Dag van de ONTWERPKRACHT

Dag van de ONTWERPKRACHT

Venster Acties en details

€ 0 – € 53,62

Datum en tijd

Locatie

Deventer Schouwburg

2 Leeuwenbrug

7411 TJ Deventer

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

De dag waar je de hele zomer over doorpraat!

Over dit evenement

De aanpak van de grote opgaven, als de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk zal leiden tot een ‘wederombouw’ van Nederland. Hoe zorgen we dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd?

Hoe kom je met inzet van ontwerpkracht en cultureel opdrachtgeverschap tot gebiedsbrede toekomstgerichte plannen waarmee meerdere opgaven gecombineerd en integraal worden aangepakt? Hoe koppelen we lange en korte termijndoelstellingen aan elkaar?

Wat kunnen ontwerpers, opdrachtgevers, adviseurs en bestuurders van elkaar leren? Wat kunnen we leren van recente praktijkvoorbeelden? Wat leert ons de geschiedenis?

Met antwoorden op deze vragen willen we bijdragen aan het Programma Mooi Nederland van de minister van VRO. Met de ambitie om Nederland mooier te maken én effectieve oplossingen te bieden.

Georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Met bijdragen van minister Hugo de Jonge, het College van Rijksadviseurs, Winy Maas (MVRDV) en o.a. WUR, Vereniging Deltametropool, vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Laat je inspireren door verhalen en analyses en doe mee met masterclasses, debat en bekijk de tentoonstelling over Ontwerpend Nederland of ga mee met de fietsexcursies!

Beeld: Luchtfoto Deventer, bron Witteveen+Bos

Programma

(namen van sprekers zijn voor een klein deel nog onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur - Inloop met koffie

09.30 - 11.00 uur

Opening dag - Frénk van der Linden

Welkom in Deventer - Locoburgemeester Liesbeth Grijsen

Waarom deze dag? - Ben Kuipers (voorzitter NVTL) en Stefan Bödecker (voorzitter BNSP)

De opgave verbeeld - Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving)

Inspiratie - Winy Maas (architect, landschapsarchitect en stedenbouwkundige, partner bij MVRDV)

11.00 - 12.30 uur - Masterclasses ochtend

Keuze uit drie masterclasses rond de thema’s verstedelijking, landschap en energie

Verstedelijking I - Transformatieopgave binnenstedelijk

Moderator: Nathan de Groot

Loods: Annemiek Rijckenberg (zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkeling)

Context: Arjan Smits (Vereniging Deltametropool)

Casus: Deventer – de Kien – Harro Wieringa (teamleider Stedenbouw, Witteveen+Bos)

Panel: Pauline Tiecken (senior Projectmanager, gemeente Deventer), David Thelen, (sector Manager Built Environment, MVO Nederland), Paul Roncken (directeur NatuurCollege, Provinciaal Adviseur Kwaliteit en Docent Wageningen Universiteit), Ilse Voskamp (onderzoeker klimaatbestendigheid, Wageningen Environmental Research) en Emiel Reiding (secretaris- directeur, Metropoolregio Amsterdam)

Landschap I - Conventionele landbouw vs stikstof

Moderator: Sophie Stravens

Loods: Liesje Mommer (hoogleraar, leidt het Wageningen Biodiversiteits Initiatief)

Context: Rens Wijnakker (senior landschapsarchitect en onderzoeker, FABRICations over de Gelderse vallei)

Casus: Pieter Veen Circular Landscapes

Panel: Martha Bakker (hoogleraar landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit), Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur), Wouter Ubbink (VN Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel)

Energie I - Opwekking en ruimtelijke kwaliteit

Moderator: Desiree Hoving

Loods: Laura de Vries (vice-voorzitter Jonge Klimaatbeweging)

Context: Boris Hocks (directeur, Generation Energy)

Casus: Saline Verhoeven (landschapsarchitect, Gemeente Rotterdam)

Panel: Jan Schouw (conceptontwikkelaar, verbinder, De Volharding), Ziega van den Berk (landschapsarchitect, MUST stedenbouw), Gerrie Fenten (senior beleidsmedewerker, Nationaal Programma RES), Martin Verwoest (stedenbouwkundig supervisor, Gemeente Leiden)

12.30 – 14.00 uur - Lunch

Tijdens de lunch kunt u ook nog deelnemen aan drie excursies, een debating contest en een tentoonstelling bezoeken over verschillende plannen.

14.00 - 15.00 uur - Presentatie Programma Mooi Nederland door Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

15.00 - 16.30 uur - Masterclasses middag

Keuze uit drie workshops rond de thema’s verstedelijking, landschap en energie

Verstedelijking II - Uitleg aan de randen

Moderator: Nathan de Groot

Loods: Annemiek Rijckenberg (zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling)

Context: Gijs van den Boomen (creatief directeur, KuiperCompagnons)

Casus: Gerwin de Vries (oprichter Flux landschapsarchitectuur)

Panel: Harry Boeschoten (programma directeur Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Aad van Klaveren (opgave manager, Gemeente Alphen ad Rijn), Emiel Reiding (directeur Metropoolregios Amsterdam), Leon Valkenburg (consultant bij Tauw Europees Advies- en engineersbureau) en Lot Locher (director climate, ONE Architecture & Urbanism)

Landschap II - Natuur en bodem en water: klimaatadaptatie

Moderator: Sophie Stravens

Loods: Liesje Mommer (hoogleraar, leidt het Wageningen Biodiversiteits Initiatief)

Context: Esther Bergstra (landschapsarchitect, BoschSlabbers)

Casus: Peter de Ruyter (landschapsarchitect Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, Deskundige veenweide.)

Panel: Peter van der Haar (beleidsmedewerker openbaar gebied, Gemeente Meijerijstad), David van Raalten (directielid Waterschap Drents Overijsselse Delta), Gerda Lenselink (strategisch adviseur integraal waterbeheer, Deltares), Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur), Alex Hekman (Business Director Water, Sweco)

Energie II - Opslag en distributie

Moderator: Desiree Hoving

Loods: Laura de Vries (vice-voorziter Jonge Klimaatbeweging

Context: Taco Kuijers (projectmanager en urban designer, Generation Energy)

Casus: Pim Kupers (landschapsarchitect, H+N+S, RES Fryslan de energiewaaier)

Panel: Hans Tijl (algemeen directeur, provincie Flevoland), Martin Verwoest (stedenbouwkundig supervisor, Gemeente Leiden), David Thelen, (sector Manager Built Environment, MVO Nederland) over Groene Netten.

16.30 - 17.00 uur Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) - Hoe verder?

Met een panel: 3 loodsen (Annemiek Rijckenberg, Liesje Mommer, Laura de Vries), Jolijn Valk (voorzitter BNA), Koos Seerden (bestuurslid Koninklijke NLingenieurs), Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool), Stefan Bödecker (voorzitter BNSP) en Ben Kuipers (voorzitter NVTL)

17.00 - 18.00 uur - Borrel

Afbeelding van Dag van de ONTWERPKRACHT

Delen met vrienden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen