€ 95,55 – € 263,30

27-29 September 2019 | Ashtanga Yoga Weekend Immersion | Laruga Glaser

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

DekWest

DekWest Amsterdam

Haparandadam 7

1013 AK Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

For English scroll down!


Laruga Glaser

' Al sinds jonge leeftijd, is Laruga gefascineerd door de verbinding tussen lichaam en de geestelijke filosofie. Deze fascinatie hebben haar later in haar leven, 1996, aangetrokken tot de beoefening van yoga en de studie van de yoga filosofie. Pas toen ze Ashtanga yoga ontdekte heeft ze zich volledig toegewijd aan het dagelijks beoefenen van yoga in 1998 '.

Wij zijn zo trots om deze prachtige Ashtanga yoga Master te mogen verwelkomen in Nederland/Amsterdam. Ze zal jullie yoga liefhebbers/Ashtangi's onderdompelen in een hartverwarmend weekend van authentieke Ashtanga yoga. Een weekend vol energie, kracht, waardevolle kennis, yoga filosofie & hartverwarmende verbindingen met andere yogi's.
Een onvergetelijke ervaring met jouw favoriete Ashtanga Yoga Master: Laruga Glaser. Live!Schema Ashtanga Yoga Weekend

Vrijdagavond sessie

18:30 - 19:00 Deuren open
19:00-20:30 Workshop één; Led Primary Series
20:30-21:00 Q&A

Zaterdag sessies

10:00-10:30 Deuren open
10:30-12:30 Workshop Twee; The Art of Ashtanga Yoga

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:00 Deuren open
14:00-16:00 Workshop Drie; Awakening the Core: Bandhas, Breath and More
16:00-16:30 Q & A

Zondag sessies
10:00-10:30 Deuren open
10:30-12:30 Workshop Vier; The Gateway Postures of Primary and Intermediate Series

12:30-13:30 Lunch Break

13:30-14:00 Deuren open
14:00-16:00 Workshop Vijf ; Backbending with Ease
16:00-16:30 Q & AOmschrijving workshops:

27 september juli vrijdag sessie

  • Workshop Eén: Led Primary Series Q&A

28 september zaterdag sessies:

  • Workshop Twee: The Art of Ashtanga Yoga

Door het regelmatige beoefenen van yoga kan je tijd op de mat uitgroeien tot een waar kunstwerk, waardoor stilte in beweging komt. Het bereiken van vloeiende bewegingen in de yoga, komt van het samenkomen van alle interne elementen. Die vervolgens hun plek vinden in gewaarzijn in ons fysieke wezen.

‘Gewaarzijn is de stille onveranderlijke achtergrond waarin alle veranderingen van het bewustzijn worden opgemerkt. Het is moeiteloos altijd aanwezig, maar het kan niet worden gekend omdat je het bent. Het is geen ervaring, maar datgene wat elke ervaring opmerkt. Het is altijd al het geval, zelfs voordat het gerealiseerd wordt’.

In deze workshop zullen we onderzoeken hoe we diepte kunnen creëren in jouw yoga beoefening. Om als het ware kunst in beweging te maken, terwijl we bewuste aandacht en kracht ontwikkelen in lichaam, geest en ziel. We beginnen eerst met het minimaliseren van energie in jouw huidige yoga practice én met het verbinden van de neerwaartse en opwaartse stroom van energie om vervolgens vanuit eenvoud en concentratie de practice weer ‘op te bouwen’. Dit is een inspirerende workshop die ruimte geeft aan de schoonheid van yoga. Het te (her) ontdekken en uit te drukken in elke beweging en elke ademhaling.

  • Workshop Drie: Awakening the Core: Bandhas, Breath and More

In deze workshop brengen we de focus naar het diepgewortelde interne netwerk van de bandha's tijdens het afstemmen op de centrale as van het lichaam. Het beter begrijpen van de bandha's en die optimaal samen te laten komen in lichtheid naar het lichaam, maar eveneens stabiliteit en helderheid voor de geest te brengen. Leer nauwer verbonden te raken met dit vaak ongrijpbare en mysterieuze deel van de beoefening van Ashtanga-yoga, geschikt voor alle niveaus.


Omschrijving 29 september zondag sessies:

  • Workshop Vier: The Gateway Postures of Primary and Intermediate Series

Alle houdingen in de sequenties van Ashtanga-yoga zijn belangrijk. In deze workshop zullen we echter de houdingen in zowel de primaire als de intermediaire serie van dichterbij bekijken, die een integraal onderdeel vormen van het openen en versterken van de lichaamshouding om het podium en de basis te leggen om intelligenter te groeien en te evolueren in jouw yogabeoefening.

  • Workshop Vijf: Backbending with Ease

De paradox van ‘achteroverbuigingen’, is dat we tegelijkertijd stevig en zacht moeten zijn, waarbij we de energie van kracht en overgave samen laten komen. Leer de basiscomponenten van ‘achteroverbuigingen’ kennen, met de zachtheid van de natuurlijke stroom van het lichaam. Leer bovendien het begrip ‘actief-loslaten’ begrijpen. Wanneer we actief loslaten, ervaren we het gebruik van aardingsmechanismen om de neerwaartse stroom van energie vast te stellen, terwijl we de adem volledig benutten om vervolgens uit te breiden en te verdiepen. In deze workshop leer je de fundamentele technieken die het lichaam in staat stellen om zijn diepte en kracht te vinden en tegelijkertijd te laten gaan. Voor alle niveaus.EnglishLaruga Glaser

‘From a young age, Laruga has been fascinated with mind and body connections and spiritual philosophy which later attracted her to the practice of yoga in early 1996 after a sincere connection and study of yoga philosophy. It wasn’t until she stumbled upon Ashtanga Yoga when she fully immersed herself into a devoted practice a few years later in 1998’.

And we are so proud to welcome this wonderful Ashtanga Yoga Master to The Netherlands/Amsterdam. She will immerse you -Yoga enthusiasts/Ashtangis- in a heartwarming weekend of authentic Ashtanga yoga. A weekend full of energy, strength, valuable knowledge, genuine yoga philosophy & warm hearted connections.
An unforgettable experience with your favorite Ashtanga Yoga Master: Laruga Glaser. Live!

Follow us on @seaze_the_day and FB Seaze the day for updates on the ticket sale & more information!

Feel welcome!Schedule for the Yoga masterclass!

Friday Evening Session
18:30-19:00 Doors
19:00-20:30 Workshop one; Led Primary Series
20:30-21:00 Q&A

Saturday sessions
10:00-10:30 Doors
10:30-12:30 Workshop Two; The Art of Ashtanga Yoga

12:30-13:30 Lunch Break

13:30-14:00 Doors
14:00-16:00 Workshop Three; Awakening the Core: Bandhas, Breath and More
16:00-16:30 Q & A

Sunday sessions
10:00-10:30 Doors
10:30-12:30 Workshop Four; The Gateway Postures of Primary and Intermediate Series

12:30-13:30 Lunch Break

13:30-14:00 Doors
14:00-16:00 Workshop Five ; Backbending with Ease
16:00-16:30 Q & A


Description Workshops

Friday session September 27:

  • Workshop One: Led Primary Series Q&A

Saturday sessions September 28:

  • Workshop Two: The Art of Ashtanga Yoga

Through consistent practice our time on the mat can develop into a work of art, creating stillness in motion. Reaching a flow state in the practice comes from uniting all internal elements to then rest in awareness within our physical being. In this workshop, we will explore how to create depth in the practice creating art in motion, while developing conscious attention and strength throughout the body, mind, and soul. We will first start by cutting away excess energy draining movements as well as connecting to the downward and upward flow of energy to then sit in a space of simplicity and concentration. This will be an inspiring workshop giving space to explore and express the beauty of yoga in every movement and every breath.

  • Workshop Three: Awakening the Core: Bandhas, Breath and More

In this workshop become more intimately rooted in the internal network of the bandhas while tuning to the central axis of the body. Properly understanding how to engage the bandhas not only bring lightness to the body but also stability and clarity to the mind. Learn to become more closely connected to this often elusive and mysterious part of the practice of Ashtanga yoga, appropriate for all levels.

Sunday sessions September 29:

  • Workshop Four: The Gateway Postures of Primary and Intermediate Series

All postures in the sequences of Ashtanga yoga are important. However, in this workshop, we will take a closer look at the core the postures in both Primary and Intermediate series that are integral to opening and strengthening the body-mind to set the stage and foundation to more intelligently grow and evolve in the practice.

  • Workshop Five: Backbending with Ease

The paradox of backbending is that we must be firm and soft at the same time, uniting the energy of strength and surrender. Learn the basic components of backbending with integrity to the natural flow of the body. In addition, learn to understand the concept of active release. When actively releasing, we experience the use of grounding mechanisms to establish the downward flow of energy while fully utilizing the breath to then be able to expand and deepen. In this workshop learn the foundational techniques that allow the body to find its depth and strength while at the same time letting go. For all levels.

Important!!!
>> Take your own yoga mat with you <<

>> We will announce on social media @seaze_the_day + Facebook two weeks before the event starts if the event is taking place on the scheduled dates. We advise you to buy your flight tickets after we have confirmed the schedules dates.


See you there

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

DekWest

DekWest Amsterdam

Haparandadam 7

1013 AK Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen