Gratis

Connecting the Archives

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Woensdag 30 september, 13.00 - 14.30, 16.30 - 17.10

Over dit evenement

Het Nieuwe Instituut, in samenwerking met een groot aantal spelers uit het ontwerpveld, is dit jaar gestart met de voorbereidingen voor het vormen van het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Het netwerk stimuleert kennisdeling over behoud en beheer van collecties op het gebied van design en digitale cultuur, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk. De afgelopen maanden hebben een visiegroep en vier werkgroepen – Netwerk en instrumentarium, Methode, Programma en Infrastructuur – gewerkt aan het vormgeven van een integrale werkwijze die alle betrokken partijen in het netwerk in staat stelt een methode, instrumentarium en kennis te ontwikkelen, te delen en daarmee de bestaande infrastructuur te verstevigen.

Op woensdag 30 september a.s. komen de werkgroepleden samen om de ontwikkelde kennis met elkaar te delen. Nu, halverwege het proces van het ontwikkelen van het programma en de organisatiestructuur van het netwerk, presenteert iedere werkgroep live de eerste resultaten en schetst een beeld van waar de komende periode naartoe gewerkt zal worden. Een deel van de presentaties is online te volgen. De dag wordt afgesloten met een keynote, die ook via de livestream is te bekijken.

Online programma:

Via de livestream zijn de plenaire presentaties op afstand te volgen.

  • 13.00 - 14.30: Presentaties van de visiegroep en de werkgroepen. Tijdens de bijeenkomst wordt met verschillende presentaties teruggekeken op hetgeen dat de visiegroep en werkgroepen de afgelopen maanden ontwikkeld hebben. De werkgroepen Netwerk en Instrumentarium, Methode, Programma en Infrastructuur geven ieder een korte overzicht van de eerste uitkomsten per werkgroep. Daarnaast wordt met een korte vooruitblik duidelijk welke vragen nog beantwoord moeten worden om het activiteitenprogramma voor de nieuwe beleidsperiode te kunnen formuleren. Als laatste presenteert de visiegroep haar visiestuk en geeft uitleg over de lange lijnen van het netwerk.
  • 16.30 - 17.10: Keynote speaker. De dag wordt afgesloten met een keynote. Deze zal midden augustus bekend gemaakt worden.

Over netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Met design heeft Nederland op economisch, cultureel en toeristisch gebied een ongekend belangrijke discipline in handen, die zich voortdurend ontwikkelt en haar invloed ten faveure van onze samenleving doet gelden. Echter ontbreekt het binnen deze rijke infrastructuur aan historische beschouwing en archiefvorming, iets wat binnen bijvoorbeeld de beeldende kunst en de architectuur zo robuust en effectief is opgebouwd. Vanuit deze notie stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de komende beleidsperiode 2021-2024 middelen ter beschikking voor het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Deze stimuleert kennisdeling over behoud en beheer van collecties, vormt benodigde netwerken, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk. Het culturele belang van bronnen, geschiedschrijving en kritische duiding van het design- en digitale cultuur erfgoed in Nederland is hiermee erkend en bevestigd.

Archieven Design en Digitale Cultuur richt zich op het benodigde netwerk voor het decentraal archiveren, de methode van waardering en selectie, het programma waarmee archieven en het vraagstuk rond deze specifieke archieven publiek gemaakt worden en de onderliggende infrastructuur van technologie en juridische aspecten. Met deze aspecten wordt de visie op design- en digitale cultuur archieven nader geconcretiseerd en vertaald in een programma en een organisatiestructuur. Om hier vorm aan te geven komen verschillende werkgroepen in 2020 samen. De opdracht aan de werkgroepen is het bepalen van een integrale werkwijze die alle betrokken partijen in het netwerk in staat stelt een methode, instrumentarium en kennis te ontwikkelen, te delen en daarmee de bestaande infrastructuur te verstevigen.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen