€ 0 – € 8,87

Film Screening "The Making of Justice" (2017) & Artist Talk

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

Pauwstraat 13a

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

[English below]

NL

Op donderdagavond 21 juni 2018 organiseert BAK een speciale filmvertoning van kunstenaar Sarah Vanhee's The Making of Justice (2017). Na de filmvertoning vindt er een gesprek plaats tussen Sarah Vanhee en Frans-Willem Korsten.

The Making of Justice is een film over zeven gevangenen die samen met Sarah Vanhee een misdaadfilm maken. Net als het hoofdpersonage in de film die zij verzinnen, zijn ze allen schuldig aan moord. Om het verhaal vorm te geven putten ze uit eigen ervaringen, ideeën en verlangens. De kijker kan alleen maar raden of ze fictie gebruiken als middel om hun huidige situatie te bevestigen, te overstijgen of te transformeren. In de loop van de film bespreken de schrijvers misdaad als een parallelle werkelijkheid, het karakter van rechtvaardigheid, en de vraag hoe een maatschappij eruit zou zien als deze gericht was op genezing in plaats van vergelding.

"Justitie is geen synoniem voor gerechtigheid. Justitie is een toepassen van regels en rechtvaardigheid is een capaciteit van mensen", zegt één van de mannen. Het beeld van "de misdadiger" is altijd ongrijpbaar, zowel in vorm (omdat de lens zelf altijd onscherp is) als inhoud, omdat de acteurs en hun personages zich eerst als mensen voordoen, en daarna pas als misdadigers.

Starttijd: 20:00 uur
Voertaal Q&A: Engels
Taal film: Vlaams met Engelse ondertiteling


Bijwonen
Gratis kaarten beschikbaar. Het solidariteitsfonds voor dit programma sponsort gezamenlijk de aanwezigheid van hen die zich anders geen toegangskaart kunnen veroorloven. We moedigen je aan om een donatie te doen aan het solidariteitsfonds. Indien je anders niet in staat zou zijn een toegangsbewijs te kopen, moedigen we je aan een solidariteitskaart te bestellen.

Gedragscode
BAK en dit evenement zijn erop gericht een ruimte te creëren zonder enige vorm van structurele onderdrukking, waaronder racisme, seksisme, xenofobie, etc. Door het aanschaffen/reserveren van een ticket en het bijwonen van het programma, bevestig je deel te nemen in deze ruimte op een manier die dit doel ondersteunt.


Entreekaart regulier: €7,50 (exclusief administratiekosten)
Deze kaart dekt de kosten van één persoon die het programma bijwoont en draagt niet bij aan het solidariteitsfonds

Kortingskaart: €5 (exclusief administratiekosten)
Deze kaart dekt de kosten van één persoon (student, CJP, 65+,

Solidariteitskaart
Deze kaart wordt betaald door het solidariteitsfonds. Neem gebruik van deze optie als je je anders geen kaartje voor dit programma kunt veroorloven


Graag verzoeken we je om je ticket mee te nemen naar het event.

Wil je meer bijdragen aan het solidariteitsfonds? Neem dan contact met ons op via info@bakonline.org.
EN

On Thursday evening 21 June 2018 BAK organizes a special screening of artist Sarah Vanhee's film The Making of Justice (2017). After the screening there will be a conversation between Sarah Vanhee and Frans-Willem Korsten.

The Making of Justice is a movie about seven prisoners who are writing a crime film together with Sarah Vanhee. Like the main character in the film they are making up, they are all guilty of murder. To shape the story, they draw on their own experiences, ideas, and desires. The viewer can only guess whether they are using fiction as a means of confirming, transcending, or transforming their present situation. In the course of the film, the writers discuss criminality as a parallel reality, the nature of justice, and what a society would be like if it was oriented toward healing rather than retribution.

"The justice system is not synonymous with justice itself. The justice system means the application of rules, but justice is a human capacity," says one of the men. The image of the "criminal" is always elusive, both in terms of form (because the lens always remains out of focus) and content, because the authors and their characters appear first as people and only then as offender.

Starting time: 20:00 hrs
Language Q&A: English
Language film: Flemish with English subtitles


Attend the Event
Free passes available. The solidarity fund for this event collectively sponsors the attendance of those who otherwise cannot afford an event pass. If possible, we encourage you to make a donation to the solidarity fund. If you otherwise would be unable to purchase a ticket, we encourage you to reserve a sponsored pass.

Code of Conduct
BAK and this event aim at enabling a space that excludes any form of structural oppression, including racism, sexism, xenophobia, etc. By purchasing/reserving a ticket and attending this event, you agree to participate in this space in a way that aids this goal.

Entrance ticket: €7,50 (excluding administration fee)
This pass pays the costs of one person attending this event and does not contribute to the solidarity fund

Discount ticket: €5 (excluding administration fee)
This pass pays the costs of one person (student, CJP,

Solidarity Day Pass
This pass is paid for by the solidarity fund. Please feel free to take advantage of this option if you can otherwise not afford a pass for this event

Please bring your ticket to the event.


If you wish to donate more to the solidarity fund, please contact info@bakonline.org.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

Pauwstraat 13a

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen