Gratis

Meerdere data

Gespiegeld in dans/ Mirrored in dance

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Copacabana, Salon voor de Levenskunsten

190 Overakkerstraat

4834 XP Breda

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Dansvoorstelling door channeling/ Live muziek/ interactieve voorstelling

Over dit evenement

GESPIEGELD IN DANS

Een voorstelling waar het gaat om jou.

Genesis:

Het concept van deze voorstelling begon toen ik vrienden had uitgenodigd om met mij te dansen. Tijdens een pauze vroeg een van hen of ik hem kon leren dansen.

Ontwikkeling:

Dit wekte enthousiasme in ons op want een merkten dat en elkaars spiegelbeeld werden. Niet alleen was de dans anders, maar het innerlijke gevoel van deze spiegeling voelde heel anders, het gevoel dat ik iemand anders was voelde tijdens Hern dansen als een nieuwe ervaring.

Hierdoor kreeg ik een nieuw idee namelijk het observeren van de geest van de zogenaamde “kijker”. Toen wist ik dat ik een gevoelige plek raakte: intimiteit tussen kijker en performer.

Doel:

Hoewel het ook een healing sessie lijkt te zijn, is het niet zo bedoeld. Het doel is eerder een uitnodiging om vanuit een ander gezichtspunt situaties te bezien. Dus deze uitvoering blijft een artistieke voorstelling

Ik hoop hiermee de mensen dichterbij zichzelf te brengen; bij hun kern. De voorstelling is ook een viering van het leven, een uitnodiging om jezelf weer te laten bewonderen op je reis door het leven, hoe kort of lang die periode ook is. Het spel tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Een brug tussen het onbekende en de waarheid. De mogelijkheid van je innerlijke groei en tevredenheid.

Inhoud:

De voorstelling bestaat uit 5 delen met de live gitarist Chris Lawa:

1. Introductie en afstemmen

2. Breng het collectief in beweging

3. Gespiegeld in dans

4. Deel met mij

5. Sluiting/opening

Tickets(te betalen op locatie):

Normale stoel: 10€

Gespiegelde stoel: 15€(alleen 3)

Reserveer ook via een bericht te sturen naar a.cyr.bezuijen@gmail.com

Over Alexander:

Alexander Cyr Bezuijen is een ervaren danser en heeft bij verschillende dansgezelschappen gewerkt waaronder het Scapino Ballet Rotterdam, het Nederlands Dans Theater en het Staats Ballet van Hessen. Hij organiseert workshops rondom beweging, gezondheid en spiritualiteit. Hij geeft danslessen om mensen losser en vrijer te maken, en geeft therapeutische behandelingen met zijn handen.

Sinds hij freelancer is, heeft hij ervoor gekozen om zijn eigen visie te delen. Visie over de dans van het leven.

Je kan meer over hem vinden op:

Youtube: www.youtube.com/channel/UCtx6RCYS9fA0m9ubYyAPexQ

Facebook: www.facebook.com/Alexander-Cyr-Bezuijen-482163632317271/

Instagram: www.instagram.com/sanderpanetje

MIRRORED IN DANCE

A performance about you.

Genesis:

The concept of this performance started when I invited some friends to dance with me. And while we were having a break, one of them asked me to dance as if, I was him.

Development:

This sparked enthusiasm as we recognised the resemblance in qualities expressed. Not only was the dance different, but the inner feeling of attuning to the idea that I was somebody else, felt very different.

This feeling developed the notion that I was channeling the spirit of the so called “watcher”. Hereby I knew I was touching a sensitive spot: Intimacy between watcher and performer.

Goal:

As much as it seems to be a healing session, it is not intended to be such. The goal is rather an invitation to look from a different point of view, situations. This performance stays an artistic performance as I do not pretend to be able to heal anybody.

I hope that this performance may bring people closer to their core. That it inspires a celebrations of life. An invitation to admire again the time that we spend on earth together. To show the play between visible and invisible. The bridge between the unknown and truth. The possibility of potential and satisfaction.

Content:

The show will be divided between 5 parts with the live musician and gitarist Chris Lawa:

1. Introduction and tuning

2. Letting the collective flow

3. This is me, mirror!

4. Sharing is caring

5. Closing/ opening

Tickets (to be paid at location):

Normal seat: 10€

Mirrored seat: 15€

You can also reserve your ticket via sending an email at a.cyr.bezuijen@gmail.com

About Alexander:

Alexander Cyr is an experienced dancer who has danced in several renowned companies such as the Netherlands dance theatre, Scapino ballet Rotterdam, or the state theatre of Hessen. He organises workshops related to movement, health and spirituality themes, leads dance classes to free the body and mind, and gives therapeutic treatments.

Since he’s freelancing, he chose to share his vision. Vision about the dance of life.

You can find more about him on:

Youtube: www.youtube.com/channel/UCtx6RCYS9fA0m9ubYyAPexQ

Facebook: www.facebook.com/Alexander-Cyr-Bezuijen-482163632317271/

Instagram: www.instagram.com/sanderpanetje

Delen met vrienden

Locatie

Copacabana, Salon voor de Levenskunsten

190 Overakkerstraat

4834 XP Breda

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen