Gratis

Expertmeeting 'Met je skelet op pad' 4 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Seats2meet.com station Amersfoort

49 Stationsplein

3818 LE Amersfoort

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Persoonlijke uitnodiging Expertmeeting 'Met je skelet op pad', 4 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur

De Osteoporose Vereniging en de Nederlandse vereniging van patiënten met SCCH nodigen u uit deel te nemen aan de Expertmeeting ‘Met je skelet op pad’.

Doel voor deze bijeenkomst
Voor patiënten met een botaandoening is ‘de juiste zorg op de juiste plek’ een groot vraagstuk. We merken in de praktijk dat de meeste artsen hun collega's in de instelling of regio niet goed kennen.
Ook weet men in veel gevallen niet de expertise centra te vinden voor bijzondere botaandoeningen.

Wij willen met de organisatie van een expertmeeting de juiste partijen bijeenbrengen om de komende maanden te werken aan ‘De Juiste Zorg op de Juiste plek’ voor deze patiënten.

De vraag is: Hoe dragen we als zorgprofessionals bij aan de juiste doorverwijzing van patiënten met een botaandoening? Hoe kunnen we als zorgprofessionals elkaar makkelijk vinden? En hoe kan de patiënt de juiste hulp ontvangen die past bij zijn of haar situatie? Hoe kunnen reguliere zorgprofessionals doorverwijzing naar de juiste paramedici? Hoe kunnen de patiëntenverenigingen en mediche centra aan de slag om effectieve en adequate regionale netwerken te vormen van deskundige professionals en patiënten.
Dit zijn zowel voor de zorgprofessional als de patiënten grote vragen, waarop we samen met u een willen verkennen wat een passend antwoord zou kunnen zijn.

Wat deden we tot nu toe / Onderzoek ‘Met je skelet op pad’
In het voorjaar en de zomer van 2018 hebben wij onder 27 personen een vragenlijst uitgezet met vragen over de mogelijkheid tot het organiseren van een congres over botgezondheid voor patiënten en professionals. We wilden onderzoeken of er behoefte was bij zowel patiënten als professionals om het diverse veld van relevante professionals beter in beeld te krijgen. Het gaat hierbij om professionals die mensen met botaandoeningen (als osteoporose) kunnen ondersteunen in het verbeteren, of behouden van hun gezondheid en vitaliteit. De uitkomst van dit beknopte onderzoek was tweeledig:
1. Zowel patiënten als professionals willen beter inzicht krijgen in het aanbod dat reeds door vele professionals geboden wordt.
2. Bij verschillende disciplines is behoefte aan meer kennis over de verschillende aandoeningen en de verschillende disciplines die ondersteuning kunnen bieden in het dagelijks leven van de patiënt.

Programma De juiste zorg op de juiste plek van VWS
Inmiddels is het programma De juiste zorg op de juiste plek, van het ministerie van VWS, gestart. Deze richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. ‘De juiste zorg op de juiste plek’ voor patiënten met een botaandoening past één op één binnen het programma van VWS.

Subsidie ZonMw
Via ZonMw hebben de SCCH en de Osteoporose Vereniging een kleine subsidie binnengehaald voor de organisatie van 2 expertmeetings. In deze expertmeetings willen we dieper ingaan op de vraag:
Hoe kunnen de patiëntenverenigingen en medische centra aan de slag om effectieve en adequate regionale netwerken te vormen van deskundige professionals en patiënten.

Samenvatting opzet expertmeetings
We organiseren hiervoor 3 bijeenkomsten:.
1. Bijeenkomst voor professionals op 4 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur. (deze uitnodiging).
2. Bijeenkomst voor patiënten op 21 maart 2020 van 10.00 tot 13.00 uur.
3. Slotbijeenkomst waarin we de uitkomsten van beide voorgaande bijeenkomsten samenbrengen in een advies. Deze bijeenkomst volgt later dit voorjaar.

We hopen dat de uitkomsten antwoord en richting geven aan de wijze waarop we tot een betere ontwikkeling kunnen komen van professionele netwerken, die makkelijk en direct te vinden zijn voor zowel patiënten als professionals.

We ontvangen u graag op de eerste Expertmeeting op 4 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

Harry van den Broek
Voorzitter Osteoporose Vereniging

Gerrit Nijhoff
Voorzitter SCCH

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Seats2meet.com station Amersfoort

49 Stationsplein

3818 LE Amersfoort

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen