Gratis

Impact training – editie voor energie, water en infrabedrijven

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Impact training – editie voor energie, water en infrabedrijven

Over dit evenement

Brede welvaart met impact

De waarde van energie, water en infra is breder dan economische welvaart. Tegelijk zien we dat grote transities van onze tijd om andere sturingsinformatie, zodat ook impacts op mens, milieu en klimaat integraal meegenomen worden. Het meten en rapporteren van impact is de afgelopen jaren dan ook in versnelling geraakt, zowel internationaal als in Nederland. Zo werkt de infrasector inmiddels samen op het meten van impact om dit steeds meer en beter op te nemen in rapportage en sturing. Naast de overheid omarmt ook VNO-NCW brede welvaart.

Training voor impact professionals

Richting brede welvaart vraagt een andere manier van denken en doen. Daarvoor is taal en strategie nodig om impact mee te nemen in besluitvorming. Impact Institute heeft trainingen ontwikkeld met een online platform en interactieve sessies. In het najaar van 2021 zal de eerste Fast Track impacttraining georganiseerd worden voor energie, water en infrabedrijven. Deze training van vier weken bevat naast de online Fast Track modules ook interactieve sessies voor en met professionals in energie, water en infrastructuur.

Meer weten over het trainingsprogramma?

Meer informatie over inhoud en kosten kun je hier vinden. Je kunt je hier ook (vrijblijvend) aanmelden voor impact training.

Volg het webinar

We organiseren een interactief webinar voor geïnteresseerden waar we verder ingaan op brede welvaart, impactmeting en een toelichting geven op de training. Registreer je voor het webinar via deze link.

Programma:

  • Ontwikkelingen op brede welvaart en impact
  • Impact Professionals – de belangrijkste professional van de 21ste eeuw
  • Introductie Impact Professional programmes en Impact Strategy Fast Track
  • Q&A

About the Impact Professional Programmes

The Impact Professional Programmes of Impact Institute aim to accelerate the Impact Economy by educating professionals across various fields to become impact professionals. The programmes provide practical tools, built on our proven methods, and learning experiences to equip professionals with the right knowledge and skills to measure impact, steer on impact, and develop future business strategies.

Interested in finding out more about the programmes? Visit our webpage and register for a programme.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

{ _('Organizer Image')}

Organisator Impact Institute

Organisator van Impact training – editie voor energie, water en infrabedrijven

Impact Institute is a social enterprise and a spin-off of True Price. Our mission at the Impact Institute is to empower organizations and individuals to realize the impact economy by creating a common language for impact and providing the tools to use it. We develop open-source standards for impact measurement and valuation and provide organizations with the tools, training, and services to implement them.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen