€ 149,06

BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Venster Acties en details

€ 149,06

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Eye Filmmuseum

1 IJpromenade

1031 KT Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Seminar over beeld- en filmeducatie voor lerarenopleiders

Over dit evenement

KEYNOTES

PROGRAMMA & LINE-UP

Beelden zijn niet meer weg te denken uit de klas, het brengt de lesstof voor veel jongeren tot leven en nog dichterbij. Wil je de leraren van morgen kritischer naar beelden laten kijken, scherper beelden laten selecteren, innoverend lesmateriaal laten ontwikkelen of inspireren om zelf actief beelden te maken? Of je nu studenten opleidt tot docent Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde, CKV-docent of leraar in het primair onderwijs: het seminar BeeldBekwaam in het Onderwijs is voor alle lerarenopleiders interessant.

Laat je verrassen door wervende keynotes van Hans Aarsman en Sosha Duysker. Geef je op voor inspirerende en interactieve workshops van filmmakers, lerarenopleiders en vakgenoten die al heel veel met film en beeld werken in het onderwijs. Kom meer te weten over visual thinking strategies, het maken van een eigen clipphanger tot participatieve filmmethodes. Bekijk hieronder de line-up en bestel snel je ticket!


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Op onderzoek naar het verhaal achter een beeld

Hans Aarsman is onder andere bekend van zijn wekelijkse rubriek, De Aarsman Collectie, in de Volkskrant waarin hij persfoto’s onder de loep neemt als een detective. Tijdens zijn keynote laat hij fotoanalyses de revue passeren waarin vaardigheden uit diverse vakgebieden aan bod komen. Hij vraagt zich tevens af of het analyseren van nieuwsfoto’s een mooie ingang kan zijn om leerlingen allerlei vaardigheden bij te brengen.


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

De leraar verbeeld: een speelse oefening in filmanalyse

Hoe ontleed je een film? Hoe kun je zien welke keuzes en trucjes filmmakers toepassen om jouw gevoel te bespelen? En wat hebben onderwijsfilms met elkaar gemeen? Sosha laat je anders en scherper kijken. Als presentator van Het Klokhuis, De Buitendienst en de zesdelige serie Wat kijk je nou?, weet zij als geen ander beelden te ontleden.

BEST PRACTICES


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Past Forward: ongeschreven geschiedenis verfilmd

Films zijn een spiegel van de maatschappij, ze dragen bij aan ons culturele erfgoed en laten je nadenken over verleden, heden en toekomst. De Rotterdamse filmmaker Edson da Conceicao neemt ons mee in het maakproces van zijn nieuwe film Porfotto. Hierin vertelt hij het verhaal van drie vrienden die in de wijk Spangen wonen. Hoe zouden zij hun wijk portretteren? Met welk verhaal of beeld laten zijn hun voetafdruk achter?

Leergebieden: Aardrijkskunde & Geschiedenis - Kunst & Cultuur - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Verbeelding van de toekomst in film

Eigentijdse aardrijkskunde nodigt uit om mee te denken over Grand Challenges rondom thema's als klimaat, energie, geopolitiek, logistiek, water, voedsel, steden en globalisering. Ontdek op welke manier je film effectief als middel kunt inzetten om kritische en creatieve denkvaardigheden aan te spreken bij studenten.

Leergebieden: Aardrijkskunde & Geschiedenis - Economie - Natuur & Wetenschap - Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Real Life Film: economische impact in beeld

Economische ontwikkelingen kunnen soms abstract aanvoelen, maar ze zijn van grote invloed op het dagelijks leven. Irena van Nynatten-Janikowska laat zien hoe studenten aan de HvA zelf films maken over onderwerpen, zoals: creatief ondernemerschap, toekomst en cultuur van een wijk. De gemaakte films visualiseren de veranderingen in een stad en de impact op mensen die er leven. Grote economische vraagstukken worden concreet en komen zo dichtbij.

Leergebieden: Economie - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Hoe kan filmeducatie bijdragen aan de democratisering van kritisch denken?

Om in een democratie te kunnen leven is kritisch denken nodig. Dit gaat hand in hand met persoons- en burgerschapsvorming. In de workshop ervaren we dat filmeducatie een prachtige manier is om aan zelfontplooiing, ontwikkeling van studenten en onszelf te werken. Het onderwijsmateriaal ligt voor het oprapen.

Leergebieden: Burgerschap - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Levende Talen - Economie -Kunst & Cultuur


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Luisteren, Kijken, Communiceren, Verbeelden

Dat (jeugd)literatuur onderdeel is van het vak Nederlands weet iedereen. Maar hoe zit dat met film? Kun je alleen boekverfilmingen inzetten of ook andere (korte) films en documentaires? Hoe verweef je film in je eigen lessen? En wat leren leerlingen? Tijdens deze workshop zoomen we in op deze vragen aan de hand van het praktijkvoorbeeld bij de film Luister.

Leergebieden: Levende Talen - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Bewust op zoek naar de vijfde vaardigheid: beeldeducatie in het talenonderwijs

Beelden spelen een steeds belangrijkere rol in maatschappij en onderwijs, dus ook in de taalles, waar zelfs gesproken wordt van de ‘vijfde vaardigheid’. In deze workshop leren deelnemers op basis van een aantal eenvoudige principes beeldteksten effectiever uit te buiten. Je leert didactische en pedagogische keuzes en interventies (beter) te onderbouwen. Het accent ligt op Engelstalige voorbeelden, maar de onderliggende ideeën zijn voor elke (vreemde) taal te gebruiken.

Leergebieden: Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Zelfvertrouwen in de omgang met beeld

Toekomstige docenten biedt Visual Thinking Strategie (VTS) een uitbreiding van hun handelingsrepertoire. Zij ontwikkelen gemak in het werken met afbeeldingen en het voeren van gesprekken. Docenten die ervaren zijn in het toepassen van VTS gebruiken de methode ook bij andere vakken dan kunst zoals aardrijkskunde, geschiedenis of burgerschap.

VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij deelnemers vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies. De gespreksleider is geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Levende Talen - Burgerschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Film als Profielwerkstuk

Een onderzoek binnen het profielwerkstuk kan ook filmisch worden gedaan, in een documentaire of een fictiefilm. Maar hoe pak je dit aan als begeleider? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pas je het filmtraject aan op het bestaande pws-traject op school? En hoe beoordeel je een dergelijk eindproduct? In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden van film als profielwerkstuk en hoe een docent zich op het begeleidingstraject kan voorbereiden.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Burgerschap - Levende Talen - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Natuur & Wetenschap


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Feit en fictie

Filmmaker Nicky Maas laat aan de hand van haar korte documentaire zien, hoe een film over een waargebeurd feit, met echte mensen er in, geconstrueerd wordt. Ook documentairemakers maken een filmplan, sturen het oog van de kijker door cameraperspectieven en bewerken geluid en muziek op die manier dat je precies hoort wat zij willen. Leer anders kijken naar beeld en ontdek hoe je deze inzichten kunt toepassen binnen jouw vakgebied.

Leergebieden: Burgerschap - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Levende Talen - Economie - Kunst & Cultuur


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Filmdidactiek

In deze workshop leer je aan de hand van een voorbeeldfilm wat filmdidactiek betekent. Vakinhoud (film) en de vakdidactiek (filmeducatie) krijgen duidelijk vorm bij deze korte voorbeeldfilm. Je leert filmische begrippen toepassen in het kijk- én het maakproces. Ook leer je film analyseren tijdens het kijken en het maken en onderzoek je de context van de voorbeeldfilm. Wat kun je zeggen over het perspectief en de achtergrond van de maker? Vervolgens laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe deze vakinhoud kan worden vertaald naar het aanleren van creatieve denkvaardigheden. We gebruiken daarvoor enkele basistechnieken, gebaseerd op het Framework van de British Film Institute.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Burgerschap - Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Masterclass Medialogica

Tijdens de Masterclass Medialogica bespreken we hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. We ontrafelen samen en aan de hand van het televisieprogramma Medialogica, de totstandkoming van mediahypes, publieke opinie, de rol van de media maar ook die van ons zelf. Na de masterclass gaan we in gesprek over waarom medialogica in alle klaslokalen besproken zou moeten worden.

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie - Burgerschap - Levende Talen - Kunst & Cultuur - Aardrijkskunde & Geschiedenis


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Information design: hoe verbeeld je complexe informatie?

Complexe informatie op een heldere en visuele manier weergeven, daar draait het om bij Information Design. Anna Nogaré, Visual Designer bij Studio Louter, is hier dagelijks mee bezig. De meest complexe verhalen weet zij met haar ontwerpen in duidelijke communicatieve beelden te vertalen. Tijdens de workshop ‘Information Design: when stories meet complex information’ legt Anna stap voor stap uit hoe leraren zelf visualisaties kunnen gebruiken in hun lessen. Deze workshop is in het Engels.

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie - Aardrijkskunde & Geschiedenis

MAAKWORKSHOPS


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Participatieve filmmethodes

Het aanbod in filmeducatie dient toegankelijk en representatief te zijn voor iedereen, dus ook voor nieuwe Nederlandse jongeren. Common Frames en De frisse blik ontwikkelen projecten voor filmeducatie op maat, voor jongeren die Nederlands als nieuwe taal leren (ISK-leerlingen). Participatieve methodes, co-creatie en eigenaarschap staan daarbij centraal. Behalve dat jongeren op deze manier beeld leren begrijpen, wordt spelenderwijs aan de Nederlandse taal gewerkt en komen essentiële vaardigheden als samenwerken en planning aan bod. Via het proces van film maken wordt burgerschap en kritisch denken gestimuleerd. In de workshop doe je zelf een aantal film oefeningen uit deze methodes en bespreken we hoe en waarom je deze ook in regulier onderwijs kunt inzetten.

Leergebieden: Burgerschap - Levende Talen


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Neem je eigen verlengde instructie op

Dirk Megens is online bekend als ‘Meneer Megens’. Dirk heeft ervaring met verschillende vormen van video: op locatie, met behulp van een greenscreen en screencast. Hij deelt alle do’s en don'ts met je. Vervolgens neem jezelf een verlengde instructie op!

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Film in je vak

Door leerlingen lesinhoud te laten verwerken in een film, beklijft de stof beter. In deze workshop laat Michiel een aantal voorbeelden zien van hoe je dat kan aanpakken van docent Nederlands tot maatschappijleer. Ook gaan deelnemers aan de slag met een korte filmopdracht. De workshop is een kort voorbeeld van de methodiek 'Film in je vak' van Bekijk ‘t.

Leergebieden: Economie - Burgerschap - Levende Talen - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Natuur & Wetenschap

EXCURSIES


		Afbeelding van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Het Wilde Eye: door welke bril kijk jij naar de omgeving van Eye?

Mooie documentaires zijn er wel te vinden voor in de klas. Denk aan ‘De Nieuwe Wildernis’ van Ruben Smit of een van de vele series van de BBC.

Tijdens deze excursie rond het Eye Filmmuseum ervaar je dat iedereen, met simpele middelen, een bruikbare mini-documentaire kan maken voor in de klas. Het onderwerp wat jij in beeld brengt is afhankelijk van de bril die je op zet. Is het de geografische bril, natuurbril, historische bril of de technische bril?

Leergebieden: Biologie - Natuuronderwijs & Techniek - Aardrijkskunde - Geschiedenis

Excursie collectiecentrum Eye

Eye beheert met zijn collectie meer dan veertigduizend films uit alle genres: een fraaie staalkaart van de filmgeschiedenis, van klassiekers en kaskrakers tot cultfilms. De oudste film uit de collectie stamt uit 1896. Ga samen met een gids op ontdekking in het depot van Eye en leer meer over de Nederlandse film- en bioscoopcultuur.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Geschiedenis - Wetenschap - Levende Talen

Praktische informatie

Programmatijden

09.00 uur Inloop

09.45 uur Welkom en keynotes Hans Aarsman en Sosha Duysker

11.30 uur Workshopronde 1

12.45 uur Lunch

13.45 uur Workshopronde 2

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 3

16.30 uur Borrel en afsluiting

Kaarten

Bestel op deze pagina je ticket voor €117,50 en meld je aan voor de workshops. Prijzen zijn inclusief keynotes Hans Aarsman en Sosha Duysker, drie workshops, lunch, drank en versnaperingen. Deze bedragen zijn exclusief servicekosten en 21% btw.

Organisatie Netwerk Filmeducatie

Het seminar BeeldBekwaam in het Onderwijs is een initiatief van het Netwerk Filmeducatie. Het netwerk wordt gecoördineerd door Eye Filmmuseum. Ruim 150 programmamakers, docenten, leerkrachten, producenten, makers, distributeurs, theaters, festivals, onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en filmeducatiehubs zijn verbonden aan het netwerk en zetten zich in om de kwaliteit van filmeducatie te verbeteren en meer kinderen en jongeren in Nederland kennis te laten maken met filmeducatie in het onderwijs.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Eye Filmmuseum

1 IJpromenade

1031 KT Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Organisator Netwerk Filmeducatie

Organisator van BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen