Architectenweb netwerkevent: nieuwe inzichten in fietsmobiliteit

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Architecten Showroom Amsterdam

Pedro de Medinalaan 1

1086 XK Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Het gebruik van de fiets stijgt gestaag door veranderende inzichten over duurzaamheid, stedelijke verdichting en gezonde steden. We fietsen vaker, steeds sneller én willen onze fietsen comfortabel kunnen parkeren. Dat levert tal van ruimtelijke opgaven op, waar in het Architectenweb netwerkevent van 27 november op wordt ingezoomd. Met bijdragen van de Fietsersbond, wUrck, studioSK en Ector Hoogstad Architecten.

Fietsen doen we in Nederland natuurlijk al veel langer en bovendien in ruime mate. Maar de manier waarop verandert de laatste jaren snel. Bij fietsen horen nu begrippen als deelfietsen, pedelecs (snelle elektrische fietsen), fietsfiles en fietsvergoeding (woon-werkverkeer). Ook zijn onze eisen over capaciteit en kwaliteit van het verplaatsen en fietsparkeren aan het veranderen. Dat geldt zowel voor het stallen bij OV-knooppunten als bij andere bestemmingen.

Deze nieuwe eisen en de absolute toename van het fietsgebruik leiden tot nieuwe problemen, opgaven én vragen dus ook om nieuwe oplossingen. Die zijn nu nodig, maar ook voor de toekomst. Want de verwachting is dat we alleen maar meer gaan fietsen. Simpelweg omdat het een gezonde én een zeer duurzame manier om ons te verplaatsen is.

Na de opening door moderator JaapJan Berg zal aan de hand van een aantal recente projecten, alsmede huidig beleid en onderzoek, het thema nader belicht en uitgewerkt worden.

Fietsersbond – Wim Bot
Wim Bot is medewerker beleidsbeïnvloeding bij de Fietsersbond. Vanuit die positie probeert hij zoveel mogelijk te bereiken voor fietsers en de fiets. Dit liefst in samenwerking met anderen, vanuit de overtuiging dat de sterke positie van de fiets in Nederland een zegen is en nog veel verder versterkt kan worden.

De Fietsersbond behartigt sinds 1975 (begonnen als de Eerste, Enige, Echte Wielrijders Bond, ENWB) de belangen van fietsers. De bond heeft 34.000 leden, meer dan 1600 vrijwilligers en 150 lokale afdelingen die actief werken aan betere fietsvoorzieningen.

Bot zal met zijn bijdrage inzicht geven in de actuele stand van zaken van fietsmobiliteit (vanuit bestuurlijk en gebruikersperspectief) én oplossingen benoemen om de situatie te verbeteren. Daarbij komen vragen over welke stappen genomen moeten worden, welke innovaties kansrijk zijn, welke rol de beleving van fietsers speelt en welke barrières nog geslecht moeten worden aan de orde.

wUrck – Oriol Casas Cancer
Als partner en architect bij wUrck heeft Oriol Casas Cancer gezien hoe de ontwerpopgave van de fietsenstalling zich de afgelopen tien jaar razendsnel heeft ontwikkeld. Comfort, duurzaamheid, innovatie en identiteit zijn de kenmerken geworden die het ontwerp richting geven. Daarbij werkt wUrck vanuit een integrale ontwerpbenadering en ziet de fietsstallingen als een verlengstuk van de openbare ruimte.

Casas werkte onder andere aan drie stallingen, het openbaar vervoer en de openbare ruimte rondom het station van Haarlem en de dit voorjaar in gebruik genomen fietsparkeergarage aan de Strawinskylaan bij station Amsterdam Zuid. Deze stalling laat de toenemende vraag naar comfort en kwaliteit zien, hetgeen zich onder andere uit in een weldadige verlichting en een verfijnde detaillering.

Momenteel werkt hij aan de grote fietsparkeergarage die voor het Centraal Station van Amsterdam wordt aangelegd. Met een capaciteit van circa 7.000 plaatsen en strategische ligging onder het water tussen het station en Prins Hendrikkade is dit project een cruciaal onderdeel in de herinrichting (De Entree) van dit overvolle stuk stad. In opdracht van de gemeente Amsterdam deed hij ook ontwerpend onderzoek naar vernieuwende concepten voor fietsparkeren op het water.

studioSK – Paul van der Ree
Met zijn specifieke knowhow rond infrastructuur en integrale OV-knooppunten heeft studioSK een rijkdom aan projecten voor fietsparkeren ontworpen en gerealiseerd. Vanuit die praktijk onderzocht en ontwikkelde studioSK verschillende typologieën van fietsparkeren in het algemeen. Een logistiek optimaal functioneren wordt regelmatig onderbouwd met simulaties. Daarnaast staan duurzaamheid, publiekskwaliteit en sociale veiligheid centraal bij de beleving en een heldere logistieke opbouw met logische keuzemomenten.

Specifieke fietsprojecten van Paul van der Ree zijn o.a. de Mahlerpleinstalling bij Amsterdam Zuid-WTC, de fietsflat in Hengelo en het stationsgebied in Helmond dat in 2014 een Brunel Award won, een internationale prijs voor spoorwegarchitectuur en -design. Verder zijn o.a. in voorbereiding stallingen in Amersfoort, Dordrecht en in Amsterdam bij station Lelylaan, Bijlmer Arena en de transformatie van de stalling bij station RAI, die net in uitvoering is.

Ook werkte studioSK (i.s.m. KCAP) aan Parkeergebouw / Transferium P+R De Uithof, waar naast 2000 auto’s ook plek voor fietsen is en adviseren zij diverse studentencampussen over het thema fietsparkeren.

Ector Hoogstad Architecten – Stijn Rademakers
Ector Hoogstad haalde recentelijk de voorpagina’s met de opening van de ‘grootste fietsenstalling ter wereld’ bij Utrecht Centraal. Een project waarbij het bureau nauw samenwerkte met buro Sant & Co en Royal Haskoning/DHV. Maar het bureau werkt ook aan veel andere opgaven en locaties die (deels vanwege gebruikers) in belangrijke mate rekening (moeten) houden met fietsmobiliteit. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld ‘PULSE’; een interfacultair onderwijscentrum voor TU Delft of ‘Campus Lelystad’, een kleinschalige leeromgeving voor middelbaar onderwijs met speciale aandacht voor (veilige) fietsmobiliteit.

Locatie
Het netwerkevent rond fietsinfrastructuur vindt plaats op 27 november 2018 in de Architecten Showroom Amsterdam (Pedro de Medinalaan 1, 1086 XK Amsterdam).

Programma
14:00u-14:30u – Inloop met koffie en thee
14:30u-14:40u – Opinie en actualiteit van fietsmobiliteit
14:40u-16:00u – Lezingen door de Fietsersbond, wUrck, studioSK en Ector Hoogstad Architecten
16:00u-16:30u – Debat met alle sprekers en de zaal
16:30u-17:30u – Netwerkborrel

Moderator: JaapJan Berg | Bergplaats

Alle deelnemers aan het evenement zullen ruim van tevoren publiek gemaakt worden, zodat op deze middag effectief nieuwe contacten gelegd kunnen worden. Aan het netwerkevenement kunnen maximaal 75 personen deelnemen.

Architectenweb Partnernetwerk
Vanuit het Architectenweb Partnernetwerk worden door het jaar heen verschillende netwerkevenementen georganiseerd, steeds rond een ander actueel thema. Eerder zijn bijvoorbeeld netwerkevents georganiseerd rond circulair bouwen en de ontwikkelingen in de werkomgeving.

Voor architecten, adviseurs en opdrachtgevers zijn de netwerkevenementen gratis toegankelijk. Wat de maakindustrie betreft zijn de evenementen exclusief toegankelijk voor de Partners van Architectenweb. Leveranciers in de bouw die de netwerkevenementen graag willen bijwonen, maar nog geen Partner zijn van Architectenweb, adviseren wij contact met ons op te nemen.

Datum en tijd

Locatie

Architecten Showroom Amsterdam

Pedro de Medinalaan 1

1086 XK Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Organisator Architectenweb

Organisator van Architectenweb netwerkevent: nieuwe inzichten in fietsmobiliteit

Architectenweb is hét toonaangevende platform voor architecten, opdrachtgevers en leveranciers.

Architectenweb wil een platform bieden ter inspiratie, visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking van de bouwprofessional. Wij verbinden partijen die in de bouwkolom betrokken zijn bij creatieve en innovatieve processen en stimuleren (strategische) samenwerkingsverbanden.

Architectenweb vervult een brugfunctie tussen opdrachtgever schap, fabrikanten en leveranciers in de bouw. Wij brengen innovatieve bouwmaterialen, -producten en -concepten onder de aandacht.

Architectenweb is hét platform dat binnen de bouwkolom de verbindingen weet te leggen en kennisdelen stimuleert.

 

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen