Gratis

Exposure HKU Fine Art / Fine Art and Design in Education

Beschrijving van het evenement
Exposure HKU Fine Art / Fine Art and Design in Education

Over dit evenement

EXPOSURE HKU, de eindexamententoonstelling van onze nieuwe lichting afstudeerders van HKU Fine Art en Fine Art and Design in Education (FADE) op13 , 18, 19 en 20 september 2020. Het biedt een geconcentreerd overzicht van het werk van groep jonge en ambitieuze kunstenaars. Een uniek inzicht in de belevingswereld, dromen en ideeën van ruim 60 talentvolle individuen aan de hand alle mogelijke media en materialen.

Al deze, inmiddels alumni, studeerden in juni af met een online-presentatie. Een onbevredigend einde van minstens 4 jaar praktisch en inhoudelijk onderzoek en daardoor een extra reden alles op alles te zetten om deze fysieke tentoonstelling mogelijk te maken. Dat het gelukt is zegt iets over het doorzettingsvermogen en organisatietalent van deze lichting kunstenaars en over de inzet en betrokkenheid van het team van docenten en medewerkers.

De tentoonstelling van Fine Art en FADE hebben aparte ingangen. Wilt u beide tentoonstelling bezoeken, dan dient u 2 kaartjes te bestellen.

We wensen u veel nieuwe inzichten, plotse perspectieven en vooral heel veel plezier toe bij het bezoeken van onze EXPOSURE tentoonstelling.

EXPOSURE HKU; the graduation exhibition of Fine Art and Fine Art and Design in Education (FADE). It will take place on the 13th, 18th, 19th and 20th of September. It will offer a concentrated overview of work made by 60 talented and ambitious students using a wide range of materials and mediums. It will be a unique insight into their world of experience, dreams and ideas.

All the students are now alumni having already graduated in June by way of an online presentation. We felt that this was not a satisfactory conclusion to 4 years intense personal development and artistic research. We have done everything in our power to realize this physical exhibition. It is due to the perseverance and organizational skills of the group and the dedication and commitment of the team that we were able to organize such a great show.

The Fine Art and FADE exhibitions have separate entrances. If you want to visit both exhibitions, you need to order 2 tickets.

We wish you new insights, new perspectives and above all pleasure while visiting EXPOSURE 2020

Delen met vrienden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen