Gratis

De Energietransitie: wat kun jij als burger doen?

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Beschrijving van het evenement
Welke rol kan de burger en het burgerinitiatief spelen in de energietransitie? Kom naar de eerste aflevering van De Energietransitie.

Over dit evenement

De transitie naar een decentrale en volledig koolstofneutrale energievoorziening is kostbaar, ingewikkeld en vraagt inzet en betrokkenheid van de samenleving. 

Wat is er voor nodig om de transitie te laten slagen? Wat kun jij als burger doen? Waar ligt de rol van de overheid, industrie en het bedrijfsleven?

Energie-initiatieven van burgers centraal

Tijdens de eerste aflevering van De Energietransitie onderzoeken we welke rol de burger en het burgerinitiatief kan spelen bij de transitie naar een decentrale en volledig koolstofneutrale energievoorzieningen. Dat doen we vanuit de gedachte dat een systeemverandering een gezamenlijke inspanning vereist en gedragsverandering op zowel persoonlijk als collectief niveau vraagt.

De vraag die we in het programma hopen te beantwoorden is: hoe betrekken we een dergelijke brede groep in de samenleving bij de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie? Hoe zorgen we er voor dat er solidariteit ontstaat en gevoel van urgentie? Dat zowel bedrijven, politici als burgers het gevoel hebben een rol van betekenis te kunnen spelen? Hoe zorgen we er voor dat de betrokkenheid bij de transitie naar groene en zelf opgewekte energie geen elite kwestie wordt? 

Vanuit die gedachte kijken we naar de collectieve kracht van burgerinitiatieven en verkennen we de valkuilen en impact van een decentraler systeem. 

Programma

19:30 - Welkom en intro door Socrates Schouten

20:00 - Spreker

21:00 - Afsluiting door Socrates Schouten

Over De Energietransitie

In de programmareeks De Energietransitie staat de verkenning van vraagstukken die samenhangen met de energietransitie centraal en zijn we op zoek naar de rol en ruimte voor burgers. We kijken naar verschillende aspecten; van technische toepassingen, tot systeemvraagstukken, publieksengagement en sociale thema’s zoals een energie solidariteit en de vraag of zelfopwekking geen elite kwestie wordt.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen