escortservices) of pornografie,</li><li>Illegale gokactiviteiten (ongeacht of ze illegaal zijn volgens Amerikaanse federale of staatswetgeving, of niet-Amerikaanse wetgeving),</li><li>Verkoop of inname van illegale drugs, andere illegale stoffen of nutraceuticals,</li><li>Cannabis of producten waar cannabis in zit (inclusief cannabidiol) voor gratis verstrekking, voor verkoop door de Organisator of als onderdeel van de ticketaankoop (inclusief gratis samples, toegevoegd aan voedsel/drank, cadeautasjes, productkortingen en giveaways), bezoekers die cannabis delen, uitleggen hoe cannabis wordt geteeld en verwerkt (inclusief kooklessen met cannabisproducten) of medische rondleiding (vanwege regelgeving op federaal niveau; deze voorschriften gelden ook op plaatsen waar cannabis wettelijk is toegestaan),</li><li>Activiteiten die hoofdzakelijk een ander commercieel product of een andere commerciële service promoten, zoals een &#39;infomercial&#39;, tenzij een dergelijke promotie expliciet aan gebruikers op een wettelijk afdoende manier wordt aangeduid, bijvoorbeeld door een prominente reclame-aanduiding,</li><li>Ongeautoriseerde marketingbedrijven met meerdere niveaus,</li><li>Krediethersteldiensten,</li><li>Verlotingen, sweepstakes of giveaways die geen deel uitmaken van een live evenement dat wordt vermeld op Eventbrite of anderszins bij wet zijn verboden (meer informatie vind je <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41702" target="_self">hier</a>),</li><li>Pagina&#39;s die de verkoop of distributie van goederen of services promoten die niet direct verband houden met een live-evenement op Eventbrite,</li><li>Activiteiten die demoraliseren, lastigvallen, intimideren, bedreigen of haat uiten tegen welke maatschappelijke groep dan ook, ongeacht of deze gebaseerd is op ras, etniciteit, religie, nationale afkomst, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd of veteranenstatus,</li><li>Verkoop, distributie (inclusief verlotingen, veilingen of weggeefacties), onwettig gebruik of vertoning van (i) vuurwapens, onderdelen of hardware voor vuurwapens, en munitie; of (ii) wapens en andere instrumenten die ontworpen zijn om lichamelijk letsel te veroorzaken,</li><li>Terroristische activiteiten of georganiseerde criminele activiteiten.</li></ul> <p><b>2. Plaats geen haatzaaiende/gevaarlijke inhoud en evenementen van haatzaaiende/gevaarlijke organisaties</b><br><br>Eventbrite staat op ons platform geen content of organisaties toe die haat, geweld of intimidatie jegens anderen en/of zichzelf bevorderen of aanmoedigen. In het bijzonder verbieden we content of organisaties die haat of intimidatie van individuen of groepen promoten op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid of geslachtsidentiteit. Dit verbod beslaat ook de openbare promotie van dergelijk verboden gedrag, al dan niet specifiek voor het evenement of de content die wordt weergegeven als onderdeel van de Services.<br><br><b>3. Plaats geen schadelijke of illegale inhoud</b><br><br>We verwachten dat je de personen, organisaties en groepen die deel uitmaken van de Eventbrite-community, respecteert. Je mag via de Eventbrite-diensten geen schriftelijke of andere content verspreiden die:</p> <ul><li>een persoon of entiteit imiteert, inclusief maar niet beperkt tot overheidsfunctionarissen of openbare personen; onterecht je relatie met personen of entiteiten verklaart of anderszins onjuist voordoet; of uitdrukt of impliceert dat Eventbrite je verklaringen onderschrijft zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe,</li><li>haat of gevaarlijke content promoot of aanmoedigt (zoals ook hierboven beschreven),</li><li>een andere persoon belastert of te schande maakt,</li><li>de privacy van een persoon schendt of de identiteit van een persoon bevat zonder zijn toestemming bevat,</li><li>een persoon lastigvalt, bedreigt of tracht te intimideren (ook hierboven beschreven),</li><li>mogelijk schadelijke desinformatie of bewust misleidende misinformatie aanmoedigt,</li><li>frauduleus, bedrieglijk of onrechtmatig is, of</li><li>beschermd is volgens het auteursrecht, handelsmerk of handelsrecht, tenzij je over de expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van dit recht beschikt.</li></ul> <p><b>4. Geen wederverkoop van tickets en betrokkenheid bij verboden verkoop of reclame</b><br><br>Eventbrite is een platform voor geautoriseerde ticketverkopers om tickets aan te bieden voor hun eigen evenementen aan, of om donaties aan te vragen voor hun eigen doelen rond het promoten van een evenement van, het publiek. Het platform mag niet worden gebruikt om tickets door te verkopen, fysieke goederen te verkopen (zie uitzondering), verlotingen, sweepstakes, prijsvragen of kansspellen te beheren of anderszins de verkoop van iets anders dan een ticket voor je eigen evenement te faciliteren (uitzondering: merchandise of accommodatie die is toegevoegd als optie in combinatie met en in relatie tot een ticket/registratie van het evenement). Je mag de Eventbrite-diensten niet gebruiken om:</p> <ul><li>informatie van de diensten te verzamelen of extraheren voor commerciële doeleinden, zoals informatie doorverkopen (hetzij persoonlijke, hetzij andere informatie), of een nieuwe gegevensset of dienst te maken, of</li><li>ongevraagde advertenties, promotiemateriaal, &#39;ongewenste mail&#39;, &#39;spam&#39;, &#39;kettingbrieven&#39;, &#39;piramidespelen&#39;, enquêtes, investeringsmogelijkheden of andere vormen van commerciële aanbiedingen te plaatsen of verzenden (behalve voor de gesponsorde evenementen).</li></ul> <p><b>5. Verzamel geen gegevens van kinderen zonder ouderlijke toestemming</b><br><br>Wanneer je een evenement organiseert waar kinderen onder de 16 jaar aan deel kunnen nemen, schrijft ons beleid voor dat de ouder of wettelijke voogd de minderjarige moet registreren en/or het ticket namens hen dient te kopen. Je mag onze tools of Services niet gebruiken om rechtstreeks gegevens van kinderen onder de 16 jaar te verzamelen.<br><br><b>6. Verstoor de Eventbrite-Services niet</b><br><br>Om de veiligheid en integriteit van de Eventbrite-services te behouden, mag je het volgende niet doen:</p> <ul><li>De werking van de Eventbrite-diensten, of de servers of netwerken die de Diensten beschikbaar stellen, verstoren of onderbreken,</li><li>Een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, spyware, rootkit, cancelbot of andere computercode, bestand of programma dat schadelijk is of bedoeld is om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen of om het gebruik ervan te controleren, verzenden via de Eventbrite-diensten of deze vrij te geven,</li><li>Toegang krijgen tot, of het programmeren van, technologie om toegang te krijgen tot de Diensten via een robot of &#39;bot&#39;, crawling- of scraping-technologie of andere extractietechnologie (voor welk doel dan ook), of</li><li>Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Services, door middel van &#39;wachtwoordmining&#39; of op een andere manier.</li></ul> <p><b>7. Maak geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen</b><br><br>Je mag op Eventbrite geen content uploaden of verspreiden waarvoor je geen wettelijke of onder contractuele of fiduciaire relaties rechten hebt (zoals voorkennis of vertrouwelijke en eigendomsinformatie die je hebt vernomen of bekendgemaakt in het kader van arbeidsrelaties of niet-openbaarmakingsovereenkomsten). Dit omvat maar is niet beperkt tot alle afbeeldingen, logo&#39;s, video&#39;s en tekst die naar je evenementweergave. Bovendien is het volgende niet toegestaan op de Eventbrite-diensten:</p> <ul><li>Verklaringen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de Diensten of materiaal dat door de Diensten wordt weergegeven, verwijderen, of</li><li>Delen of aspecten van de Services reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden.</li></ul> <p>Als je ongeautoriseerd gebruik van je intellectuele eigendom op Eventbrite hebt vastgesteld, volg je de procedure in ons <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8482" target="_self">Beleid voor handelsmerken en auteursrechten</a>.<br><br><b>8. Maak geen inbreuk op de privacy van anderen</b><br><br>Wees voorzichtig en doordacht over het soort informatie waarom je vraagt. Je mag Eventbrite niet gebruiken om creditcardnummers, burgerservicenummers, financiële gegevens of andere vertrouwelijke gegevens te verzamelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor beheer van je evenement, en niet beschikbaar zijn om op andere wijzen te verzamelen.<br><br><b>9. Plaats geen expliciete content</b><br><br>Eventbrite is niet de plek voor pornografie of gewelddadige en/of expliciete content. Dit geldt voor alle content op onze site, waaronder afbeeldingen, video&#39;s en beschrijvingen. We begrijpen dat niet alle naaktheid pornografisch is en dat bepaalde grafische content nodig kan zijn om de aard van een evenement op onze Diensten te benadrukken. We verwijderen content die bepaalde lichaamsdelen toont, of is bedoeld om geweld te verheerlijken of de kijker te shockeren. Daarnaast kunnen we besluiten bepaalde content privé te maken om een algemeen niveau van veiligheid en gepastheid voor het merendeel van de community te waarborgen.</p> <h2 id="04">Rapporteren en verwerken ter beoordeling</h2> <p>Wij streven naar een veilige en respectvolle community. Als je informatie of inhoud ziet die mogelijk in strijd is met deze Communityrichtlijnen of onze <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477" target="_self">Servicevoorwaarden</a>, vragen we je direct <a href="https://www.eventbrite.nl/support/contact-us" target="_self">contact met ons op te nemen</a> of, wanneer het een evenement betreft, de link <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=40715" target="_self">Dit evenement rapporteren</a> te gebruiken die in de voettekst van het evenement staat. We beoordelen elk rapport. Afhankelijk van de aard van het rapport, nemen we wel of niet contact met je op. Houd er rekening mee dat Eventbrite zich inzet voor een diverse, wereldwijde community. Content die jij aanstootgevend of controversieel vindt, hoeft niet in strijd te zijn met onze Communityrichtlijnen en in de door jou gewenste actie te resulteren. We stellen jouw feedback en de reacties uit onze community zeer op prijs.</p> <h2 id="05">Overtredingen van onze Communityrichtlijnen</h2> <p>Wanneer we vaststellen dat de inhoud in strijd is met onze Communityrichtlijnen, kunnen we het betreffende deel van de inhoud verwijderen, het hele evenement verwijderen of een alternatieve actie ondernemen waarvan Eventbrite op basis van de omstandigheden van de inhoud bepaalt of deze geschikt is. Indien onze Services op ernstige wijze worden geschonden (naar onze eigen beoordeling), kunnen we ook het desbetreffende Eventbrite-account opschorten of beëindigen. Het is mogelijk dat bepaalde content ongeschikt is voor de meerderheid van onze community, maar niet in strijd is met onze Communityrichtlijnen. In deze gevallen kunnen we de inhoud privé maken of er op een andere manier voor zorgen dat de verspreiding ervan wordt beperkt.<br><br>Indien we reden hebben om aan te nemen dat iemand of een groep mensen risico op fysiek letsel loopt, of dat er directe bedreigingen voor de openbare veiligheid bestaan, ondernemen we niet alleen actie op onze website, maar zullen we ook samenwerken met de bevoegde wetshandhavers, op passende wijze en naar ons eigen goeddunken. Hiertoe behoort ook het melden van seksueel misbruik van kinderen aan bevoegde instanties, zoals het National Center for Missing and Exploited Children. Als jij of iemand die je kent in direct gevaar verkeert als gevolg van bepaalde inhoud op Eventbrite, neem je eerst contact op met de plaatselijke wetshandhavingsinstantie. Zodra je het probleem bij de wetshandhavingsinstantie hebt gemeld, klik je <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=40715" target="_self">hier</a> om de kwestie direct bij Eventbrite te melden.</p>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact.