Afscheid symposium Nico Trap - Zeist

Venster Acties

Afscheid symposium Nico Trap - Zeist

Over de ontwikkeling van cataract en refractie chirurgie en de uittocht uit het ziekenhuis.

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Hotel Theater Figi 2 Het Rond 3701 HS Zeist Netherlands

Kaart en routebeschrijving

Zo werkt het

Over dit evenement

Ter ere van het afscheid van Nico Trap van Xpert Clinics Oogzorg (voorheen Oogkliniek Heuvelrug) wordt een symposium middag georganiseerd waarin de onderwerpen aan bod komen waarop Nico in zijn carrière een substantiële invloed heeft gehad.

Vanuit zijn interesse om mensen zonder bril te kunnen laten functioneren en vanuit een interne drijfveer dat zorg beter georganiseerd kan worden, gecombineerd met de nodige eigengereidheid, heeft Nico voorop gelopen in innovaties in de Nederlandse oogzorg.

Tijdens het symposium zullen collega's die in meer of mindere mate Nico's gezichtspunten steunden het woord nemen. Vanuit historisch perspectief zal stilgestaan worden bij de huidige state of the art cataract en refractiechirurgie en een doorkijk worden gegeven van de doorontwikkelingen. Voor deze middag zijn oogartsen, oogartsen in opleiding en alle andere oogheelkundig geïnteresseerde professionals van harte uitgenodigd.

Voor deze scholing zijn voor oogartsen 3 accreditatiepunten bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en voor optometristen bij de Nederlandse Optometristen Vereniging aangevraagd.

Agenda

13.00 - Opening door dagvoorzitter

13.10 - Prof Rudy Nuijts | Maastricht UMC

Evidence als eyeopener in de oogheelkunde: van eminence-based care naar evidence-based care

13.40 - Cees Verdoorn | Lasik Centrum en Bergman Clinics

De evolutie van LASER technology in refractieve chirurgie

14.10 - Michiel Luger | FYEO

Elk oog verdient een implant - over implant chirurgie

14.40-15.10 - Pauze

15.10-15.40 - An-Katrien de Brauwer | Xpert Clinics Oogzorg

De juiste arts op de juiste plek: Oogzorg buiten het ziekenhuis. - over het met focus organiseren van oogzorg en waarom werken in een ZBC.

15.40-16.10 - Robert Wisse | UMC Utrecht

De oogarts van de toekomst

Over de maatschappelijke uitdaging om oogzorg toegankelijk te houden; wachttijden in de oogzorg zijn lang, de werkdruk is hoog en de beschikbaar van geschoold personeel beperkt. Tijdens de acute corona crisis is veel ervaring opgedaan met het omdenken van oogzorg: hoe leveren we doelmatige en veilige oogzorg op afstand, middels inzet van technologie en vergaande taakherschikking.

TeleTriage is verworden tot een nieuwe werkwijze in de oogzorg en is een vast onderdeel van de opleiding Optometrie aan de Hogeschool Utrecht. Het biedt een platform om onze patiënten daadwerkelijk het voordeel te laten ervaren van de noodzakelijke innovaties in de oogzorg: toegankelijke oogzorg, dicht bij huis waar mogelijk en in het ziekenhuis waar noodzakelijk.

16.10-16.40 - Nico Trap | Xpert Clinics Oogzorg

Innovatie in de oogheelkunde, een symfonie van nieuwsgierigheid en durf - over hoe de combinatie tussen nieuwsgierigheid in technologie en durf om te proberen drijvende krachten zijn achter innovatie

16.40 - Afronding door dagvoorzitter. Aansluitend borrel

Leerdoelen

De oogarts heeft na bijwoning van het symposium inizcht in:

  • De ontwikkeling van de cataract chirurgie in Nederland en de nieuwste opkomende technieken met voor- en nadelen.
  • De ontwikkeling van de refractielaserchirurgie in Nederland en de nieuwste opkomende technieken met voor- en nadelen.
  • De ontwikkeling van de refractie lensimplantaten in Nederland en de nieuwste opkomende technieken met voor- en nadelen.
  • De ontwikkeling van oogzorg buiten het ziekenhuis en de invloed van focus op kwaliteit van zorg.
  • De ontwikkeling van technologische innovaties die een verschuiving van oogzorg naar paramedici en zelfzorg mogelijk maken.

