Gratis

Bijeenkomst over wijkteams en kwaliteit

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Social Impact Factory Utrecht

40 Vredenburg

3511 BD Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Op 29 januari 2020 organiseren Sociaal Werk Nederland en de Associatie Wijkteams samen een bijeenkomst voor wijk-/sociale teams over het borgen en verbeteren van hun kwaliteit en de houvast die het Kwaliteitslabel Sociaal Werk hierbij biedt. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over het kwaliteitslabel, praktijkverhalen van wijkteams die ervaring hebben met dit label en gaan we met elkaar in gesprek over kwaliteit.

Wijkteams en de kwaliteit van hun dienstverlening staan volop in de schijnwerpers. Met daarbij de vraag: wat zijn de goede dingen om te doen en hoe doe je die goed? En wanneer is er sprake van goede kwaliteit? Hoe kun je laten zien dat je waarde toevoegt voor de mensen waar het om gaat? En hoe kan je als team continu werken aan het verbeteren van de dienstverlening?

Kwaliteitslabel

Sociaal Werk Nederland heeft in 2017 met inbreng van meer dan 100 veldwerkers een toetsingskader ontwikkeld om de kwaliteit van het sociaal werk te toetsen: het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Kort samengevat heeft het label de volgende uitgangspunten:

 • vakmanschap en professionaliteit van de dienstverlening staan centraal
 • focus op houding en gedrag in de praktijk
 • kwaliteit is van iedereen in de organisatie
 • toetsing is geen afvinksysteem

Wijkteams Vlaardingen

Begin dit jaar werden de wijkteams in Vlaardingen als eerste wijkteams in Nederland getoetst aan dit nieuwe Kwaliteitslabel. Het label bleek met een aantal kleine aanpassingen goed toepasbaar en van toegevoegde waarde voor deze teams. De wijkteams in Vlaardingen zijn dan ook de eerste wijkteams die gecertificeerd zijn met dit label. De positionering en vormgeving van wijkteams heeft gevolgen voor het proces om het kwaliteitslabel te realiseren. De Vlaardingse wijkteams opereren onder de regie van welzijnsorganisatie Minters; andere wijkteams vallen onder regie van de gemeente. Om het proces passend bij het type wijkteam goed in beeld te brengen zijn er meerdere wijkteams in ons land in voorbereiding voor toetsing op dit label waaronder een dorpsteam en een gemeentelijk wijkteam.

Meer weten over het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk kan een organisatie laten zien dat het sociaal werk van hoge kwaliteit levert die aantoonbaar voldoet aan de normen en waarden van de branche. Het label stoelt op 3 pijlers:

 • Vakmanschap
  De normen gaan primair over de competenties, houding en gedrag van de professionals. Of een organisatie aan deze normen voldoet blijkt uit besproken en getoonde casuïstiek en consistentie in antwoorden en voorbeelden van professionals.
 • Dienstverlening
  De normen gaan over de aanpak en uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden voor en met cliënten, burgers, vrijwilligers en partners. Of een organisatie aan deze normen voldoet blijkt enerzijds uit gemaakte afspraken, spelregels, cliëntdossiers, methodieken, programma’s, verslagen, e.d. en anderzijds uit consistentie in antwoorden en getoonde casuïstiek.
 • Organisatie en bestuur
  De normen gaan over de besturing en interne organisatie. Ze komen het meest overeen met normen in ISO en HKZ (beide meer gericht op de systemische kant). Of een organisatie aan deze normen voldoet blijkt enerzijds uit vastgelegde afspraken, spelregels, analyses, registraties, rapportages, dossiers e.d. en ook uit consistentie in antwoorden en getoonde casuïstiek.

Het label is toepasbaar voor alle leden met uitvoerend sociaal werk, ongeachte de grootte van de organisatie en het type dienstverlening. Maar is met een aantal kleine aanpassingen dus ook geschikt gemaakt voor wijkteams. Centraal staat het vakmanschap van professionals, immers zij zijn het kapitaal van de organisatie en moeten samen met de burgers het verschil maken. Het label legt dan ook niet primair de focus op procedures en processen, maar op gedrag en houding van de professionals.

Meer informatie over het label op:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin Luttik (luttik@sociaalwerk.nl) of Stephanie Gross (gross@sociaalwerk.nl)

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Social Impact Factory Utrecht

40 Vredenburg

3511 BD Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen