Intervisiebegeleiding Ambassadeurs

Intervisiebegeleiding Ambassadeurs

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

  Locatie

  Online evenement

  Beschrijving

  Oproep voor intervisiebegeleiding als onderdeel van Bedrijvennetwerk HR

  Het Bedrijvennetwerk HR heeft als doel om kennis te delen of kennis te creëren op het brede

  HR domein. Met en van elkaar leren gericht op persoonlijke ontwikkeling en specifieke specialismen en vakmanschap.

  Intervisie toevoegen aan onze way of working

  Ons voorstel is om intervisie een vast onderdeel te maken van onze way of working. Intervisie biedt hierbij een structuur die het onderlinge leren verdiept en versterkt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

  Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving om verschillende onderwerpen uit te wisselen, o.a.: het inhoudelijke werk, vraagstukken of issues, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens, overtuigingen, organisatieveranderingen en de ontwikkelvragen hierbij. Intervisie is inspirerend en gericht op ontwikkeling. De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie.

  Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie.


  Voorstel: elke organisatie een intervisiebegeleider

  Op dit moment wordt er niet gestructureerd aan intervisie gedaan. Het mogelijk maken van gestructureerde intervisie kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de uitwisseling van kennis en ervaring in het netwerk. We zijn tijdens de Coronaperiode gestart met intervisie en willen hier nu op verdiepen door aan tenminste één ambassadeur per deelnemende organisatie te vragen de bereidheid te hebben om intervisiegroepen tijdens een eerste bijeenkomst te begeleiden. De intervisie kan offline en online plaatsvinden.

  Online Informatiebijeenkomst via Microsoft Teams

  Het zou super zijn als er vanuit elke organisatie een ambassadeur bereid is om in de toekomst intervisiegroepen op te starten offline of online met deelnemers uit het netwerk.

  Er zijn twee informatiebijeenkomsten gepland om dit voorstel inclusief intervisiemethoden toe te lichten.

  Vrijdag 8 mei 2020 - 10-11.30 uur

  Donderdag 14 mei 2020 - 10-11.30 uur


  Wat komt er aan de orde tijdens de informatiebijeenkomst?

  Tijdens de informatiebijeenkomst komt het volgende aan de orde:

  Jacqueline van Onzenoort (voorzitter) begeleidt deze online bijeenkomsten en neemt jullie mee in de volgende onderwerpen:

  Aanleiding om intervisie toe te voegen aan de activiteiten van het BedrijvennetwerkHR
  De randvoorwaarden van intervisie: regels en afspraken
  Verschillende intervisiemethoden: wanneer kies je voor welke werkvorm?
  Do’s en don’ts bij intervisie: welke spelregels voor een gestructureerde intervisiebijeenkomst?
  Constructief confronteren, feedback geven en ontvangen