Alumnidag Cultuurwetenschappen

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Mauritshuis

Plein 29

Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Namens de staf van de opleiding Cultuurwetenschappen wil ik u van harte uitnodigen tot het bijwonen van onze alumni-middag die op 2 juni in het Mauritshuis te Den Haag gehouden zal worden.

Als thema van deze middag is gekozen voor ‘rampen’, - een onderwerp waarvoor de belangstelling van het cultuurwetenschappelijk onderzoek de laatste jaren sterk toegenomen is. Want al is de confrontatie met rampen van alle tijden, in de preventie, bestrijding en doordenking van rampen komt het eigene van een cultuurperiode naar voren. In een drietal korte lezingen zullen enkele facetten van dit onderwerp belicht worden. Zo zal gesproken worden over de Nederlandse omgang met watersnoodrampen, over de religieuze en filosofische reflectie op dergelijke rampen in de vroeg moderne tijd en over Vermeers weergave van de noodlottige ontploffing van het Kruithuis in zijn iconisch geworden Gezicht op Delft.

Daarna zal de gelegenheid geboden worden om onder leiding van een professionele gids de collectie van het Mauritshuis te bewonderen. Naast het besproken schilderij van Vermeer heeft het Mauritshuis immers nog vele andere schilderijen in bezit die naar rampspoed en tegenslag verwijzen.

Deelname aan deze middag is kosteloos. Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt u echter dringend verzocht u voor 1 mei in te schrijven. Plaatsen zullen op volgorde van inschrijving toegekend worden.

Nadere informatie over het programma is in de bijlage van deze uitnodiging te vinden. Gelieve de website van het Mauritshuis te raadplegen voor de routebeschrijving en informatie omtrent parkeermogelijkheden.

We verheugen ons op uw komst en hopen u allen in grote getale te mogen begroeten!

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

Elisabeth den Hartog

Mocht u in het bezit zijn van een museumjaarkaart dan verzoek ik u die mee te nemen.


Programma alumnidag 2 juni 2018

13.00 – 13.30 Aankomst en ontvangst met koffie en thee.

13.30 – 13.45 Introductie door dhr. B. Koopmans, M.A. , Hoofd fondsenwerving van het Mauritsmuseum

13.45 – 14.15 Lezing door dhr. Dr. Toon Bosch, getiteld Een verdrongen verhaal? Samenleving en wetenschap over de watersnoodramp van 1926.

In deze lezing wordt de omgang met rampen in de Nederlandse geschiedschrijving besproken in het licht van recente inzichten uit internationaal historisch onderzoek naar de omgang met grootschalige (natuur)rampen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse omgang met de Europese watersnoodramp van 1926.

14.15 – 14.30 gelegenheid tot het stellen van vragen

14.30 – 15.00 Thee- en koffiepauze

15.00 –15.30 Lezing door mw. Dr. Frauke Laarmann, getiteld: Gezicht op Delft van Johannes Vermeer.

Rond 1660 schilderde Johannes Vermeer zijn iconisch geworden Gezicht op Delft, een sereen stadsgezicht dat één en al rust uitstraalt. Zes jaar eerder werd de stad echter getroffen door de ontploffing van het Kruithuis waarbij ca. een derde van de Delftse binnenstad compleet verwoest werd, honderden doden vielen en bijna alle huizen schade leden. Niets daarvan lijkt zichtbaar op Vermeers Gezicht op Delft alhoewel de schade nog niet compleet hersteld zou zijn geweest. Ignoreert Vermeer de ramp of heeft hij subtielere manieren om eraan te herinneren?

15.30 – 16.00 Lezing door Dr. Elisabeth den Hartog.

In deze lezing wordt aandacht besteed aan de religieuze omgang met rampen in de vroeg moderne tijd. In die tijd raakt de opvatting dat een ramp een straf Gods behelst waarop het beste gereageerd kan worden met gebed en boetedoening, aan discussie onderhevig.

16.00 – 16.15 gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers

16.15 – 17.15 rondleiding door het Mauritshuis.

17.15 – 18.00 borrel


Datum en tijd

Locatie

Mauritshuis

Plein 29

Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Organisator Open Universiteit

Organisator van Alumnidag Cultuurwetenschappen

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen