€ 75

Venster Acties en details

€ 75

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Roos

183 Pieter Cornelisz Hooftstraat

1071 BW Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
JUNGIAANS CARROUSEL EVENT OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 IN DE ROOS TE AMSTERDAM

Over dit evenement

De beroepsvereniging DIEN organiseert op zaterdag 11 september 2021 een Jungiaans Carrousel event vanuit een co-creatie. Het wordt een dagvullend programma waarbij de deelnemer verschillende Jungiaanse workshops kan volgen. Het event beoogt een samenkomen en verbinding met elkaar en het werk van de Zwitserse Psychoanalyticus Carl G. Jung.

Het doel van het evenement is Jung in het licht te zetten door Jungianen aan het woord te laten middels ervaringsgerichte workshops. De sprekers, allemaal met een Jungiaanse achtergrond, laten zien hoe zij het gedachtengoed van Jung integreren ieder op zijn / haar eigen wijze in zijn / haar discipline.

De naam van het event ‘Jungiaans Carrousel’ komt voort uit de symboliek van de mandala, het symbool voor het steeds blijven draaien om de archetypische kern.


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Werken met energetische beelden - Ko Vos

Naast uiteenzetting dat vanuit diepten van de ziel verborgen krachten werkzaam kunnen zijn welke zich met ons bewustzijn daarover kunnen verbinden zal mijn bijdrage eruit bestaan een praktisch toepasbaar handvat te bieden wat in begeleiding van cliënten toegepast kan worden. De toelichting zal eruit bestaan dat naast beelden van archetypische krachten (welke deelnemers kennen vanuit Jung en Hillman) in het transpersoonlijke gebied van de ziel zowel het numineuze (het uiterst diepe) alsook aanhechting, aankleving en 'hang over' werkzaam kunnen zijn. De laatst genoemde begrippen kunnen het vrijelijk bewegen van het vitale deel van de ziel belemmeren en in het werken met energetische beelden ligt er een weg om daarvan los te komen. Soms vertellen dromen en tekeningen op symbolische wijze dat het vitale deel van de ziel van binnenuit bevangen werkzaam is.

Hoe met deze energetische beelden als therapeutisch handvat gewerkt kan worden zal ik deelnemers tijdens deze workshop vragen zich op het innerlijk af te stemmen en onbevangen beelden tot zich te laten komen. Vervolgens zal op Jungiaanse wijze door mij hierop ingegaan worden.

Ko Vos.


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

De Adem: Poort naar het onbewuste - Minne van Woersem

Bewust ademen is een krachtige methode om in contact te komen met de diepere lagen in jezelf en biedt een bron voor meer energie, ontspanning en helderheid.

Meer ademen is meer voelen. Dit is de essentie waar ademwerk op is gebaseerd, om het contact met het lichaam te herstellen. Doordat we in veel situaties de 'negatieve' emoties liever niet willen voelen en onderdrukken, zetten we onbewust onze ademhaling vast. We snijden ons daarmee af van een deel van onszelf en beperken onze ademruimte.

Via de techniek van de verbonden ademhaling keren we dit proces om. Door gedurende een tijd dieper en voller te ademen openen we het natuurlijke ademhalingssysteem. We worden weer bewust van het lichaam, het gevoel en wat er in de diepte in ons leeft. Door de vastzittende emoties en spanning te doorvoelen en los te laten, gaat de energie vanzelf weer stromen. Het verbonden ademen werkt transformerend en bevrijdend. Na de ademsessie ervaar je meer lucht en een diepere ontspanning. Daarnaast levert het nieuwe inzichten en perspectieven op die je meeneemt in je dagelijks leven.


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Bewegen zonder titel - Yurgen Schoora

Als het over actieve imaginatie gaat is het bij mij vanzelfsprekend niet op z’n stoel te blijven zitten. Want hoe kan men een voor zichzelf misschien minder bekende innerlijke houding ook eens op een gemakkelijke manier concreet doen en voelen door lichaamswaarneming? Hoe wordt ons lichaam een directe toegang tot onszelf aan de hand van beelden? Door welk beeld kan men bv. een groeiende of afnemende energie beleven, kracht “vasthouden” of laten “smelten”? Met een weinig oefening merkt men dat de beelden “vanuit de buik” kunnen komen om onze bewegingen te sturen en de waarneming waar te maken. En waarom we uiteindelijk niet altijd een titel nodig hebben die de eigen individuele manier van werken op voorhand “in cement giet”. Deze zachte en gemakkelijk te begrijpen zintuiglijk en tegelijk lichaams-filosofische en psycho-hygiënische aanzet baseert op praktisch geïntegreerde aspecten uit het werk van verschillende lichaamspioniers. We dienen geenszins acrobaten te zijn. Dit is dus voor iedereen die er graag eens van wil proeven en er in zichzelf een stukje door wil groeien.

Yurgen Schoora


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

De reis van het innerlijke kind Archetype - Mireille Steenkamer

Voor onze geboorte waren we pure energie. Onze geboorte is een verwekking van het samenkomen van mannelijke en vrouwelijke energie. Wat daaruit voort vloeit is een uniek menselijk lichaam. Een nieuw levens pad is geboren.

Het verenigen van de Jungiaanse psychologie van de Archetypes en de Oosterse filosofie van de chakra’s is wat ik in mijn begeleiding als Jungian Analyst en therapeut doe.

Zelfrealisatie is een continu proces van persoonlijke groei. Tijdens het proces van zelfrealisatie boor je steeds weer een andere bewustzijnslaag aan, waardoor je je bewustzijn vergroot om steeds dichter bij dat bezielde kind te komen van waaruit je ontstaan bent.

Het werken met je chakra’s, de energetische velden in ons lichaam en Archetypes geeft een holistisch beeld van jouw volledige zijn. Bezieling brengt ons bij onze eigen heelheid.

In deze workshop ga je ervaren via je lichaams wijsheid, de bronnen die je bij je draagt en klaar liggen om zich aan jou te ontvouwen.

Mireille Steenkamer

www.mireillesteenkamer.nl


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Innerlijke landschappen via dromen - Zilla Kooij

Mijn naam is Zilla Kooij. Ik ben 61 jaar en van werken met dromen word ik net zo gelukkig als van reizen. In deze carrousel zou ik jullie dan ook graag uitnodigen om je nachtelijke droom te onderzoeken. Onze innerlijke landschappen zijn zo fascinerend. De methode die ik daarvoor wil gebruiken heet embodied imagination. Robert Bosnak heeft deze methode ontwikkeld. Deze benadering van de droom is fenomenologisch. Hierdoor kan de droom zelf duidelijk maken wat deze voor je betekent zonder dat we er al van te voren betekenis op plakken. Via een geleide meditatie met de hele groep daal je weer af in je eigen droom en krijg je de kans hier delen van opnieuw te ervaren. Natuurlijk is het wel van belang dat je een nachtelijke droom meebrengt om mee te werken. Na de geleide meditatie kunnen een paar mensen nog kort een droom in de groep neerleggen om deze te onderzoeken onder mijn begeleiding. De groep fungeert dan als een alchemistisch vat waarin we gezamenlijk de droom meebeleven en de dromer daardoor de kans krijgt om iets specifieks van de betekenis te ontvouwen. Thema’s die boven komen zijn vaak ook herkenbaar voor de andere mensen die erbij aanwezig zijn.


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Jung als inspiratiebron in de astrologie - Threes Brouwers

In deze workshop wil ik laten zien hoe de jungiaanse psychologie gebruikt kan worden bij de horoscoopduiding en hoe die combinatie leidt tot een concreet en bruikbaar handvat bij allerlei bewustwordingsprocessen.

Dit gaan we doen aan de hand van de typologie van Jung die in de horoscoop wordt weerspiegeld door de elementenleer. De vier bekende elementen in de astrologie, vuur, aarde, lucht en water worden gekoppeld aan de vier typen die Jung onderscheidde en die hij in het individu zelf als functies omschreef. We gaan zien hoe deze functies zijn verdeeld over de 12 tekens van de dierenriem volgens de psychologische astrologie en wat dat in de praktijk betekent voor elk van de 12 tekens. We zullen gaan kijken wat Jung bedoelde met de superieure functie en waarom hij beweerde dat het zo belangrijk is de superieure functie te kennen en te ontwikkelen. Als die niet goed ontwikkeld is, kan dat tot resultaat hebben dat het bewustzijn te zwak is om de invloeden van het onbewuste te weerstaan. We gaan zien wat dat betekent voor de inferieure functie waarin het onbewuste spreekt en hoe we de problematiek die hieruit kan voortvloeien het beste kunnen benaderen.

www.threesbrouwers.nl


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Symbolisch landschap - Timo Waag (onder voorbehoud)

Door ons ervoor open te stellen dat de wakkere wereld net zo symbolisch kan worden geduid én beleefd als de droomwereld, verkrijgen we toegang toe een innerlijke dimensie in de buitenwereld. Deze uiterst persoonlijke kijk op de ‘realiteit’ bewerkstelligt een vereenzelviging tussen de mens en het grote mysterie, zowel binnen en buiten ons.

Praktisch gezien gaat het over het vertalen van zintuigelijke waarnemingen en ervaringen in de buitenwereld naar de symbolische droomtaal van het onbewuste. Van daaruit, op de wijze die we als Jungianen gewoon zijn, pogen we de ‘dagdroom’ te ontrafelen en te integreren in het bewustzijn.

De workshop Symbolisch Landschap nodigt uit om de participacion mystique op een pragmatische wijze in het dagelijks leven te integreren.

Timo

www.timowaag.nl


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Kijken naar wat je niet kunt zien - Monique Damen

Mijn naam is Monique Damen. Ik werk als coach, trainer en systemisch begeleider. Ik heb vijf jaar onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het werk van C.G. Jung en systemisch werk van o.a. Bert Hellinger. Voor mij is opstellingenwerk veel meer dan het werken met familiesystemen. Vanuit Jungiaans perspectief blijkt het een heel praktische manier van werken met het onbewuste: Het is kijken naar wat je niet kunt zien.

In veel opstellingen kom je archetypische thema’s tegen als Vader, Moeder, Kind, Man, Vrouw. Maar je kunt ook emoties en meer abstracte begrippen opstellen: Boosheid, Verdriet, Lot, Gemis, Verlangen. Eigenlijk kun je er alles mee onderzoeken waar je je sterk mee verbonden voelt. Dus ook de Archetypes zelf!

De hierboven genoemde thema’s zijn allemaal archetypisch, ze komen in elk leven voor. Maar je kunt ook denken aan een begrip als Rituelen. Er is geen tijd geweest dat mensen geen rituelen hadden. Dat maakt het universeel menselijk en dus archetypisch.

In deze workshop gaan we systemische oefeningen en/of een opstelling doen die met Archetypes te maken hebben. Om op te kunnen stellen heb je een vraag nodig die een emotionele lading heeft; je moet je er sterk mee verbonden voelen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen indienen. Ik maak dan een selectie om mee te werken en kan eventueel dingen bundelen. Het gaat om eigen vragen die je zelf hebt rond een bepaald thema, dus geen vraag van een cliënt!

Het doel is om te komen tot nieuwe inzichten die je kunt toepassen in je dagelijkse praktijk als dieptetherapeut.


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

De droom als ruimte en beweging - Bouchra Arbaoui

De droom brengt een boodschap vanuit het onbewuste. Elke droom is een energy die vaak in beeld, maar niet uitsluitend, verschijnt tijdens je slaap. Als we het over energy hebben dan hebben we het over beweging. De droom laat de staat waar je bent zien en nodigt je uit naar beweging of juist naar stilte. Het laat jouw ook zien wat je tegen houdt en wat je ondersteunt. Wat is de ruimte in je zelf en in je leven dat je droom aan jou laat zien?

In deze workshop gaan we de beweging zoeken in de beelden en het verhaal van je droom waardoor de onderliggende symboliek van de droom uit je lichaam komt en niet uit interpretatie van de droom.

Bouchra Arbaoui

https://www.embodiedjung.com/


		Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Het Goddelijke Kind - Frouwke Ipema

‘Slechts wat de mens werkelijk is, heeft helende kracht’ C.G Jung.

Het goddelijk kind in ons. Speels en onbevangen.

In de levende werkelijkheid, in mijn praktijk van alledag komt de client geregeld in contact met zijn of haar innerlijke kind. Vaak komt dit kind naar voren als een gekwetst kind.

Echter! Achter dit gekwetste kind is nog een ander kind. Een kind wat onbevangen en speels is, wat met nieuwsgierige ogen de wereld inkijkt en volkomen authentiek in zichzelf is. Het goddelijk kind in ons. In deze workshop wil ik graag met jullie bij dit speelse en onbevangen kind in jezelf stilstaan en het waar nodig weer een beetje wakker maken.

Mijn werkwijze is ervaringsgericht, speels en meditatief. Ik maak gebruik van oceandrum en van een lied. De reis van de held als stappen in je eigen individuatieproces biedt kontekst.

Mijn verlangen is om in deze workshop een bijdrage te leveren aan jouw individuatieproces, om te worden wie jij in wezen al bent. Om op die manier met zin en plezier jouw authentieke bijdrage te leveren aan onze samenleving en aan onze wereld.

Frouwke Ipema

www.gezondheidsbevordering.com

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Roos

183 Pieter Cornelisz Hooftstraat

1071 BW Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen