€ 149,06

BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Venster Acties en details

€ 149,06

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Eye Filmmuseum

1 IJpromenade

1031 KT Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Seminar over beeld- en filmeducatie voor lerarenopleiders

Over dit evenement

KEYNOTES

PROGRAMMA & LINE-UP

Beelden zijn niet meer weg te denken uit de klas, het brengt de lesstof voor veel jongeren tot leven en nog dichterbij. Wil je de leraren van morgen kritischer naar beelden laten kijken, scherper beelden laten selecteren, innoverend lesmateriaal laten ontwikkelen of inspireren om zelf actief beelden te maken? Of je nu studenten opleidt tot docent Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde, CKV-docent of leraar in het primair onderwijs: het seminar BeeldBekwaam in het Onderwijs is voor alle lerarenopleiders interessant.

Laat je verrassen door wervende keynotes van Hans Aarsman en Sosha Duysker. Geef je op voor inspirerende en interactieve workshops van filmmakers, lerarenopleiders en vakgenoten die al heel veel met film en beeld werken in het onderwijs. Kom meer te weten over visual thinking strategies, het maken van een eigen clipphanger tot participatieve filmmethodes. Bekijk hieronder de line-up en bestel snel je ticket!


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

9:50 - 10:30 | Op onderzoek naar het verhaal achter een beeld

Hans Aarsman is onder andere bekend van zijn wekelijkse rubriek, De Aarsman Collectie, in de Volkskrant waarin hij persfoto’s onder de loep neemt als een detective. Tijdens zijn keynote laat hij fotoanalyses de revue passeren waarin vaardigheden uit diverse vakgebieden aan bod komen. Hij vraagt zich tevens af of het analyseren van nieuwsfoto’s een mooie ingang kan zijn om leerlingen allerlei vaardigheden bij te brengen.


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

10:30 - 11:15 | De leraar verbeeld: een speelse oefening in filmanalyse

Hoe ontleed je een film? Hoe kun je zien welke keuzes en trucjes filmmakers toepassen om jouw gevoel te bespelen? En wat hebben onderwijsfilms met elkaar gemeen? Sosha laat je anders en scherper kijken. Als presentator van Het Klokhuis, De Buitendienst en de zesdelige serie Wat kijk je nou?, weet zij als geen ander beelden te ontleden.

BEST PRACTICES


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

11:30 - 12:45 | Verbeelding van de toekomst in film

Eigentijdse aardrijkskunde nodigt uit om mee te denken over Grand Challenges rondom thema's als klimaat, energie, geopolitiek, logistiek, water, voedsel, steden en globalisering. Ontdek met Marcus Eshuis op welke manier je film effectief als middel kunt inzetten om kritische en creatieve denkvaardigheden aan te spreken bij studenten.

In het laatste deel kijkt Eva Rijs met de deelnemers naar de achtergrond en de uitwerking van de module Nature Strikes Back, over de angst voor de natuur. Genrefilms blijken een uitstekend middel om het gevaar dat in onszelf schuilt buiten onszelf te situeren en onze duistere natuur zichtbaar te maken.

Leergebieden: Aardrijkskunde & Geschiedenis - Economie - Natuur & Wetenschap - Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

11:30 - 12:45 | Real Life Film: economische impact in beeld

Economische ontwikkelingen kunnen soms abstract aanvoelen, maar ze zijn van grote invloed op het dagelijks leven. Irena van Nynatten-Janikowska laat zien hoe studenten aan de HvA zelf films maken over onderwerpen, zoals: creatief ondernemerschap, toekomst en cultuur van een wijk. De gemaakte films visualiseren de veranderingen in een stad en de impact op mensen die er leven. Grote economische vraagstukken worden concreet en komen zo dichtbij.

Leergebieden: Economie - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

11:30 - 12:45 | Filmdidactiek

In deze workshop leer je aan de hand van een voorbeeldfilm wat filmdidactiek betekent. Vakinhoud (film) en de vakdidactiek (filmeducatie) krijgen duidelijk vorm bij deze korte voorbeeldfilm. Je leert filmische begrippen toepassen in het kijk- én het maakproces. Ook leer je film analyseren tijdens het kijken en het maken en onderzoek je de context van de voorbeeldfilm. Wat kun je zeggen over het perspectief en de achtergrond van de maker? Vervolgens laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe deze vakinhoud kan worden vertaald naar het aanleren van creatieve denkvaardigheden. We gebruiken daarvoor enkele basistechnieken, gebaseerd op het Framework van de British Film Institute.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Burgerschap - Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

11:30 - 12:45 | Film als beleving voor het denken

Deze bijdrage richt zich op lerarenopleiders en de didactiek (van didactiekonderwijs) van kritisch denken middels filmeducatie, waarbij kritisch denken wordt begrepen als meer dan argumenteren. Het is een wijze van verwonderen, je plaats in de wereld bepalen en je verhouden tot, in dit geval, film en personages. Filmeducatie heeft de potentie om de persoonlijkheid van een student te verbinden aan beroepsvoorbereiding en te integreren met vakinhoud. We gaan in op hoe we studenten kunnen uitdagen om zich te verwonderen over hun eigen leven, hun opvattingen en hun alledaagse ervaringen. We overstijgen het neoliberale onderwijsdenken en vertalen visies naar praktische uitwerkingen en voorbeelden.

Leergebied: Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

13:45 - 15:00 | Deleted Scenes: wat je niet ziet, verfilmd

We kennen films als een zorgvuldig gesorteerde verzameling scenes die samen een verhaal vertellen. Maar er is meer. Ook zaken die worden weggelaten in het verhaal van een film stimuleren de verbeelding. De kijker vult de beelden in de film aan vanuit eigen ervaringen en achtergrond.

Dit is precies waar de workshop Deleted Scenes over gaat. Deelnemers worden hierin uitgedaagd om na te denken over wat ze niet zijn: deleted scenes dus.

Tijdens deze presentatie kijken we eerst naar de film Porfotto (Edson da Conceicao, 30 min), waar deze workshop bij is ontwikkeld, waarna Tessel Jonkers (producent van de film) en Henry Vorselman (directeur Digital Playground) vertellen over het maakproces van de film en manier waarop de workshop hierop aanhaakt. Er wordt inzicht gegeven in hoe deze workshop is opgezet, waarom de aanwezigheid van een van de filmmakers daarbij essentieel is en wat de leeropbrengst is voor de leerlingen.

Leergebieden: Aardrijkskunde & Geschiedenis - Kunst & Cultuur - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

13:45 - 15:00 | Zelfvertrouwen in de omgang met beeld

Toekomstige docenten biedt Visual Thinking Strategie (VTS) een uitbreiding van hun handelingsrepertoire. Zij ontwikkelen gemak in het werken met afbeeldingen en het voeren van gesprekken. Docenten die ervaren zijn in het toepassen van VTS gebruiken de methode ook bij andere vakken dan kunst zoals aardrijkskunde, geschiedenis of burgerschap.

VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij deelnemers vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies. De gespreksleider is geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Levende Talen - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

13:45 - 15:00 | Bewust op zoek naar de vijfde vaardigheid: beeldeducatie in het talenonderwijs

Beelden spelen een steeds belangrijkere rol in maatschappij en onderwijs, dus ook in de taalles, waar zelfs gesproken wordt van de ‘vijfde vaardigheid’. In deze workshop leren deelnemers op basis van een aantal eenvoudige principes beeldteksten effectiever uit te buiten. Je leert didactische en pedagogische keuzes en interventies (beter) te onderbouwen. Het accent ligt op Engelstalige voorbeelden, maar de onderliggende ideeën zijn voor elke (vreemde) taal te gebruiken.

Leergebieden: Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

13:45 - 15:00 | Masterclass Medialogica

Tijdens de Masterclass Medialogica bespreken we hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. We ontrafelen samen en aan de hand van het televisieprogramma Medialogica, de totstandkoming van mediahypes, publieke opinie, de rol van de media maar ook die van ons zelf. Na de masterclass gaan we in gesprek over waarom medialogica in alle klaslokalen besproken zou moeten worden.

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie - Burgerschap - Levende Talen - Kunst & Cultuur - Aardrijkskunde & Geschiedenis


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

15:30 - 16:30 | Feit en fictie

Filmmaker Anne van Campenhout laat aan de hand van haar korte documentaire zien, hoe een film over een waargebeurd feit, met echte mensen er in, geconstrueerd wordt. Ook documentairemakers maken een filmplan, sturen het oog van de kijker door cameraperspectieven en bewerken geluid en muziek op die manier dat je precies hoort wat zij willen. Leer anders kijken naar beeld en ontdek hoe je deze inzichten kunt toepassen binnen jouw vakgebied.

Leergebieden: Burgerschap - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Levende Talen - Economie - Kunst & Cultuur


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

15:30 - 16:30 | Luisteren, Kijken, Communiceren, Verbeelden

Dat (jeugd)literatuur onderdeel is van het vak Nederlands weet iedereen. Maar hoe zit dat met film? Kun je alleen boekverfilmingen inzetten of ook andere (korte) films en documentaires? Hoe verweef je film in je eigen lessen? En wat leren leerlingen? Tijdens deze workshop zoomen we in op deze vragen aan de hand van het praktijkvoorbeeld bij de film Luister.