Sprekers

Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts - Hoofd Hoornvlies Kliniek & medisch directeur Chirurgisch Dagcentrum Maastricht UMC+

Prof. dr. Rudy Nuijts (1962) is vanaf juli 1994 verbonden aan de afdeling Oogheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) en het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Hij is hoofd van de Hoornvlies Kliniek van het Academisch Centrum voor Refractie Chirurgie (ACRC) van het azM. Per 1 september 2013 is hij benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie.

Hij is (mede)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en verzorgde op uitnodiging meer dan 200 presentaties in binnen- en buitenland. Zijn onderzoeksgroep verricht onderzoek naar nieuwe behandelmethodes voor hoornvliestransplantaties en keratoconus. Daarnaast worden in de Universiteitskliniek in Europees verband nieuwe kunstlens typen onderzocht zoals torische kunstlenzen, die cylinder afwijkingen corrigeren, en multifocale kunstlenzen die een leesbril overbodig maken. Deze nieuwe kunstlenstypen worden gebruikt bij refractiechirurgie en staaroperaties. Met deze innovatieve behandelmethoden is het uiteindelijke doel om de patiënten tevredenheid na hoornvliestransplantaties en staaroperaties nog verder te verbeteren.

Drs. Cees Verdoorn - Medisch directeur bij Lasik Centrum oogkliniek Nederland en oogarts Bergman Clinics

Cees Verdoorn is sinds 1993 actief in de refractiechirurgie, eerst in het excimer Lasercentrum Nijmegen. Later richtte hij het Lasik Centrum oogkliniek op. Hij is medeauteur van de consensus richtlijn Refractiechirurg NGRC. Sinds 2013 is hij werkzaam als oogarts bij Bergman clinics.

Drs. Michiel Luger - Refractie chirurg FYEO

Michiel Luger is sinds 1999 refractie chirurg en oprichter van VisionClinics. Het is zijn missie om de best mogelijke visus te bereiken met zo min mogelijk afhankelijkheid van een bril. Sinds 2021 werkt hij bij FYEO.

Drs. An-Katrien de Brauwer - Oogarts en refractiechirurg Xpert Clinics Oogzorg

An-Katrien de Brauwer is werkzaam in Xpert Clinics Oogzorg sinds 2019, toen nog Oogkliniek Heuvelrug. In nauwe samenwerking met Nico Trap legt zij zich hier toe op de refractiechirurgische behandelingen. Zij is in een ZBC gaan werken in de overtuiging dat zorg hier op een efficiënte en patiëntvriendelijke manier georganiseerd kan worden.

Dr. Robert Wisse - Oogarts UMC Utrecht

Robert Wisse heeft zich gespecialiseerd in hoornvlieschirurgie. Sinds 2016 is hij betrokken bij een bedrijf dat refractiemetingen ontwikkelt vanaf de computer zonder tussenkomst van oog professionals. In de Covid-19 pandemie heeft hij een triage opgezet met optometrie studenten om oog patiënten van een goed behandeladvies te voorzien zonder oogartsenbezoek.

Drs. Nico Trap - Oogarts Xpert Clinics Oogzorg

Nico Trap startte na zijn opleiding als oogarts in het Diakonessenziekenhuis. Hij was een van de eerste oogartsen die in Nederland de phaco techniek toepaste. In 2003 startte hij zijn eigen refractie kliniek. In 2009 richtte hij Oogkliniek Heuvelrug op.

Gratis