Verkoop beëindigd

Driedaagse training Ervaringsgericht en Systeemgericht werken

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Schakel Nijkerk

10 Oranjelaan

3862 CX Nijkerk

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Driedaagse training (14-9-2018, 5-10-2018, 2-11-2018)

Nog steeds worden veel problemen individueel aangepakt, zelfs als de hulpverlener systeemgericht wil werken. De meeste hulpverleners, of ze nu hbo of universitair zijn opgeleid, zijn maar beperkt opgeleid in het systeemgericht werken. De ervaring leert dat veel hulpverleners hierdoor vaak individueel blijven werken, en zich niet comfortabel voelen in het werken met systemen.
Daarnaast is het inzetten van jezelf als persoon een onderbelicht element in de meeste opleidingen terwijl uit onderzoek blijkt dat een persoonlijke werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt juist heel effectief is. In deze training zal aandacht gegeven worden aan zowel het ervaringsgerichte element, als aan het systeemgerichte element. Deze training is er op gericht dat hulpverleners leren bij welk probleem dan ook drie problemen te kunnen onderscheiden:

1. Het probleem van de aangemelde patiënt (de symptoomdrager).
2. Het probleem van de omgeving die niet weet hoe ze de symptoomdrager moeten helpen.
3. Het probleem van de interactie tussen de symptoomdrager en de omgeving die veelal het probleem versterkt, maar soms ook veroorzaakt.

Zelfs wanneer de symptoomdrager in een andere setting woonachtig is spelen deze drie problemen een rol. Zeker wanneer er sprake is van een wat symbiotische relatie met één ouder waarbij de andere ouder op wat meer afstand staat. En vaak leveren deze relaties met de omgeving weer problemen in de begeleiding op. De vraag is dan ook hoe daarmee om te gaan. Daarvoor zijn er drie belangrijke interventie strategieën:

Het opsporen en ontwikkelen van de reeds aanwezige positieve krachten in een gezin.
Het aanleren van die vaardigheden die niet aanwezig, maar wel nodig zijn.
Het stoppen van de negatieve tendensen in het gezin en deze ombuigen naar positief gedrag.

Wanneer hulpverleners meer oog krijgen voor de problemen op de drie niveaus binnen gezinnen, zullen ze leden uit het systeem sneller gaan betrekken bij de gesprekken. Het verschil tussen individueel en systeemgericht werken is de nadruk die er gelegd wordt op het probleem in de interactie tussen de symptoomdrager en de omgeving. Daarvoor dient de hulpverlener vaardig te zijn in het opsporen van de negatieve interacties en in het leiden van de gezinsgesprekken op een dergelijke manier dat deze interacties helpend gaan worden voor het gezin. Daarvoor zijn de volgende principes van belang waaraan we in de nascholing veel aandacht besteden.

Zicht op interactie
Om doelgericht en effectief te kunnen werken is het van belang dat de hulpverlener zicht krijgt op de interacties binnen de relatie en het gezin. Welke interacties veroorzaken en beïnvloeden het probleemgedrag/ de problematische gezinssituatie en welke helpen om het probleemgedrag te beheersen?

Invloed op de interactie
Juist in gezinnen met problemen is het van belang dat de hulpverlener leert om op een doelgerichte manier het hele systeem te beïnvloeden. Waar liggen de krachten, de mogelijkheden en hoe gaan we met blokkades om?
Uit de praktijk blijkt vaak dat hulpverleners wel systeemgericht willen werken, maar vaak maar met delen van het systeem werken. Vaak met de aangemelde patiënt, één partner, alleen de ouders, alleen het kind. Ook dan blijkt vaak dat er individueel gericht geïntervenieerd wordt, in plaats van interactiegericht. Juist dat laatste, het samenspel van interacties van de partners en gezinsleden is van groot belang in het interveniëren en beïnvloeden door de hulpverlener.

Empowerment
Elkaar willen helpen bij problemen is een wezenlijke functie van gezinsrelaties en komt voort uit het verlangen om voor anderen van betekenis te willen zijn. Dit verlangen is in principe in elk gezin aanwezig, hoe gefrustreerd het ook geraakt kan zijn en hoe onthand en gebrekkig het ook getoond wordt.
Wij zien het als de taak van de hulpverlening om deze potentiële krachtbron van het gezin aan te boren, negatieve patronen te stoppen en problemen voortaan op een constructieve manier op te lossen.

Ervaringsgericht werken
Veel hulpverleners hebben niet geleerd systemisch te werken. Daarnaast hebben zij ook niet geleerd hoe zij hun persoonlijke kracht in hun werk kunnen gebruiken en durven dat dus niet te doen. Hiermee verkleinen ook zij hun probleem-oplossend vermogen. Deze nascholing traint de hulpverleners erin om niet alleen gericht te zijn op de behoeftes van de gezinsleden, maar ook op die van henzelf. Door stil te staan bij wat zij zelf ervaren, denken en nodig hebben in de situatie en dit te zeggen, leren zij de zorg voor het gezin op professionele wijze te combineren met de zorg voor zichzelf. Hierin leren ze ook in hun professionele uitingen een voorbeeld te zijn van het aan te leren gedrag. Zo leggen zij een stevige persoonlijke basis onder hun identiteit als beroepspersoon.

Doel
Tijdens deze training zullen de deelnemers getraind worden in een ervaringsgerichte en systeemgerichte manier van kijken naar gezinnen. Handleiding voor deze training is het BTWWW model waarmee zowel een “systemische diagnose” gesteld kan worden als dat het een praktische handleiding vormt hoe te interveniëren in systemen.

Methode van werken
In de nascholing wordt op een ervaringsgerichte wijze gewerkt, d.w.z. dat er uitgaande van concrete casussen op praktische wijze wordt geoefend, zodat men ter plekke ervaringen opdoet en vaardigheden ontwikkelt in het op een persoonlijke, effectieve en kortdurende wijze helpen van cliënten en collega's.

De leervormen die gehanteerd worden zijn
• interactieve colleges
• cliëntbespreking (casusbespreking)
• praktische vaardigheidsoefeningen (rollenspel)
• analyse van videofragmenten
• livesupervisies

Programma
Deze training zal bestaan uit drie dagen, onderverdeeld in 6 thematische dagdelen

Dagdeel 1: Relationele patronen in gezinnen – oorsprong van de problemen

Basiskennis over systeemgericht werken: houding en vaardigheden.
Onderscheid tussen het 1e,2e en 3e probleem en het risico van werken met een deel van het systeem.

Dagdeel 2: Relationele patronen in gezinnen – het basisprobleem en een kijkje in de spiegel

Basistheorie over oorsprong van problemen in systemen: Evenwicht tussen de basisbehoeften autonomie en verbondenheid. Een verstoring leidt tot problemen en uiteindelijk een crisis. Hoe beïnvloed je deze behoeften?

Dagdeel 3: Relationele patronen – Wat zit er onder het symptoom?

Toegestane en niet toegestane delen en symptomen
Oefenen met systemische diagnostiek en het innemen van een persoonlijke positie.

Dagdeel 4: Systeemgerichte interventies I

Systeemgerichte diagnostiek en het vinden van het werkpunt.
Wat gebeurt er in de interactie in een gezin?
Wat werkt?
Wat is destructief?
Hoe speel je hier als hulpverlener op in?
Het gebruik van de complete boodschap (verbindend communiceren).

Dagdeel 5: Systeemgerichte interventies II

Oog krijgen voor parallelle processen in de hulpverlening?
Oog krijgen voor de eigen sterke en zwakke krachten.
Hoe constateer je ineffectieve patronen en kun je deze ombuigen in positieve krachten?
Hoe gebruik je jezelf als beroepspersoon om een persoonlijk voorbeeld te zijn voor wat er nodig is?

Dagdeel 6: Patroongerichte intervisie

Werken met een intervisiemodel dat zich vooral richt op de interactiepatronen in gezinnen en in de werkrelatie.
Van patroon naar nieuwe interactie.

Wat anderen over deze training zeggen:

"Bedankt voor de inspirerende cursus. De cursus heeft me veel gebracht. Ik ben weer met beide benen op de grond gezet. Waar ik eerst dacht competent te zijn, is het me duidelijk geworden dat ik veel effectiever kan hulpverlenen wanneer ik vanuit een meer systeemgerichte benadering werk."Sietse

"Ik ben zeer enthousiast over de cursus systeemgericht werken. Het werd gegeven door een ervaren trainer, die je zeker aan het denken zet. Het heeft me een nieuwe frisse blik op mijn werk gegeven." Jody

"Erg inspirerende en waardevolle training! Jammer dat hij afgelopen is." Marlous

"Deze training leert je om op een voor mij nieuwe manier naar een cliënt en zijn systeem kijken.
Duidelijke tools, heldere methode en ook erg prettig gebracht door de trainer.
Inzicht gekregen in patronen die er zijn in een systeem (gezin), en hoe je als hulpverlener daar helderheid over kan geven aan de leden van dit systeem en hoe je hierin verandering kan brengen!
Een aanrader!" Ella

"De training systeem gericht werken kan ik zeker aanbevelen aan ieder die met gezinnen, partners, e.d. werkt!
Tijdens de cursus krijg je theorie, die je direct in de praktijk kan toepassen. Dit voor zowel hoe je eigen systeem werkt, het systeem van je team en het systeem van je cliënt.
De trainer maakt veel gebruik van voorbeelden uit de praktijk, wat het meteen verduidelijkt en leefbaar maakt. Tijdens de cursus konden we onze eigen casussen en ervaringen inbrengen.
Erg interessante cursus, jammer dat hij alweer voorbij is. Ik had mij er graag nog dieper in willen verdiepen." Laura


Informatie

Kosten voor deze training bedragen €360,- exclusief lunch.
De training wordt in het midden van het land gegeven
De training is geaccrediteerd bij Registerplein en het SKJ en levert ook punten op voor het NVAGT (her)accreditatietraject.
Trainer: Ferdinand Bijzet.
Data: 14 september, 5 oktober, 2 november 2018

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Schakel Nijkerk

10 Oranjelaan

3862 CX Nijkerk

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen