MKB Netwerkbijeenkomst: Personalized & Customized Health

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Van Swinderenhuys Groningen

Oude Boteringestraat 19

9712 GC Groningen

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Ondernemers en starters spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van (persoonsgerichte) zorg en gezondheid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van producten en diensten op gebied van Ehealth, wearables of zelfmanagement.

Om ondernemers en start ups te helpen hun weg te vinden in de gezondheidssector en/of hun innovaties te versnellen, wordt op initiatief van de regiegroep Regiegroep Personalized and Customized Health in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, de Life Cooperative en Health Holland op donderdagmiddag 14 juni een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Groningen.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers en start ups kennismaken met de verschillende proeftuinen en portals die al van start zijn gegaan of nog in ontwikkeling zijn zoals Move2Innovate, I- Initiate, D-Health, Newborn en de Pharma Portal. Een proeftuin is een laagdrempelige ‘real life-omgeving’ waar MKB’ers innovaties kunnen testen; Een infrastructuur die innovaties faciliteert. Deelnemers krijgen meer te horen over wat deze initiatieven kunnen betekenen in de ontwikkeling en in de markt zetten van hun producten en diensten.

Health Holland zal de bijeenkomst aftrappen en schetsen waar de trends, uitdagingen en mogelijkheden liggen ten aanzien van ondernemerschap in de gezondheidssector. Vervolgens zullen de proeftuinen, portals en themagroepen van Personalized and Customized Health zich kort presenteren waarna er in een aantal deelsessies nader kennis gemaakt kan worden en gezamenlijk vorm en inhoud kan worden gegeven aan nieuwe ideeën. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Programma:

15:00 Ontvangst met koffie en thee

15:15 Start bijeenkomst

  • Welkom en inleiding door Johannes Wolters, directeur Lode Holding B.V. en Ingrid Prikken, project manager Personalized and Customized Health bij HANNN
  • Presentatie door Nico van Meeteren, Directeur Health Holland

16:00 Pitches van de proeftuinen, portals en initiatieven*

16:15 Gesprekstafels: maak nader kennis met de proeftuinen en portals

  • Ronde 1
  • Ronde 2

17:15 Plenaire afsluiting en start netwerkborrel

18:30 Einde bijeenkomstDenkt u dat deze bijeenkomst interessant kan zijn voor collega's of andere personen uit uw netwerk? Breng ze dan gerust op de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité,

Sander Hartman - sander.hartman@hannn.eu


*Meer informatie over de aanwezige initiatieven:

Pharma Portal
Heeft u een idee voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, verbetering van of toepassing van bestaande geneesmiddelen of een idee voor een diagnostische test? De Pharma Portal is een faciliteit die u helpt een idee tot een goed plan te maken dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de industrie. Een door de Pharma Portal Board goedgekeurd plan is rijp voor financiering door een vroege fase investeringsfonds.

Proeftuin dHealth
dHealth Lab bouwt aan een proeftuin voor innovatieve digital health producten die in gevorderd stadium van ontwikkeling zijn. dHealth Lab wil deze innovaties optimaal laten aansluiten op de marktvraag en daarmee duurzame oplossingen ondersteunen die impact maken op gezondheid. We ontwikkelen een online omgeving waarin kennis, ontwikkeltools en test- en validatieomgevingen beschikbaar worden gesteld en waar toegang kan worden verkregen tot expertise. Lees meer...

Proeftuin Move2Innovate
Move2Innovate wordt een proeftuin waarin bedrijven hun nieuwe producten op het snijvlak van gezondheid en bewegen sneller kunnen testen en valideren zodat het innovatie traject sneller kan worden doorlopen en de lancering van het nieuwe product (met medisch gevalideerde data) wordt versnelt of versterkt. Lees meer...

Proeftuin Newborn
In de proeftuin Newborn werkt een coöperatie van 21 Noordelijke MKB bedrijven samen met het UMCG, het project Lifelines en Philips. De proeftuin Newborn creëert een testomgeving voor apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van moeders en hun kinderen. Lees meer...

Proeftuin I-initiate
De proeftuin i-INITIATE speelt in op de marktbehoefte in medische beeldvormingstechnieken, door laagdrempelige toegang te bieden tot een hoogwaardige imaging faciliteit waar bedrijvigheid, kennis en internationale contacten samen komen om versnelt te innoveren ten behoeve van gezondheid, demografie en welzijn. Lees meer...

Onderwijs en zorgtechnologie

De zorgvraag van mensen verandert. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Zorg gaat steeds minder over zorgen voor de cliënt en steeds meer over het zorgen dat de persoon met de zorgvraag zelf de regie houdt. Veel mensen gebruiken technologie in hun dagelijks levens, het gebruiken van sociale media en online boodschappen doen wordt steeds normaler. Technologie wordt ook steeds meer ingezet in de zorg. Er zijn van allerlei initiatieven gaande op het gebied van zorgtechnologie, zowel binnen zorg- en welzijnsinstellingen als in het onderwijs. Lees meer...


Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door:

Health Holland, Healthy Ageing Network Northen Netherlands, Regiegroep Personalized & Customized Health en de Life Cooperative.

Datum en tijd

Locatie

Van Swinderenhuys Groningen

Oude Boteringestraat 19

9712 GC Groningen

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen