Gratis

Bouwhuisdebat: van place to buy naar place to be , Apeldoorn één stadspark

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Beschrijving van het evenement
BOUWHUISCAFE presentatie en debat over de Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be........ met DELVA LANDSCAPE /URBANISM

Over dit evenement

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten en de hoogte in.

Op het Hertzberger Parc verschijnen op termijn twee woontorens, het voormalige stadskantoor Westpoint transformeert tot een massief woongebouw en op de hoek Hofstraat/Hoofdstraat (van Berlo locatie) verrijst de hoogste woontoren. Er worden straks 500 nieuwe appartementen toegevoegd, maar wat betekent deze omvangrijke verstedelijking in een toch al versteende binnenstad? Wie wil daar gaan wonen?

Onlangs is er een rapport verschenen met een nieuwe kijk op de Apeldoornse binnenstad: door gebrek aan samenhang tussen binnenstedelijke gebieden, het niet hebben van een eigen gezicht en het ontbreken van een toekomstvisie kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat je gelegen op zo’n strategische plek tussen de Veluwe en de IJssel vallei van de Apeldoornse binnenstad één groot stadspark zou moeten maken. Apeldoorn zou zich moeten ontwikkelen tot het hart van de Veluwe en de landschappelijke kwaliteiten veel meer moeten verbinden met de verstedelijking. Zij hanteren een nieuwe Parknorm: elk binnenstedelijk project moet een substantiële bijdrage leveren in de vorm van groene openbare ruimte. Dit rapport is door de gemeenteraad unaniem omarmd als een visie waarmee de binnenstad zich verder moet ontwikkelen.

De vraag is hoe gaan we ervoor zorgen dat met deze geplande 500 nieuwe woningen bewoners ook op snikhete dagen prettig wonen? Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt!

- Een eerste aanzet tot vergroening van de binnenstad is een presentatie door gemeentelijk projectleider Arno Klein Goldewijk van de inmiddels gereedgekomen klimaatbestendige ontwerpen in de Marktstraat en Beekstraat. Hij zal ook aangeven welke groenverbindingen er op termijn met andere binnenstedelijke gebieden gelegd gaan worden.

- Vervolgens zal Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism laten zien hoe je groen en architectuur kan integreren bij hoogbouw zoals de woontoren aan de Hofstraat/hoek Hoofdstraat. De Hofstraat is bij uitstek een versteende straat, waar bewoners, de horeca en retail gebaat zijn bij meer groen in hun directe omgeving.

In het licht van klimaatverandering en verdere verstedelijking willen we graag met u in debat over de mate waarin klimaatbestendige ingrepen zoals vergroening van de openbare ruimte en gevels van hoogbouw bijdragen aan een betere verblijfskwaliteit van de binnenstad.

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

DELVA Landscape architects/Urbanism Leidsche Rijn

Delen met vrienden

Datum en tijd

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen