Gratis

Bijeenkomst: gemeenteraadsverkiezingen

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Natlab

500 Kastanjelaan

5616 LZ Eindhoven

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Maandag 21 februari 2022 staan we stil bij de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op 16 maart 2022.

Over dit evenement

Onder leiding van Bart Cosijn gaan we in gesprek met de lokale politiek, tal van belangenorganisaties en het publiek over drie samenhangende thema’s zoals die onlangs door voormalig burgemeester Rob van Gijzel werden geschetst.

Hij noemde de compacte stad (verdichting) als een belangrijke oplossingsrichting voor tal van grote uitdagingen (betaalbaarheid voorzieningen, vergrijzing, behoud groene buitengebieden etc.). De vraag is hoe geven we vorm aan die verdichting, waaraan geven we prioriteit, wat betekent verdichting voor het ‘aanzien van de stad’?

Daarnaast ging hij in op de sociale agenda en de betaalbaarheid van de stad. De vraag is hoe geven we vorm aan een sociale (inclusieve) stad? Wat betekent dat en hoe maken we daar werk van?

Tot slot besprak Van Gijzel de economische groei en het thema samenwerken. Hij roemde het Brainport-model waarin samenwerking tussen belangrijke betrokken partijen centraal staat (Triple Helix: overheid, onderwijs, bedrijfsleven) en pleitte er voor om de actuele grote opgaven in de regio gezamenlijk aan te pakken. Hoe zien de betrokken organisaties deze oproep / kunnen zij daar ook werk van maken? Hoe kijken zij aan tegen deze grote uitdagingen? Of is het van belang ook al te gaan nadenken over ander economisch model waarin groei niet langer centraal staat, zoals een van de dringendste adviezen luidde van de klimaattop in Glasgow? En zo ja, wat betekent dat voor de regio?

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Natlab

500 Kastanjelaan

5616 LZ Eindhoven

Netherlands

Kaart bekijken

Organisator Architectuurcentrum Eindhoven

Organisator van Bijeenkomst: gemeenteraadsverkiezingen

Architectuurcentrum Eindhoven: prikkelt het het debat over de stad, de architectuur en de toekomst daarvan.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen