[FULLY BOOKED] 'Redesigning the Designer' - Congress on design education

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Het Nieuwe Instituut

25 Museumpark

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

De datum waarop deze bijeenkomst plaatsvindt is uitgesteld. Het evenement vindt definitief plaats op 22 november 2019.

This gathering's date has been postponed. The event will take place on 22 November 2019.(Please scroll down for English)

Redesigning the Designer
Een netwerk voor ontwerponderwijs

Honderd jaar geleden had het Bauhaus de ambitie ‘de wereld opnieuw te denken’ en de rol te herijken die ontwerp en ontwerponderwijs kunnen spelen in het verbeelden en vormgeven van een samenleving. Een eeuw later heeft Het Nieuwe Instituut dit streven nog eens hervat met het project Neuhaus, een tentoonstelling en activiteitenprogramma in de vorm van een tijdelijke academie voor meer-dan-menselijke kennis. Ditmaal nodigt het instituut lectoren, docenten en opleidingscoördinatoren uit met elkaar in gesprek te gaan om samen de benodigde gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ontwerponderwijs van de toekomst te formuleren.

In het licht van de grote veranderingen en uitdagingen van het moment, richten deelnemers aan het congres Redesigning the Designer zich in eerste instantie op het ‘herontwerpen van de ontwerper’. Tegelijkertijd worden verschillende voorbeelden van de meer-dan-menselijke kennis waarmee binnen Neuhaus werd geëxperimenteerd, benut als startpunt voor een nieuw te ontwikkelen netwerk.


Lees verder op de website van Het Nieuwe Instituut.

Beeld: Neuhaus, tijdelijke academie voor meer-dan-menselijke kennis, 19.05.-15.09.2019 bij Het Nieuwe Instituut. Foto: Johannes Schwartz.

-----

Redesigning the Designer
A network for design education

A hundred years ago, the Bauhaus had the ambition to ‘rethink the world’ and to review the role that design and design education can play in imagining and shaping society. A century later, Het Nieuwe Instituut resumed this endeavour with the Neuhaus project, an exhibition and activity programme in the form of a temporary academy for more-than-human knowledge. This time, the institute invites lecturers, teachers and programme coordinators to come together to formulate the common principles for future design education.

In the light of today’s major changes and challenges, the conference will focus on Redesigning the Designer while also taking some of the examples of more-than-human knowledge experimented with within Neuhaus as a starting point for a new network.

Read more.

Image: Neuhaus, temporary academy for more-than-human knowledge, 19.05.-15.09.2019 at Het Nieuwe Instituut 2019. Photo: Johannes Schwartz.

Datum en tijd

Locatie

Het Nieuwe Instituut

25 Museumpark

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen