Venster Acties

Meerdere data

Denk-Doe Bijeenkomst: Het Nieuwe Sturen

Het strategisch stuur voor de komende 5 jaar

Door Praktijklab Ouderenzorg 3.0

Waar en wanneer

Datum en tijd

di. 28 sep. 2021 13:00 - do. 30 sep. 2021 18:00 CEST

Locatie

50 | 50 Hotel and Conference Center Belmont 66 Goorsteeg 6718 TB Ede Netherlands

Over dit evenement

Inleiding

Eigen regie binnen je eigen beschikbare budget. Dat is de wens van ieder mens, zo ook van onze huidige generatie ouderen. Deze richting van vraagsturing omarmen we allemaal: van verzorgende tot beleidsmaker en van zorgaanbieders tot systeempartijen (NZa, VWS). Het staat zelfs letterlijk in de programma’s van politieke partijen. De aankomende generaties ouderen zullen niet anders meer willen en niet anders meer accepteren. Dubbele vergrijzing EN arbeidsmarkt vragen eveneens om ánders sturen dan we tot nu toe gewend zijn ; de huidige systemen werken niet meer, de administratieve last is op werk- en stafniveau doorgeschoten, een doorgaande kostenstijging is maatschappelijk niet houdbaar, niet helder is wát er precies gebeurt voor de middelen die ‘de sector in gaan’. Het stuur moet niet alleen om. Het stuur gáát ook om (zie hiertoe o.a. politieke partij programma’s EN de nota ouderenzorg 2020 – 2040 van VWS).

De volgende – feitelijk dérde grote stap in de ouderenzorg – is een logisch gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling en individualisering in de afgelopen decennia. VWS noemt dit ‘de derde omslag’. Herinnert u het zich nog? De indicatiestelling in 2003 en de invoering van de ZZP’s in 2009 waren in deze grote omslag de eerste twee stappen!

In de bijeenkomst ‘Het nieuwe sturen’, delen we de kennis en ervaring die we hebben opgedaan met het landelijke project ‘Persoonsvolgende zorg’ (2015 – 2020) nu tevens onderdeel van regionaal actieprogramma “WAARD OM VOOR TE WERKEN” bij ouderenzorg-organisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley.

De huidige systeemwereld (ZZP’s, cliëntprofielen en financiering) past totaal niet meer bij de dagelijkse praktijk van zorgverlening. In de komende jaren gaan deze zaken dus aangepakt worden ; bekostiging verpleeghuiszorg, indicatiestelling en eigen regie van bewoners.

De eerste zichtbare stappen naar anders zijn inmiddels al gezet: de Integrale Vergelijking (NZa) en ook de recent aan de tweede kamer gezonden ‘dialoognota ouder worden 2020 – 2040’ zetten in op deze richting. Het Netwerk Cliëntenraden Zorg noemt ze in hun belangrijkste aandachtpunten bij hun input voor die dialoognota.

Wat levert de deelname u op?

Naast écht nieuwe kennis over de aanstaande wijzigingen in de WLZ, ontvangt u na afloop een digitale actie matrix voor uw eigen organisatie. Met deze tool – die wij tijdens de bijeenkomst vullen met door sprekers en deelnemers naar voren gebrachte informatie, tips, do’s en don’ts gevulde – heeft een geordende onderbouwing bij de hand om strategisch beleid van uw organisatie op de (middel)lange termijn op te richten.

De uitkomsten van de beide denkdoe-bijeenkomsten worden door het Praktijklab Ouderenzorg 3.0 ter beschikking gesteld aan politiek, VWS en systeempartijen.

Persoonsvolgende zorg, het nieuwe sturen

Wat is dat nieuwe sturen eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Zijn er tools die dit mogelijk maken? Wat vraagt dit van de organisatie? Hoe stuur je bij persoonsvolgende zorg en meer autonomie voor de zorgprofessional? Wat zijn de bedrijfsmatige sturingsgevolgen en mogelijkheden?

Sturen met het juiste stuur en dashboard. Geholpen door de juiste en eenvoudige tools, dynamisch, met heldere meters en grafieken. Sturen op; de individuele zorgbehoefte van de populatie, de eigen kostprijzen, de werkdruk, welke deskundigheden zijn wanneer nodig en hoeveel etc. Dat is het nieuwe sturen en presenteren we u graag op deze bijeenkomsten.

Bij het nieuwe sturen staan het leefplezier, de leefwijze, de behoefte en de wensen van de mens met een zorgvraag centraal. Dat in beeld brengen en vandaaruit organiseren vraagt dat de professionele deskundigheid van de medewerkers leidend is bij het bepalen wat en waarbij, welke ondersteuning nodig is. Passend bij het leven van de mens met een zorgvraag en zijn specifieke eigen situatie als ook bij het team wat betrokken is.

Interessante keynote sprekers

Speciaal voor deze bijeenkomst is een aantal sprekers uitgenodigd die vanuit hún functie bijdragen aan de vólgende stappen in de sector. Zij vertellen hoe zij - vanuit hún werkplek – aankijken tegen het nieuwe sturen. Wie kun je verwachten?

Programma

13:00 — Aftrap en intro

13:15 — Politieke Mist: Weten wat er gebeurt

14:30 — Integrale Vergelijking: Wat kun & doe je ermee

15:30 — Winstpakker: Je kostprijs zelf beïnvloeden

16:30 — Stip op de Horizon: Hoe stuur je ernaartoe

17:30 — Afsluitend napraten met natje & droogje, vragen stellen, doordenken en doen

Over de bijeenkomst

Deze bijeenkomst is speciaal voor...

 • Bestuurders
 • Zorgmanagers
 • Controllers
 • HR-managers

Datum en tijd

 • Dinsdag —28 September 2021 (13:00-18:00 uur)
 • Donderdag — 30 September 2021 (13:00-18:00 uur)

Locatie

50|50 Hotel Belmont —Goorsteeg 66, 6718 TB, Ede

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Ben je verhinderd? Meld je dan tijdig af zodat iemand anders jouw plaats kan innemen.

Aanmelden

Je kunt je hier via Eventbrite aanmelden voor een van de twee bijeenkomsten. Beiden bijeenkomsten hebben dezelfde invulling. Er is plek voor maximaal 30 personen per bijeenkomst.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met projectmanager Marc Willem de Witte, via marc@pure-ipvb.nl of 06 - 499 43 920. Of ga naar praktijklabouderenzorg3punt0.nl

De principes van het Nieuwe Sturen

 1. De organisatie eigen kostprijs per WLZ-functie die leidt tot een eigen integrale kostprijs
 2. De streep in het zand – wanneer is de indicatie ‘op’ en niet meer passend en herindiceer je
 3. De rol die het eigen netwerk blijft/ gaat spelen, met zo nodig de juiste ondersteuning
 4. Formatie die qua volume EN opleiding past bij de mix van aanbod & vraag
 5. Begroten op basis van het gerechtvaardigde beroep op de WLZ
 6. Roosteren op basis van O.M.A.N. (Ochtend, Middag, Avond, Nacht)
 7. Onderhandelen met de kostprijs van de eigen organisatie bij de zorginkoop i.p.v. het tarief
 8. Werkdruk eindelijk in balans met het beschikbare budget en scherp in beeld

Over de organisator

Uitverkocht