Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

Venster Acties

Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

Webinar: Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Online

Over dit evenement

Afbeelding van Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

Webinar: Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

Wanneer: donderdag 29 september van 13:00 tot 14:00

Doelgroep: beleidsadviseurs duurzaamheid en communicatie, sociaal domein en intermediaire organisaties zoals het energieloket, de voedselbank en woningcorporaties

Duurzaam Bouwloket organiseert samen met Regionaal Energieloket en het Servicepunt Duurzame Energie het webinar ‘Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?’.

Bewonersplatform energiearmoede - Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket heeft dit platform voor bewoners ontwikkeld waarop ze eenvoudig verschillende vormen van ondersteuning kunnen krijgen. Aan de aanbodzijde worden (lokale) aanbieders gekoppeld via een open platform. Het platform biedt flexibiliteit voor gemeenten ten aanzien van het benaderen van de doelgroep en vergaande ontzorging voor gemeenten wat betreft de SiSa verantwoording van de inzet van de SPUK-gelden.

Landelijke ondersteuningsstructuur energiefixers - Regionaal Energieloket (REL)

Een aantal partijen werkt aan een voorstel om regionaal en landelijk energiefixers te werven, screenen, trainen en nog dit stookseizoen in te zetten bij gemeenten. Het voorstel voor het opzetten van een landelijke coöperatie ligt nu voor bij BZK en de minister heeft positief gereageerd.

Klaas Visser van Duurzaam Bouwloket en Paul Geurts van Kessel van Regionaal Energieloket nemen je deze middag mee in hun plannen en lichten toe wat dit betekent voor jouw gemeente.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor beleidsadviseurs duurzaamheid en communicatie, sociaal domein en intermediaire organisaties zoals het energieloket, de voedselbank en woningcorporaties.

Kun je niet bij de sessie aanwezig zijn?

We zullen de sessie opnemen. Binnen een week kun je de opname en de presentatie(s) terugvinden op onze themapagina Energiearmoede. Hier bekijk je ook de vorige webinars over dit thema.

Ken je collega's voor wie deze sessie (ook) interessant is? Stuur deze uitnodiging gerust door.

Graag zien we je dan.