Gratis

Excursie YOUNG NVTL

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

NS Fietsenstalling station Driebergen-Zeist

2 Stationsweg

3972 KA Driebergen-Rijsenburg

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
YOUNG NVTL Excursion through the Area of Estate the Reehorst & Trainstation: Driebergen-Zeist with Arcadis Landscape Architecture & Urbanism

Over dit evenement

Arcadis neemt ons mee in de planvorming van Landgoed de Reehorst (waar architectenbureau RAU, Odette Ex en Arcadis aan werken) en de gebiedsontwikkeling rond station Driebergen-Zeist.

Het landschap was voorheen gefragmenteerd met waardevolle natuurgebieden. Het gebied is nu zo ingericht dat het een versterking van het Natuur Ecologische Netwerk (EHS) rondom Landgoed de Reehorst vormt. De nadruk ligt op het dichterbij brengen van de natuur eromheen en het herstellen van de voormalige lange zichtlijnen en as. Het is tevens het eerste houten kantoorgebouw dat in Nederland is gebouwd.

Deze site van 12 hectare die volledig circulair is in watergebruik en duurzaamheid, wordt de locatie voor een rondleiding voor landschapsarchitecten en aanverwante professionals. De rondleiding geeft ons de kans om het projectgebied te bezoeken samen met de ontwerpers, en van hen te leren.

Met betrekking tot COVID-19 houden we ons aan de dan geldende regels van het RIVM, handhaven we sociale afstand en gaan we opsplitsen in groepen om het terrein te bezichtigen.

~ English below:

Arcadis takes us along in the planning of Landgoed de Reehorst and the area development around the station Driebergen-Zeist station worked on by Architectenbureau Rau, interior architects Odette Ex and Arcadis.

The area has been designed in a way to facilitate a strengthening of the Nature Ecological Network (EHS) around the Landgoed de Reehorst. Landscape in its previously fragmented but valuable natural areas has been restored. There is an emphasis on bringing the area closer to the nature around it and restoring the long sight lines and axis that existed. It is also the first wooden office building constructed in the Netherlands.

This 12 hectare site which is completely circular in its usage of water and sustainability will be the location for a guided tour for landscape architects and allied professionals. The tour gives us a chance to visit and learn from the designers.

Regarding COVID-19, we adhere to the then applicable rules of the RIVM , maintain social distancing and will split up into groups to occupy the site.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

NS Fietsenstalling station Driebergen-Zeist

2 Stationsweg

3972 KA Driebergen-Rijsenburg

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen