Jungiaans Carrousel

Jungiaans Carrousel

Venster Acties en details

€ 75

Datum en tijd

Locatie

De Roos

183 Pieter Cornelisz Hooftstraat

1071 BW Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Geen refunds

JUNGIAANS CARROUSEL EVENT OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 IN DE ROOS TE AMSTERDAM

Over dit evenement

Voor het tweede jaar op rij organiseert de beroepsvereniging DIEN een Jungiaans Carrousel event vanuit een co-creatie. Het event beoogt een samenkomen en verbinding met elkaar en het werk van de Zwitserse Psychoanalyticus Carl G. Jung.

Het doel van het evenement is Jung in het licht te zetten door Jungianen aan het woord te laten middels ervaringsgerichte workshops. De sprekers, allemaal met een Jungiaanse achtergrond, laten zien hoe zij het gedachtengoed van Jung integreren ieder op zijn / haar eigen wijze in zijn / haar discipline.

De naam van het event ‘Jungiaans Carrousel’ komt voort uit de symboliek van de mandala, het symbool voor het steeds blijven draaien om de archetypische kern.

Het event vindt plaats op zaterdag 10 september 2022 in de Roos in Amsterdam. Het wordt een dagvullend programma verdeeld over 3 tijdsblokken van 2 uur. Uit elk tijdsblok kies je een workshop, je volgt dus 3 workshops in totaal. Hiervoor ontvang je een mail waarin je je keuzes kunt aangeven. Voor sommige workshops is een maximaal aantal deelnemers. Mocht jouw eerste keus al vol zitten dan wordt je automatisch ingedeeld bij je tweede keus en zo verder.

De kosten voor het event bedragen € 75,-, dit is inclusief koffie en thee. De lunch kan je zelf meenemen of kopen in het restaurant van de Roos of ergens in de omgeving.

Afbeelding van Jungiaans Carrousel
Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Eefke van der Drift - Thuiskomen in de belevingswereld van de ziel

Wij wonen niet alleen in de fysieke wereld, maar ook ín ons gaat een hele leefwereld schuil: de belevingswereld van de ziel. Een wereld waarin innerlijke gidsen huizen, die je op weg kunnen helpen bij uitdagingen en moeilijkheden op je levenspad. Voor Jung was zo’n gids Philemon, die hem, zoals hij zelf zei, ‘de werkelijkheid van de ziel bijbracht’. Een wereld waarin een innerlijke ruimte schuilgaat: een heilige ruimte waarin je jezelf mag bewonen. In de verbeelding kan dit van alles zijn, zoals een omsloten plek in de natuur, een heilige tempel, een ommuurde tuin, of een klein huisje in een glooiend landschap. Jung noemde zo’n heilige plek een ‘temenos’. Het hermetisch gesloten vat uit de alchemie. In deze workshop mag je deze innerlijke leefwereld gaan ervaren. Je ontmoet een gids of gidsen en je ont-dekt de temenos die in jou zit. Je gaat dit ervaren vanuit het lichaam, de plek waarin ons onbewuste huist, waarin we ‘zijn’. We laten ons denken, dat bezig is in termen van nut, doen, ratio en perfectie, even voor wat het is en gaan naar een toestand van rust, zijn, ontspanning en ‘laten’. Onze ademhaling is een hulpmiddel om meer in ons lijf af te dalen, niet de ademhaling die we vanuit ons denken gaan sturen, maar een yinne ademhaling die we gewoon mogen volgen in haar ontvangende en omvattende beweging.

Wees welkom bij jezelf!

Eefke van der Drift

https://www.zielsdrift.nl/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Ko Vos - Jung en het Oosten: Hemelse verbeelding

Wanneer Jung vanuit het alchemistische beschouwt hoe de verwonde ziel tot een innerlijk omvormen, een helen, kan komen kunnen het innerlijke vuur en levenswater daarbij tot gids dienen. Het werkzame daarin voltrekt zich vanuit dat deel van de ziel, dat de tussenwereld van Verbeelding, dat ter onderscheiding van actieve imaginatie, genoemd wordt. Anders gezegd: het innerlijke zintuig van Verbeelding kan opgevat worden als ''de poort en toegang tot de ziel'', het gebied waarin de hieros gamos (heilig huwelijk), een inwendige werkelijkheid werkzaam is. In deze zin is bij Jung het therapeutisch proces een ondergedompeld worden in de louterende vlammen van het innerlijke vuur, waarbij aanhechtingen van het 'ik' en inwendige demonen uitgedreven worden. (zie Engelstalige CW, Vol.15)In deze zienswijze verwijst Jung naast inzichten van Johannes van het Kruis, bovenal naar het onderricht vanuit wijsheid van de oorspronkelijke Zarathustra en de oude geschriften uit India.In deze lezing zal ik pogen deelnemers te laten ervaren hoe innerlijke hemel en aarde van de ziel in ieder op een unieke manier verweven liggen. En dat innerlijke beelden 'mentale knopen' en emotieladingen kunnen zuiveren.

Ko Vos

https://www.spso.nl/over-ons/docenten-en-trainers/j-vos

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Nicky en Kitty - Bewustwording van jouw geboorteblauwdruk

Op het moment dat je geboren wordt, krijg je in relatie tot jouw ouders en de stand van de sterren een eigen energetische blauwdruk mee. Deze geboorteblauwdruk legt een basis onder jouw leven, van waaruit patronen ontstaan. Hoe was de energie van de baarmoeder waar jij voor het eerst het fysieke weefsel van jouw moeder raakte? In welke energie marineerde jij in de draagtijd? Op welke manier ben jij geboren? Wat gebeurde er in het eerste (gouden) uur na de geboorte en wat kreeg jij van jouw ouders op je af?

Door terug te gaan naar de geboorte in een imaginatie of hypnose kan dat wat daar gebroken of geblokkeerd ligt, op een diepe laag verwerkt en geheeld worden. In deze workshop maak je vooraf middels een podcast kennis met een stuk theorie, zodat je meer zicht krijgt op dit thema. In de workshop zelf gaan we dieper in op jouw eigen geboorte met behulp van de Jungiaanse interventies. We gaan in op de eigen geboortepatronen, schrijfoefening, werken met tekeningen, ademwerk en visualisatie.

Een verdiepende workshop, waarbij we samen meer licht schijnen op jouw geboorteblauwdruk. Voor zowel mannen als vrouwen. Voor beiden geldt, hoe meer je weet van jouw eigen oorsprong, hoe meer zicht op de patronen die daaruit zijn ontstaan.

Nicky en Kitty

https://nickykeijzer.com/

https://www.kittylekkerkerker.nl/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Yurgen Schoora - Video-Lecture: Beelden van stilte

Stilte is niet per se inactief of "dood" maar een archetypische energie met veel verschijningsmogelijkheden. Een sessie lang amplificeer ik voor jullie dus het thema met veel afwisseling door middel van korte tekstjes, beelden en video-uittreksels. Fragmenten die niet alleen tonen waarom er stilte is maar ze ook een taal op zich is.Mensen hebben doorgaans een persoonlijke relatie met stilte. Soms vind de stilte ons en soms moeten we ze zoeken. Kan ze een gevoel betreffen die ons overal vindt. Partner van zowel de wind alsook van een vaste ruimte worden. Tot uitdrukking en indruk behoren. Zachte hoop alsook sterke afwijzing oproepen. Het moment betreffen waar we iets gaan zeggen alsook wanneer we niets meer te zeggen hebben of kunnen zeggen. Soms ontroert ons de stilte die we in andere mensen waarnemen. Maar ook een foto of een kunstwerk "zwijgt" niet. Misschien heb je ook zelf een voorbeeld voor een variatie van stilte die je graag wilt delen. Of kom je gewoon even inspiratie over stilte tanken.

Yurgen Schoora:Geemeriteerd professor voor fysieke podiumkunsten, kunstenaar, 3e-jaars student JUNGacademie Nederland.

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Anne Pauen - Systemisch werken met archetypen

In deze workshop gaan we werken met onze methode die is gebaseerd op de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung en de oud Indiase Vedanta filosofie. Beiden stellen het thema bewustzijnsontwikkeling centraal. Jung noemt dit proces individuatie. Een proces waarbij een mens wordt wie hij bedoeld was om te zijn. De Vedanta zegt hierover:

"de daadwerkelijke bedoeling van ons leven is het verwerven van Zelfkennis."

De Jungiaanse benadering van het heldenthema laat aan de hand van tweeëntwintig afbeeldingen het archetypische aspect van de reis zien. Vertaald naar hedendaags professioneel gebruik staat de reis symbool voor alle soorten ontwikkel- en veranderprocessen, waarin een mens zich bevindt die jij als coach of therapeut begeleidt.De dieptepsychologische aanpak van deze methode, in combinatie met systemische werkvormen, maakt het mogelijk op een zeer praktische en toegankelijke manier met het onbewuste van je cliënt te werken. De inzichten ontstaan spontaan, raken mensen diep en worden daardoor als absoluut authentiek ervaren.

Anne Pauen

https://annepauen.nl/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Minne van Woersem - De Adem: Poort naar het onbewuste

Bewust ademen is een krachtige methode om in contact te komen met de diepere lagen in jezelf en biedt een bron voor meer energie, ontspanning en helderheid. Meer ademen is meer voelen. Dit is de essentie waar ademwerk op is gebaseerd, om het contact met het lichaam te herstellen. Doordat we in veel situaties de 'negatieve' emoties liever niet willen voelen en onderdrukken, zetten we onbewust onze ademhaling vast. We snijden ons daarmee af van een deel van onszelf en beperken onze ademruimte.

Via de techniek van de verbonden ademhaling keren we dit proces om. Door gedurende een tijd dieper en voller te ademen openen we het natuurlijke ademhalingssysteem. We worden weer bewust van het lichaam, het gevoel en wat er in de diepte in ons leeft. Door de vastzittende emoties en spanning te doorvoelen en los te laten, gaat de energie vanzelf weer stromen. Het verbonden ademen werkt transformerend en bevrijdend. Na de ademsessie ervaar je meer lucht en een diepere ontspanning. Daarnaast levert het nieuwe inzichten en perspectieven op die je meeneemt in je dagelijks leven.

Minne van Woersem

https://jungiaanse-therapie.nl/minne-nl

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Monique Damen - Kijken naar wat je niet kunt zien

De verbinding tussen opstellingenwerk en Jungiaanse psychologie

Mijn naam is Monique Damen. Ik werk als coach, trainer en systemisch begeleider. Ik heb vijf jaar onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het werk van C.G. Jung en opstellingenwerk, o.a. bekend van grondlegger Bert Hellinger.

Jungiaanse psychologie is de psychologie van het onbewuste; je werkt met dat deel van de psyche dat gekend wil worden, maar nog niet in je bewustzijn is. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Met behulp van projecties, dromen, tekeningen. Jung ontwikkelde ook de techniek van actieve imaginatie, waarbij hij een actieve interactie tussen bewustzijn en onbewuste tot stand bracht.

Opstellingenwerk wordt veelal gezien als een manier om met familiedynamieken te werken. De toepassing ervan is echter veel breder. Je kunt bijvoorbeeld ook organisatie- of gezondheidsvraagstukken opstellen. En je kunt het gebruiken als onderzoeksmethode naar wat zich in de schaduw van de psyche roert. Zo werk ik ermee: Zichtbaar maken wat je niet kunt zien.

Je loopt de weg naar binnen, alleen gebruik je er nu hulpmiddelen bij in de vorm van vloerankers, kussens, stenen, stoelen of representanten. Je kunt het zelfs volledig in de verbeelding doen. Dan ben je in feite bezig met actieve imaginatie.

In deze workshop gaan we de weg naar binnen bewandelen met behulp van een aantal systemische oefeningen en – als daar ruimte voor is- het uitwerken van een persoonlijk vraagstuk.

Monique Damen

https://kommacoaching.nl/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Frouwke Ipema - Jung en de Sjamaan

‘Mensen, maar vooral kinderen met een andere culturele en religieuze achtergrond dan die van mij hebben me eigenlijk altijd geboeid. Ik was 6 jaar toen in ons plattelandsdorp de Ambonezen gehuisvest werden in schamele houten barakken en de kinderen met mij op hetzelfde dorpsschooltje kwamen. In alle opzichten een grote gebeurtenis, die veel stof deed opwaaien. Een jaar of 10 geleden kwam ik in contact met het Sjamanistische erfgoed, hun visie en hun rituelen, waardoor ik meteen geboeid was. Wat me vooral aantrok en nog steeds aantrekt is de diepe verbinding die een Sjamaan voelt met de aarde en de hemel en met al het leven hierop of hierin. Zowel het zichtbare als het onzichtbare leven, die zij ‘Spirits’ noemen. Er is een diep innerlijk weten dat wij als mens verbonden zijn met ieder ander wezen. Er is slechts 1 wereld vol van betekenisvolle patronen.Dit raakt diep aan een eigen innerlijk weten en het brengt me terug bij het innerlijke kind in mij, die dit ook onbewust al wist en voor wie dat heel vanzelfsprekend was en is.

Meer en meer ben ik me bewust geworden hoe ‘Moeder Natuur’ hierin het centrale vrouwelijke principe is, een heilig principe wat mij betreft. Hier zit voor mij een directe link naar de visie en het gedachtengoed van Jung die het in zijn werk vaak heeft over de noodzaak dat we ons bewust worden onderweg te zijn van een triniteit als ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ naar een quaterniteit. Er komt een vierde element bij wat hij benoemt als het vrouwelijke principe. Ik ben dat helemaal met hem eens en heb ook op diverse manieren in leven en werk hier uiting aan gegeven, mijn pad op dit terrein gelopen met vallen en opstaan en met het onderzoeken van licht en schaduw op individueel en op collectief bewust en onbewust niveau.

Wat Jung en de Sjamaan nog meer met elkaar gemeen hebben en wat hun onderscheidt wil ik graag verhelderen in de workshop. De werkwijze vraagt inbreng vanuit de ervaringswereld van de deelnemers en het is mijn voornemen dit met een sjamanistisch ritueel te bekrachtigen.

Van harte welkom Mitakuye Oyasin

Frouwke Ipema, MSc.Jungiaans analytisch therapeut/coach/supervisor en trainer.

https://www.gezondheidsbevordering.com/contact/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Ludy Hoogeveen - De dood als levenspartner

Mijn leven is gewoon een tango met de dood, Van mijn conceptie af dansen wij cheek to cheek.Een tango met de dood, Je vraagt je wel af: Hoelang duurt nog die muziek?

- Herman van Veen-

“Pas op, klim niet zo hoog, ga niet zo ver, denk na voor je iets doet, speel niet met vuur…” Kortom, “Speel niet zo met je leven, dat is gevaarlijk. Daar kan je dood aan gaan…”

Robert Long zingt daarover: en dat is allemaal angstallemaal angstvan leven ga je dooden dat is waardas helemaal waarhet klinkt misschien wel lulligmaar toch is het waarmaar 't kan nog jaren durendus niet van dat bange

Hier gaat de workshop over. Elk moment in het leven draagt een transformatie in zich, een dood. Dit kan zijn: het einde van ideeën die horen bij het verleden en een andere manier van leven. Het kan ook betekenen de dood van onderdrukkende relatiepatronen en de geboorte van nieuwe. Daar waar de dood zich manifesteert in ons leven, ontstaat er in de verborgenheid van pijn en verdriet al nieuw leven. Het is als de jaargetijden. Er ontplooit zich een waar geschenk vol ontroerende levenskracht. En wanneer dat leven is volgroeid en af gaat nemen zal het vroeg of laat ook weer sterven. Het is een hecht paar, het leven kan niet zonder de dood en de dood niet zonder het leven.

In de veiligheid van het leven raak je al gauw in de gouden kooi van meer en mooier, en ben je bang voor de dood.In de veiligheid van de dood blijf je al gauw in de duistere kelders van afzondering en ongezien zijn. Ben je bang voor het leven…

In de eeuwige beweging van het lemniscaat gaan we ontdekken hoe dat bij onszelf vorm krijgt. Hoe het is om vol in het leven te staan en te ervaren hoe de dood er voor ons uit ziet. Hoe het is om vol in de dood te staan en hoe het leven zich dan aan ons voordoet.En dat wat gebeurt als wij in het midden staan van onze beweging tussen leven en dood.Hoe bewegen deze grote archetypen zich in ons persoonlijke leven.

Ludy Hoogeveen

https://stichtingveerkracht.info/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Amber de Rooij - De speelfilm, een reis naar het onbekende

“De film is de meest religieuze van alle kunsten, omdat ze de mens voor de essentie van de dingen plaatst, en de ziel in het lichaam laat zien.’’

Jean-Luc Godard

Ik ben gefascineerd door het feit dat een seculier eigentijds medium als de speelfilm het vermogen heeft een ervaring op te roepen die ik niet anders kan omschrijven dan als religieus en inspirerend. Soms kan een film ons zo diep raken dat we er geen woorden voor hebben. De eerste keer dat ik dat zelf meemaakte was meer dan dertig jaar gelden tijdens een specifieke scène in de film Gandhi. Wie deze film gezien heeft, herkent dit misschien. Sommige beelden uit die film zijn zo indringend, dat ze je altijd bij blijven en je ze later nog voor de geest kunt halen. Enkele jaren geleden had ik hetzelfde met de film Stalker. De beroemde regisseur Ingmar Bergman benadrukt dat film inderdaad een heel bijzonder vermogen heeft. Hij zegt hierover: “Er is geen kunstvorm die als de film boven ons alledaags bewustzijn uitstijgt, recht onze gevoelens binnen, diep in de schemerruimte van onze ziel”, daar waar zich volgens Tjeu van de Berk ook onze religieuze vertrekken bevinden.

Voor deze workshop wordt aan de deelnemers gevraagd om zelf een film of een scène daaruit te benoemen die hen (diep) geraakt heeft om daar vervolgens met elkaar over uit te wisselen. Voordat we dit gaan doen, zullen we aan de hand van filmbeelden ingaan op De Reis van de Held (Joseph Campbell). In deze reis komt op Jungiaanse, mystieke manier het leven tot uiting. De reis van de held is in feite een metafoor voor de reis die iedereen af kan leggen als hij of zij er bewust voor kiest om (het) avontuur te omarmen. Volgens Campbell opent het leven zich voor je als je de moed hebt om gehoor te geven aan je roeping.

Amber de Rooij

https://filmsandflourishing.nl/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Bouchra Arbaoui - De droom als ruimte en beweging

De droom brengt een boodschap vanuit het onbewuste. Elke droom is een energy die vaak in beeld, maar niet uitsluitend, verschijnt tijdens je slaap. Als we het over energy hebben dan hebben we het over beweging. De droom laat de staat waar je bent zien en nodigt je uit naar beweging of juist naar stilte. Het laat jouw ook zien wat je tegen houdt en wat je ondersteunt. Wat is de ruimte in je zelf en in je leven dat je droom aan jou laat zien?

In deze workshop gaan we de beweging zoeken in de beelden en het verhaal van je droom waardoor de onderliggende symboliek van de droom uit je lichaam komt en niet uit interpretatie van de droom.

“The image falls through the body, deeper and deeper, and then it gets light and spacious. It is present without effort. The image suggests the movement … Energy is seen naked … When mind and body are united the result is a very simple, direct expression of intention. The person becomes transparent." (Language of the axis Marry Fulkerson 1977, p. 93)

Bouchra Arbaoui

https://www.embodiedjung.com/

Afbeelding van Jungiaans Carrousel

Threes Brouwers - Inzicht in het projectie mechanisme als handvat voor bewustwording

In deze lezing wil ik laten zien dat de Jungiaanse psychologie in wezen een zeer praktische psychologie is omdat die heel concrete handvatten biedt in allerlei lastige situaties in de vorm van inzicht in het projectiemechanisme. Daaruit blijkt dat alles wat ons raakt te herleiden is tot een nog onbekende inhoud in ons eigen onbewuste. Als het ons lukt die link te herkennen en vanuit die emotie de vertaling te maken naar ons eigen innerlijk, kunnen alle conflicten en andere lastige intermenselijke situaties gebruikt worden om ons eigen onbewuste te leren kennen en ons te verzoenen met diens inhouden. Dat is wat Jung individuatie noemt. Het is ware bewustwording die ons doet uitgroeien tot wie we in wezen zijn. Wie daarin stappen zet ervaart dit als bevrijding en heel wording, omdat het de confronterende inhouden uit het onbewuste oplost en daarmee de relatie met anderen zuivert.

Threes Brouwers

http://threesbrouwers.nl/

Delen met vrienden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen