CfPB jaarcongres: Werk in Transitie

Venster Acties

CfPB jaarcongres: Werk in Transitie

Jaarcongres CfPB - Werk in Transitie

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

De Loods 25 - 31 Treubstraat 2288 EH Rijswijk Netherlands

Kaart en routebeschrijving

Zo werkt het

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement
Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Over dit evenement

Vinden van verbinding in de hybride wereld

Het Center for People and Buildings (CfPB) doet al 21 jaar onderzoek naar mens, werk en werkomgeving. In meer dan twee decennia is ontzettend veel kennis opgedaan, óók op het gebied van de snel veranderende hybride werkomgeving, waar we anno 2022 zo nadrukkelijk mee te maken hebben. We presenteren die kennis tijdens het Jaarcongres CfPB op 13 oktober in Rijswijk. We gaan tijdens het congres ook in op de nieuwe onderzoeken die we in het kader van het collectieve kennisprogramma Werk in Transitie uitvoeren. Ben je nieuwsgierig naar de vraagstukken rondom hybride werken en zoek je onafhankelijke kennis op dit vlak? Wees dan welkom!

Aanleiding thema: actueler dan ooit

Tijdens Kennisdagen in 2022 kwam het onderwerp ‘verbinding’ naar voren als het grootste struikelblok bij het implementeren van hybride werken. Iedereen lijkt te worstelen met de vraag hoe je het ‘wij-gevoel’ binnen teams en de organisatie als geheel in stand houdt wanneer collega’s elkaar niet meer zo vaak treffen in het gemeenschappelijke kantoor. Een zeer actueel thema, dat we met aansprekende lezingen, een interactief parallelprogramma en een inspirerende keynote gaan uitlichten.

Plenair: hoe creëer je verbinding in de hybride wereld?

Vanuit diverse perspectieven zal CfPB-directeur Jacqueline Schlangen samen met het CfPB-team de hoofdvraag van het congres belichten: hoe creëer je verbinding in de hybride wereld? Moeten we kantoren ombouwen tot clubhuizen of kunnen we het kantoor afschaffen? Moeten we behalve aan ‘Bricks’, ‘Bytes’ en ‘Behaviour’ ook systematisch aandacht gaan besteden aan ‘Bonding’ of is hybride werken slechts een tijdelijke hype en zit iedereen over een paar jaar weer gewoon samen in het (dan veel te krappe) kantoor? We beantwoorden deze vragen aan de hand van onderzoeksresultaten van het CfPB en andere (inter)nationale onderzoekers.

Op deze dag ontvang je ook de eerste resultaten van het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie. Dit onderzoek is gericht op de succesvolle evidence based implementatie van hybride werken. Aan de populariteit van hybride werken liggen tal van overtuigingen en aannames ten grondslag. De eerste resultaten uit Werk in Transitie bieden de mogelijkheid om deze tegen het licht te houden.

Parallelsessies; antwoorden op vragen en ruimte voor reflectie

Na het plenaire deel ga je in vier parallelsessies meer de diepte in. De keuze van de parallelsessie doe je bij binnenkomst.

1. Workshop: Wat doe je op je werk?

In deze workshop worden de context en de eerste resultaten gepresenteerd van het Nationaal Onderzoek ‘Activiteiten op het werk’. Daarna ga je met andere deelnemers in workshop-vorm aan de slag met vragen als: ‘Herkennen we de uitkomsten van het onderzoek?’, ‘Is activiteit-gerelateerd werken nog de juiste benadering in het hybride tijdperk?’, en ‘Is de uit te voeren activiteit doorslaggevend bij de keuze voor de werkplek?’. Gezamenlijk verkennen we wat de antwoorden op deze en andere vragen betekenen voor de implementatie van hybride werken.

2. Workshop: Kun je hybride werken in bestaande kantoren?

Aan welke voorwaarden moeten bestaande kantoren voldoen om ze geschikt te maken voor hybride werken? Kan de inrichting blijven zoals die is? Of zijn er aanpassingen vereist? En welke dan? Kunnen we bijvoorbeeld vierkante meters afstoten? Sleutelen aan de werkplekfactor? Of is dat onverstandig? Aan de hand van een gezamenlijke analyse van plattegronden van kantoorvloeren proberen we tot een ideale en toekomstbestendige ‘hybride’ werkvloer te komen.

3. Kennissessie: Is het kantoor nodig voor samenwerken?

In deze kennissessie delen we actuele kennis op het gebied van ‘samenwerken’. Met die kennis en de methode ‘evidence based reasoning’ kijken we kritisch naar in hoeverre het kantoor noodzakelijk is voor samenwerken. Moet je elkaar fysiek ontmoeten om goed te kunnen samenwerken? En aan welke voorwaarden moet je voldoen om van een geslaagde samenwerking te kunnen spreken?

4. Kennissessie: Wat leer je van pilots over hybride werken?

Als expert op het gebied van mens, werk en werkomgeving begeleidt het CfPB pilots en living labs rondom hybride werken. Met die ervaring hebben we een speciaal evaluatie-instrument ontwikkeld waarmee we willen waarborgen dat deze pilots gestructureerd verlopen en tot betrouwbare uitkomsten leiden. In deze Kennissessie geven we je uitleg over het evaluatie-instrument en delen we op interactieve wijze ervaringen met hybride werken tot nog toe.

Toekomstige onderzoeken

Na de parallelsessie sluiten we plenair af. Jacqueline Schlangen zal vooruitblikken op de nieuwe onderzoeken en activiteiten die op stapel staan in het kader van het onderzoeksprogramma Werk in Transitie.

Keynote Hans de Jonge

De keynote speech wordt verzorgd door Hans de Jonge, emeritus-hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling en tevens oprichter en bestuurslid van het Center for People and Buildings. Vanuit zijn langjarige ervaring met innovatie in de wereld van de werkomgeving zal Hans de huidige ontwikkelingen op het gebied van hybride werken van prikkelend commentaar voorzien.

Informatie & kosten

Het CfPB Jaarcongres ‘Vinden van verbinding in de hybride wereld’ vindt plaats op 13 oktober van 10:00 uur tot 17:00 uur in de Loods in Rijswijk (Treubstraat 25 - 31, 2288 EH Rijswijk). Kosten van deelname aan het congres bedragen 385 euro per persoon. Medewerkers van organisaties die (betaald) deelnemen aan ons collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie hebben gratis toegang. Deelnemende organisaties zijn op dit moment: Belastingdienst, Rijksoverheid (inclusief agentschappen) en DCMR.

Samenvatting programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Start programma: hoe creëer je verbinding in de hybride wereld?

11.15 uur Vier parallelsessies (carrousel)

12.45 uur Lunch

13.45 uur Vier parallelsessies (carrousel)

15.15 uur Pauze

15.45 uur Nieuwe vragen en concrete onderzoeken

16.05 uur Keynote: Hans de Jonge

16.30 uur Napraten met borrel

Afbeelding van CfPB jaarcongres: Werk in Transitie
Vanaf € 0