Gratis
DESIGNED Conference Utrecht 2022 - Look Up

DESIGNED Conference Utrecht 2022 - Look Up

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Motion Church Utrecht

2 Wijnesteinlaan

3525 AL Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Designed vrouwen conferentie dag in Utrecht. Met teachings van toffe spreeksters, worship, samen eten & connecten rondom het thema “Look Up”

Over dit evenement

Op zaterdag 21 mei 2022 gaat Designed Conference plaatsvinden in Utrecht. We kunnen niet wachten om een geweldig leuke, goede en inspirerende tijd met elkaar te beleven, vrouwen onder elkaar! (ENGLISH BELOW)

Dit jaar is het thema “LOOK UP”. We hebben een krachtige bron van hulp en kracht-, onze God die ons wil vertellen hoe we gemaakt & bedacht zijn en wat een avontuur Hij voor ons klaar heeft liggen. Verwacht een hele dag vol met inspiratie, de diepte induiken, een lekkere lunch, gezelligheid, al het moois wat je van Designed kent en meer.

We hebben krachtige sprekers en die stellen we graag even aan je voor!

Ps. Ankie de Jong | Ankie zal tijdens conferentie spreken en delen vanuit wat God in haar hart spreekt. Ze is moeder van drie, leidt al vele jaren onze kerk met haar man en doet dat met grote passie en toewijding! Na jaren van losse vrouwen events staat ze aan het roer van Designed en bouwt ze vol passie vrouwen op. Ze geniet van mensen thuis ontvangen, leuke ontmoetingen en spreken van hart tot hart. Met Ankie ben je zo in een betekenisvol gesprek verwikkeld, een grote kracht! Ze werkt naast haar werk voor de kerk ook in de zorg, waar ze stevig in de wereld staat en van betekenis mag zijn als coach en leider. We zullen absoluut met haar lachen, want ze houdt er van sfeer te maken en te genieten met elkaar.

Ps. Lizby Warren | Ook komt Ps Lizby Warren spreken tijdens deze Designed conference. Zij is haar vrouwen platform “Beautiful Minds” begonnen jaren terug waarmee ze vrouwen inspireert om te worden zoals God je gemaakt heeft en te groeien in je denken. Ze is met haar man Lead Pastor van C3 Imagine en deelt met Ps Ankie het hart om Nederland veranderd te zien, dat Nederland God leert kennen. Ps. Lizby is moeder van 2 zoons en binnenkort een schoondochter. Ze houdt van mooie planten, elkaar ontmoeten aan de eettafel, gezelligheid & lachen en weet je zeker weten diep te raken met haar authentieke boodschap vanuit haar hart!

Marjon Rijswijk | Onze andere gastspreker is Marjon Rijswijk. Een vrouw vol passie voor God en dat merk je als ze spreekt! Marjon vuurt vrouwen aan om zich te ontwikkelen in wie God hen gemaakt heeft, en de gaven en talenten die God geeft. We kennen Marjon al eerder van dat ze bij ons sprak tijdens Encounter weekend najaar 2021, waar ze vanuit haar profetische bediening een grote zegen was voor elke vrouw die mee was! Ze is moeder van twee dochters, geniet er van om vrouwen te empoweren om vol vuur te leven en we zien uit wat God door haar heen zal spreken!

Ps. Martin de Jong| Ps. Martin schuift aan voor de couchsessie in de middag. Martin is de bevlogen senior pastor van Motion Church Utrecht en werkt als relatietherapeut en coach. Met veel enthousiasme, visie, jaren ervaring in leiderschap en een mooie combinatie van compassie, eerlijkheid en scherpte, deelt hij vanuit zijn hart dat in vuur en vlam staat voor Jezus. We zien uit naar wat Ps. Martin samen met Ps. Ankie gaat brengen.

Judith Lassooij | Judith is host tijdens Designed Conference. Vanaf de start van Designed zet Judith zich met hart en passie in voor Designed en tilt ze met haar creativiteit en oog voor detail ieder event naar een hoger niveau. Judith is getrouwd met Chris, Executive Pastor van Motion Church, en is moeder van twee kinderen. Judith werkt daarnaast ook als bedrijfsmaatschappelijk werker bij de overheid. Met haar humor en empathie neemt Judith ons tijdens Conference mee de dag door met gezelligheid, goede vragen en veel lachen!

Motion Worship verzorgd de muziek en worship tijdens de conference.

Registratie | De waarde van een ticket is 30 euro. We hebben het vanuit Motion Church op ons hart om alle drempels om bij Conference aanwezig te kunnen zijn, weg te nemen. Daarom hanteren we geen toegangsprijs. Je bent welkom! Kun en wil je Designed hier graag in ondersteunen, dan kan je vooraf (bij de registratie op eventbrite) of tijdens Conference zelf een donatie doen.

Programma | Zaterdag 21 mei

9.30 -10.00u - Ontvangst

Sessie 1 - 10:00 -12:30u

12:30 -14:00u - Lunchbreak

Sessie 2 - 14:00 -15:00u

Sessie 3 - 15:00 -16:15u

Afterparty tot 17:00u

Lunch is inbegrepen. English translation available. Gratis parkeren.

Het belooft een bijzondere dag te worden vol lachen, inspiratie, groei in geloof en het vertrouwen om in je roeping op te gaan staan. We zien er naar uit wat deze dag gaat brengen en je bent van harte welkom dat mee te komen maken!

Over Designed | Designed is het vrouwen platform vanuit Motion Church Utrecht. Ons doel is “Cheering you on!” We bieden een platform waar jouw talenten en passie aangewakkerd wordt en waar je geïnspireerd wordt om je ware design uit te leven en je je identiteit in God nog meer mag ontdekken. We moedigen elkaar aan, helpen en inspireren elkaar en groeien in verbinding met elkaar en met God. Houd onze social media kanalen in de gaten voor updates en informatie over de conferentie.

Donatie | Doneren kan bij de tickets. Heb je interesse in het sponsoren van Designed vanuit je onderneming? Mail ons dan even op Designed@motion.church dan nemen we contact met je op.

Toestemming voor marketingdoeleinden | Door het bijwonen van Designed events geef je toestemming om foto's en videomateriaal die worden gemaakt tijdens de events, te gebruiken ten behoeve van promotionele doeleinden. Contact ons via designed@motion.church als je je toestemming wilt intrekken.

--- ENGLISH INVITATION ---

The very first Designed Conference will take place in Utrecht on Saturday 21 May 2022. We can't wait to have a great fun, good and inspiring time together, women among each other!

This year the theme is “LOOK UP”. We have a powerful source of help and strength—our God wants to tell us how we are made & conceived and what an adventure He has in store for us. Expect a day filled with inspiration, diving deep, a nice lunch, fun, all the beautiful things you know from Designed and more.

We have powerful speakers and we would like to introduce them to you!

Ps. Ankie de Jong | Ankie will speak this conference and share from what God speaks in her heart. She is a mother of three, has led our church with her husband for many years and does so with great passion and dedication! After years of casual women's events, she is at the helm of Designed and passionately builds up women. She enjoys receiving people at home, meeting nice people and speaking heart to heart. With Ankie you are in no time involved in a meaningful conversation, a great strength! In addition to her work for the church, she also works in healthcare, where she is of significance as a coach and leader. We will definitely have a laugh with her as she loves to create atmosphere and enjoy each other. Her husband Ps. Martin the Jong will joing for a session with both of them in the afternoon. Ps Martin passionately pastors Motion Church Utrecht and works as a relationchip counselor and coach. We look forward to what they will share with us!

Ps. Lizby Warren | Ps Lizby Warren will speak during this Designed conference. She started her women's platform “Beautiful Minds” years ago with which she inspires women to become like how God made you and to transform your mind. She is Lead Pastor of C3 Imagine with her husband and shares the heart with Ps Ankie to see the Netherlands changed, that the Netherlands gets to know God. Ps. Lizby is mother of 2 sons and soon a daughter-in-law. She loves beautiful plants, meeting each other at the dining table, having fun & laughing and knows how to touch you deeply with her authentic message from her heart!

Marjon Rijswijk | Our other guest speaker is Marjon Rijswijk. A woman full of passion for God and you can tell when she speaks! Marjon encourages women to develop into who God made them, and the gifts and talents God gives. We already know Marjon from speaking to us during Encounter weekend fall 2021, where she was a great blessing from her prophetic ministry to every woman who was with us! She is a mother of two daughters, enjoys empowering women to live life full of fire and we can't wait to see what God will speak through her.

Ps. Martin de Jong| Ps. Martin joins for the couch session in the afternoon. Martin is the passionate senior pastor of Motion Church Utrecht and works as a relationship therapist and coach. With great enthusiasm, vision, years of experience in leadership and a beautiful combination of compassion, honesty and sharpness, he shares from his heart that is on fire for Jesus. We look forward to what Ps. Martin together with Ps. Ankie is going to bring.

Judith Lassooij | Judith will host the Designed Conference. From the start of Designed, Judith has been committed to Designed with heart and passion and she lifts every event to a higher level with her creativity and eye for detail. Judith is married to Chris, Executive Pastor of Motion Church, and is the mother of two children. Judith also works as a corporate social worker for the government. With her humor and empathy, Judith takes us through the day during Conference with fun, good questions and lots of laughs!

Motion Worship provides the music and worship during the conference.

Registration | The value of a ticket is 30 euros. From Motion Church it is on our hearts to remove all barriers to being able to attend Conference. That is why we do not charge an entrance fee. You're welcome! If you are able and willing to support Designed in this, you can make a donation in advance (when registering on Eventbrite) or during Conference.

Program | Saturday 21 May

9.30 - 10.00h - Doors open & check-in

Session 1 10:00-12:30h

12:30-14:00 Lunch break

Session 2 14:00-15:00h

Session 3 15:00-16:15h

After party until 17:30 pm

Lunch is included. English translation is available. Free parking.

It will be a special day filled with laughter, inspiration, growth in faith and the confidence to stand up in your calling. We are looking forward to what this day will bring and you are most welcome to join us!

About Designed | Designed is the women's platform from Motion Church Utrecht. Our goal is “Cheering you on!” We offer a platform where your talents and passion are sparked and where you are inspired to live out your true design and you can discover your identity in God even more. We encourage, help and inspire each other and grow in connection with each other and with God. Keep an eye on our social media channels for updates and information about the conference.

Consent for Marketing Purposes | By attending Designed events you give explicit consent to make use of photography and video footage that is made during the events, which will be used for promotional usage only. Please contact us via designed@motion.church in case you want to withdraw your consent.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Motion Church Utrecht

2 Wijnesteinlaan

3525 AL Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen