Aanbiddingsdienst Tholen

Aanbiddingsdienst Tholen

Venster Acties en details

Gratis

Locatie

Fresh Publishers

Stevinweg 2

4691 SM Tholen

Netherlands

Kaart bekijken

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester Jeremia 29: 11

Over dit evenement

U troont op de lofzangen van Israël, Psalm 22 vers 4

Een heerlijke aanbiddingsdienst en maaltijd.

Elke eerste zaterdag van de maand.

De dienst wordt begeleid door 3 muzikanten.

Buiten de lofprijs en aanbidding is er koffie, thee, fris en iets lekkers.

Tijdens de dienst en na de dienst is er de mogelijkheid om bij één van de bidders gebed te ontvangen.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Kor.4:20

Ook mogelijkheid tot dopen! Uiteraard op grond van jouw geloof en bekering in Jezus Christus.

Wil jij gedoopt worden neem dan contact op komenzietholen@gmail.com

Heb je nog vragen bel of email.

Gods zegen,

Jasper, Rebecca, Rick, Rob, Williejanne, Marja, Faroek en Willem

0641667927

komenzietholen@gmail.com

Afbeelding van Aanbiddingsdienst Tholen