Leergebieden: Levende Talen - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

15:30 - 16:30 | Filmfragment als argument: kritisch leren denken door film

Kritisch denken is een van de kernvaardigheden in het curriculum. In deze workshop ontdek je hoe je film kan inzetten om kritische denkvaardigheden te illustreren en te ontwikkelen. Je analyseert en onderzoekt filmfragmenten en maakt kennis met een gratis toegankelijke (Engelse) e-learning waarmee je ook zelf leert film te gebruiken bij het oefenen en versterken van kritisch denken.

De e-learning richt zich op docenten in de context van HBO International Business Studies, maar de didactiek is in verschillende leergebieden in te zetten.

Leergebieden: Burgerschap - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Levende Talen - Economie -Kunst & Cultuur


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

15:30 - 16:30 | Film als Profielwerkstuk

Een onderzoek binnen het profielwerkstuk kan ook filmisch worden gedaan, in een documentaire of een fictiefilm. Maar hoe pak je dit aan als begeleider? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pas je het filmtraject aan op het bestaande pws-traject op school? En hoe beoordeel je een dergelijk eindproduct? In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden van film als profielwerkstuk en hoe een docent zich op het begeleidingstraject kan voorbereiden.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Burgerschap - Levende Talen - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Natuur & Wetenschap

MAAKWORKSHOPS


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

11:30 - 12:45 | Filmeducatie met diverse doelgroepen

Filmeducatie is bij uitstek geschikt om met een breed scala aan doelgroepen te kunnen werken – film is immers een taal die iedereen wel kent. Het aanbod dient daarom toegankelijk en representatief te zijn voor iedereen, bij welk type onderwijs je ook leert. Hemmo Bruinenberg, algemeen directeur van Common Frames, heeft jarenlang ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van filmprojecten binnen Internationale Schakelklassen. Hier volgen jongeren die net in Nederland zijn onderwijs (van alle niveaus).

In deze workshop ga je praktisch aan de slag met enkele oefeningen van Common Frames en spreken we over wat nodig is voor inclusieve filmeducatie.

Leergebieden: Burgerschap - Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

13:45 - 15:00 | Neem je eigen verlengde instructie op

Dirk Megens is online bekend als ‘Meneer Megens’. Dirk heeft ervaring met verschillende vormen van video: op locatie, met behulp van een greenscreen en screencast. Hij deelt alle do’s en don'ts met je. Vervolgens neem jezelf een verlengde instructie op!

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

15:30 - 16:30 | Film in je vak

Door leerlingen lesinhoud te laten verwerken in een film, beklijft de stof beter. In deze workshop laat Michiel een aantal voorbeelden zien van hoe je dat kan aanpakken van docent Nederlands tot maatschappijleer. Ook gaan deelnemers aan de slag met een korte filmopdracht. De workshop is een kort voorbeeld van de methodiek 'Film in je vak' van Bekijk ‘t.

Leergebieden: Economie - Burgerschap - Levende Talen - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Natuur & Wetenschap

EXCURSIE


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Excursie collectiecentrum Eye

Eye beheert met zijn collectie meer dan veertigduizend films uit alle genres: een fraaie staalkaart van de filmgeschiedenis, van klassiekers en kaskrakers tot cultfilms. De oudste film uit de collectie stamt uit 1896. Ga samen met een gids op ontdekking in het depot van Eye en leer meer over de Nederlandse film- en bioscoopcultuur.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Geschiedenis - Wetenschap - Levende Talen

Praktische informatie

Programmatijden

09.00 uur Inloop

09.45 uur Welkom en keynotes Hans Aarsman en Sosha Duysker

11.30 uur Workshopronde 1

12.45 uur Lunch

13.45 uur Workshopronde 2

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 3

16.30 uur Borrel en afsluiting

Kaarten

Bestel op deze pagina je ticket voor €117,50 en meld je aan voor de workshops van jouw keuze. Prijzen zijn inclusief keynotes van Hans Aarsman en Sosha Duysker, drie workshops, lunch, drank en versnaperingen. Het bovenstaande bedrag is exclusief servicekosten en 21% btw.

Heb je een kortingscode voor dit event? Klik eerst op 'Tickets' en daarna op 'Promotiecode invoeren'. Vul hier de code in en klik dan op 'Toepassen.' De korting verschijnt vanzelf. Klik vervolgens op 'Bestellen.'

Organisatie Netwerk Filmeducatie

Het seminar BeeldBekwaam in het Onderwijs is een initiatief van het Netwerk Filmeducatie. Het netwerk wordt gecoördineerd door Eye Filmmuseum. Ruim 150 programmamakers, docenten, leerkrachten, producenten, makers, distributeurs, theaters, festivals, onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en filmeducatiehubs zijn verbonden aan het netwerk en zetten zich in om de kwaliteit van filmeducatie te verbeteren en meer kinderen en jongeren in Nederland kennis te laten maken met filmeducatie in het onderwijs.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Eye Filmmuseum

1 IJpromenade

1031 KT Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Organisator Netwerk Filmeducatie

Organisator van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen