Keilepodium: #8 met Floor Ziegler en Teun Gautier

Keilepodium: #8 met Floor Ziegler en Teun Gautier

Venster Acties en details

Gratis

Datum en tijd

Locatie

Keilepand

Keilestraat 9F

3029 BP Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Lezing- en workshopreeks in het Keilepand, M4H. Bijeenkomst 8 op 8 september met stadmakers Floor Ziegler en Teun Gautier.

Over dit evenement

Dit evenement is onderdeel van de reeks ‘Gewoon goed wonen en werken’ in het Keilepand nemen stadmakers Floor Ziegler en Teun Gautier ons mee in hun werkwijze . Door in een heel vroeg stadium gesprekken aan te gaan met de omgeving ontstaat er een andere ontwerp- en ontwikkelrichting met hogere kwaliteit en meer draagvlak.

Maar hoe ga je in gesprek en niet alleen met de usual suspects maar met sleutelfiguren in de haarvaten van een omgeving? Hoe vind je die en hoe vind je de thema´s die spelen, waar mensen trots op zijn of zich zorgen over maken.

Hoe ga je vervolgens echt in gesprek en hoe betrek je ze bij het ontwerp en zelfs de exploitatie. Een buurtcooöperatie in de plint, een buurtappgroep samen met het ontwerpteam, de plintinvulling door de bewoners? En hoe kun je sociale circulariteit inbouwen in het concept en exploitatie?

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn Stadmakers en betrokken bij een groot aantal ontwikkel- en maatschappelijk projecten. Ze nemen ons mee in hun ervaring en ideeën en ze nemen ons mee naar buiten. In hun workshop zullen ze dieper in gaan op hun werkwijze aan de hand van een aantal voorbeelden uit hun praktijk en de aanwezigen laten ervaren wat er gebeurt als je de goede vragen stelt, echt luistert en echt betrekt.

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn oprichters van de StadmakersCoöperatie, een netwerk van mensen die opstaan in hun buurt of wijk om die mooier, liever, schoner, duurzamer en veiliger te maken. Het betrekken van sleutelfiguren bij (her-) ontwikkelingsprojecten draagt sterk bij aan de kwaliteit van en draagvlak. Door duurzame gemeenschappen te maken, te verbinden en verbonden te houden wordt de waarde die projecten toevoegen voor de buurt vergroot.

Locatie: Keilepand, M4H, Keilestraat 7-9, 3029 BP Rotterdam, ingang aan de Voedseltuin.

Tijdstip: 8 september 2022, van 19.00h (inloop 18.45h) tot 21.00h

De workshop is onderdeel van de reeks 'Gewoon goed wonen en werken', waar we met een aantal lezingen en workshopsessies door zelfstandige denkers de succesfactoren van een goede woon-werk ontwikkeling verkennen. Locatie is de KeileZaal, waar ook de tentoonstelling 'HOE WILLEN WIJ WONEN M4H 2030' te zien is. Zie de website van het KeileCollectief voor alle evenementen tijdens de Architectuurmaand!

Bijeenkomst 1 en 2 zijn terug te kijken via het you-tube kanaal van het KeileCollectief :

Avond 1 met ontwikkelaar Joeri Bal van HEEM en architect Koen Drossaert van architectenbureau HUB.

Avond 2 met architect Ties Linders en geograaf Like Bijlsma.

NADERE TOELICHTING:

‘Gewoon goed wonen en werken’

Nederland heeft grote nood aan betaalbare woningen. We noemen dat de wooncrisis. Het Rotterdamse M4H is een unieke plek in de nabijheid van bestaande stedelijke structuren en voorzieningen, waar nog ruimte beschikbaar is. De verleiding is groot om hier in een zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke hoeveelheid woningen neer te zetten. Bouwen, bouwen, bouwen!

Maar wat voor woningen? M4H is, tussen haven en stad, dé perfecte plek om nieuwe en diverse woon- en werkvormen te ontwikkelen. Van groot tot klein, van individueel tot collectief, door ontwikkelaar, corporatie én coöperatie. Het motto van het Ruimtelijk Raamwerk is immers ‘Collectiviteit als basis voor Circulariteit’. Dat impliceert samen werken aan een duurzame toekomst voor een inclusief stuk stad én daagt uit op langetermijndenken, terwijl de korte termijn noodzaak van voldoende woningen ons om de oren slaat en verleidt tot oude patronen.

Maar nieuwe woon-werkvormen, vragen om kwalitatieve innovatie van het woningontwerp, om nieuwe financieringsvormen, nieuwe eigendomsvormen en innovatieve ontwikkelmethoden. Maar bovenal vraagt het om langdurig commitment, van ons allemaal, waarbij tijd niet zozeer geld zou moeten zijn, maar vooral aandacht.

Zodat sociale gemeenschappen kunnen groeien en M4H als plek collectief wordt opgeladen om het als karaktervol stuk stad, geheel circulair door te geven aan de generaties na ons. Wie of Wat is er nodig om binnen een circulaire en collectieve ontwikkeling gewoon goed wonen en werken mogelijk te maken? Met een aantal lezingen en workshopsessies door zelfstandige denkers verkennen we de succesfactoren van een goede woon-werk ontwikkeling.

Delen met vrienden