Gratis

zie je in ZOHO zit-ting digitaal

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Kom digitaal langs tijdens de zie je in ZOHO zit-ting en ga met experts in gesprek over diverse thema's!

Over dit evenement

Denk mee tijdens de digitale zie je in ZOHO zit-ting!

De komende jaren hebben wij de dankbare taak om ZOHO door te ontwikkelen. Waar het nu vooral een plek is voor bedrijven, gaan we woningen en collectieve voorzieningen toevoegen. Het wordt een echte stadswijk. In wat we gaan doen, bouwen we door op het eigen karakter dat de plek nu heeft. Wat goed is, dat blijft. Dat is ons uitgangspunt. De kracht en de waarde die de bewoners en de bedrijven aan de wijk hebben toegevoegd, willen we houden en inzetten voor de toekomst. Met het ZOHO van nu als basis gaan we bouwen aan een plek die nog diverser, innovatiever, groener en speelser wordt. Wil jij hier ook over mee praten? Registreer dan nu voor de digitale zie je in ZOHO zit-ting!

Na de succesvolle zie je in ZOHO wandeling is het nu tijd voor de zie je in ZOHO zit-ting! De bijeenkomst bestaat uit een aantal workshops met experts en vindt plaats op 4 november tussen 16.00 uur en 19.15 uur. Hier kun je digitaal meepraten over verschillende thema’s. De workshops vinden plaats in groepjes van 12 tot 20 personen en worden begeleid door experts. Elke sessie duurt 45 minuten en elk uur start er een nieuwe sessie. Het is mogelijk om je voor verschillende thema's op verschillende tijdsloten in te schrijven.

Je kunt kiezen uit de volgende tijdsloten:

Tijdslot 1: 16.00u - 16.45u.

Tijdslot 2: 17.00u - 17.45u

Tijdslot 3: 18.30u - 19.15u

De thema's zijn:

Thema 1: Plan & Proces

Door middel van een presentatie en debat wordt de stand van zaken van de planvorming besproken. In de presentatie ligt de nadruk op wat ligt vast en waarover kan nog meegedacht worden. Tijdens het debat kunnen er vragen gesteld worden aan de ontwerper, de omgevingsmanager, de ontwikkelaar en de wijkmanager van de gemeente Rotterdam.

Thema 2: Een Inclusief ZOHO

Tijdens de werksessie wordt aan de hand van stellingen besproken hoe er gebouwd kan worden aan de community gedurende de looptijd van de ontwikkeling. Hierbij komen onder meer onderwerpen ter sprake zoals fasering, inpassing van de NAS, tijdelijkheid en placemaking.

Thema 3: Een Klimaatadaptatief Dakpark

Klimaatadaptatie in ZOHO richt zich op het voorkomen van hittestress, een lokaal duurzaam watersysteem en het vergroten van de biotoop van de Noordsingel. Tijdens de werksessie wordt besproken welke kansen er zijn op het gebied van biodiversiteit en hoe mensen aankijken tegen privé, openbaar en collectief gebruik van het dakpark.

Thema 4: Een Verbindende en Openbare Ruimte

De stedelijke voorzieningen, zoals de sporthal, de tribune, het Zomerhofplein met de Huiskamer en de Mobiliteitshub, maken ZOHO een levendig middelpunt, ook voor mensen van de omringende buurten. Tijdens de werksessie kun je meedenken over hoe de openbare ruimte een rol kan spelen in het leggen van verbindingen. Verbindingen in de wijk en verbindingen met de omgeving. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het autogebruik in ZOHO en hoe vertaalt zich dat naar een straatprofiel?

Kijk ook op ziejeinzoho.nl voor meer informatie!

MS TEAMS

Dit evenement zal plaatsvinden via MS teams, voor aanvang van het evenement zal je een email ontvangen met een link. Via deze link kun je deelnemen aan de zie je in ZOHO zit-ting. Heb je nog nooit gebruik gemaakt van MS teams? Dan kun je via deze link de MS teams app downloaden. Let op, dit hoeft niet je kunt ook deelnemen via je browser.

CORONA

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen is deze bijeenkomst digitaal.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen