GEANNULEERD: 'Van een innovatief idee naar implementatie bij de overheid'

Ticketverkoop is gesloten

Registraties zijn gesloten
Er zijn helaas geen tickets meer verkrijgbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Ticketverkoop is gesloten

Registraties zijn gesloten
Er zijn helaas geen tickets meer verkrijgbaar. Onze excuses voor het ongemak.
Beschrijving van het evenement
GEANNULEERD: Stel u hebt een vernieuwend idee: hoe werkt u het uit en hoe brengt u het in de praktijk?

Over dit evenement

Wegens te weinig aanmeldingen zijn we helaas genoodzaakt het evenement te annuleren. Onze excuses voor het ongemak. Mocht u meer informatie willen ontvangen over het onderwerp, dan plannen we graag een afspraak met u in.

-----

Onze maatschappij digitaliseert. De nieuwe standaard is om snel en gemakkelijk gebruik te maken van online platformen.

In veel gevallen neemt de markt het voortouw. Uber, Thuisbezorgd.nl, Kickstarter en Airbnb bereiken miljoenen gebruikers. Inwoners verwachten van de overheid soortgelijke dienstverlening waarbij snelheid, transparantie en efficiëntie belangrijk zijn. De digitalisering van de overheid is een grote uitdaging. Toch kunnen we hier allemaal aan bijdragen. Wij nemen u mee in bestaande casuïstiek die laat zien dat het mogelijk is om regelingen (in het sociale domein) doeltreffender, doelmatiger, bereikbaarder voor de doelgroep, inclusiever, verantwoordelijker en sneller te maken door middel van opkomende technologie.

Bent u projectleider/beleidsadviseur digitale transformatie of op een andere manier betrokken bij technologie in combinatie met het creëren van maatschappelijke impact en heeft u een vernieuwend idee dat u graag in de praktijk wil brengen?

13.30 - 14.00 uur Inloop

14.00 - 14.15 uur Opening door Wouter Verbeek (Berenschot) en Maarten Velthuijs (Forus)

Introductie over innovatie en digitalisering binnen de overheid. Samenwerking Forus en Berenschot en programma evenement.

14.15 - 16.00 uur Presentaties

  • Steven Gort (ICTU) - Innoveren van dienstverlening door de overheid.
  • Erwin van der Maesen de Sombreff (gemeente Westerkwartier) - Het ontwikkelen van een innoverend concept en hiervoor binnen de organisatie draagvlak creëren.

16.00 - 16.15 Afsluiting door Wouter Verbeek (Berenschot) en Maarten Velthuijs (Forus)

Samenvatting en terugkoppeling presentaties. Stel u hebt een idee: hoe gaat u te werk en hoe brengt u het in de praktijk?

16.15 - 17.00 Netwerkborrel

Steven Gort - ICTU

ICTU werkt aan een digitale overheid waar burgers en bedrijven met al hun vragen en behoeften eenvoudig, snel en veilig terecht kunnen. Steven Gort vertelt over de impact van digitale ontwikkelingen op de overheid. Door de ontwikkelingen verandert de rol van de overheid en haar functie in de maatschappij. Hoe gaat de overheid daar mee om?

Erwin van der Maesen de Sombreff - Gemeente Westerkwartier

In 2017 is bij de Groningse gemeente Zuidhorn het idee ontstaan om het kindgebonden budget niet meer in de vorm van een waardebon aan een inwoner te verstrekken, maar deze dienst digitaal te verlenen. Met als doel het gebruiksgemak te vergroten, de regeling flexibeler te maken, het bereik van de regeling te verbeteren en de regie over de uitgaven te beleggen bij de ouders. Tegelijkertijd wordt er gegarandeerd dat het geld daadwerkelijk besteed wordt aan zaken die kinderen nodig hebben.

En dat is gelukt: met één druk op de knop kan het beschikbare budget uitgekeerd worden ten behoeve van het kind. Zo ontstond het digitale Kindpakket. Hier was uiteraard een goed proces voor nodig. Want hoe verandert u de papieren aanvraag in een digitale versie? En hoe maakt u van een concept een digitale uitvoering?

Erwin van der Maesen de Sombreff neemt u mee in het proces van het Kindpakket, de prijswinnaar van de meest vernieuwende digitale dienstverlening van 2018 en beste ICT-project van 2018.

Derde spreker: volgt binnenkort

Datum en tijd

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen