Kennismakingscursus Meer Vrouwen in het Europees Parlement

Venster Acties

De verkoop sluit binnenkort

Kennismakingscursus Meer Vrouwen in het Europees Parlement

Kennismakingscursus Meer Vrouwen in het Europees Parlement Zit jij er aan te denken om je kandidaat te stellen voor het Europees Parlement?

Door Meer Vrouwen in de Politiek

Waar en wanneer

Datum en tijd

di. 9 mei 2023 10:30 - vr. 30 jun. 2023 08:30 PDT

Locatie

Online

Agenda

7:30 PM - 9:00 PM

Crowdfundingsbijeenkomst: Het pitchen van jezelf en je missie

Truuske Smits

Marie-Anne van Reijen


Hoe zet ik mezelf in de markt? & Hoe genereer ik steun? Het pitchen van jezelf en je missie Truuske en Marie-Anne helpen je met het opzetten van je eigen crowdfundingscampagne

7:30 PM - 9:30 PM

Hoe werkt het Europees Parlement?

Truuske Smits

Marie-Anne van Reijen


Theorie: Hoe werkt het Europees Parlement? Onderwerpen die aan de orde komen, zijn de werkwijze in het parlement en de commissies. We bespreken de samenwerking tussen het Europees Parlement, de Europ...

7:30 PM - 9:30 PM

Wat houdt het werk als Europarlementariër in?

Truuske Smits

Marie-Anne van Reijen


De verschillende rollen van een politica komen aan de orde (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle) en de instrumenten die je als politica tot je beschikking hebt: bijvoorbeeld mondelinge...

7:30 PM - 9:30 PM

Hoe word ik Europarlementariër?

Truuske Smits

Marie-Anne van Reijen


Wat zijn de verschillende stappen om Europarlementariër te worden, hoe gaat de kandidaatstelling te werk, hoe het is als vrouw in de politiek, hoe je mogelijke obstakels kunt tackelen en bespreken we...

7:30 PM - 9:30 PM

Relatie tussen het Europees parlement en de nationale politiek

Truuske Smits

Marie-Anne van Reijen


Hoe werken het Europees Parlement, het nationale parlement en de lokale politiek samen? Hoe helpen ze elkaar, en hoe kan er tegenwerking ontstaan? Er wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomst...

Over dit evenement

  • 51 dagen 22 uren
  • eTicket voor mobiel

We zitten nog niet op 50% vrouwen in het Europees Parlement. Dit is een plek waar belangrijke besluiten worden gemaakt. Belangrijk voor vrouwen, Nederlanders en Europeanen. Steeds meer regelgeving wordt besloten op het Europese niveau. Om te zorgen voor een goede representatie van vrouwen in de politiek, moet op het systemische niveau gezorgd worden voor een veilige politieke werkomgeving voor iedereen, zodat de politiek gelijk toegankelijk én aantrekkelijk is voor vrouwen. Daarnaast willen we vrouwen zo goed mogelijk voorbereiden en enthousiasmeren om politiek actief te worden (in dat systeem dat nog niet gelijk toegankelijk is). Dat doen we met deze cursus!

Denk jij erover om je verkiesbaar te stellen voor de Europese verkiezingen volgend jaar? Weet je het al helemaal zeker? Of juist nog niet zeker? Misschien weet je al voor welke partij je dit zou willen doen en misschien ook wel niet? Dan is deze cursus voor jou. Samen met verschillende vrouwen, met verschillende (politieke) achtergronden leer je in vijf avonden en een bezoek aan Brussel meer over hoe het Europees Parlement werkt, wat het werk als Europarlementariër inhoudt, hoe je Europarlementariër wordt en hoe je op andere manieren politiek actief kunt worden op Europees niveau. Ook ervaar je de praktijk door zelf te gaan onderhandelen, campagne voeren en debatteren en worden de eerste stappen richting het Europees Parlement gezet en vergroot je meteen je politieke netwerk. Je sluit de cursus af met een schat aan kennis, ervaring, netwerk en een certificaat.

Wanneer we zeggen ‘Meer Vrouwen in het Europees Parlement’, bedoelen we álle vrouwen: meer vrouwen van kleur, meer vrouwen met een beperking en meer LHBTQIA+-ers. We streven ernaar dat 50% van onze deelnemers van kleur zijn, juist vanwege deze ondervertegenwoordiging van vrouwen van kleur in de politiek.

Voor wie?

• Iedereen die zich identificeert als vrouw en actief kiesrecht heeft in Nederland

• Die geïnteresseerd is in Europese politiek

• Van alle politieke kleuren

• Vrouwen die ofwel al aangesloten zijn bij een politieke partij, ofwel die dat van plan zijn, ofwel die nog niet weten bij welke partij ze zich willen gaan aansluiten.

• We roepen vooral vrouwen die onder gerepresenteerd zijn in de politiek op zich aan te melden voor deze cursus, zoals vrouwen van kleur, vrouwen met een beperking, LHBTQIA+’ers, praktisch opgeleiden

Hoe ziet de cursus eruit?

Tijdens de cursus leren de deelnemers hoe het Europees Parlement werkt, wat het werk als Europarlementariër inhoudt, hoe je Europarlementariër wordt en hoe je op andere manieren politiek actief kunt worden op Europees niveau. Tevens ervaren ze de praktijk door zelf te gaan onderhandelen, campagne voeren en debatteren en worden de eerste stappen richting het Europees Parlement gezet. De belangrijkste vragen die deze cursus beantwoord zijn:

- Hoe voer ik een effectieve campagne?

- Hoe werkt het Europees Parlement?

- Wat houdt het werk als Europarlementariër in?

- Hoe word ik Europarlementariër?

- Wat zijn andere manieren om politiek actief te zijn op Europees niveau?

Tijdens vijf avonden en een tweedaags bezoek aan Brussel leren de cursisten de basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt als Europarlementariër. Elke avond is een combinatie van theorie en praktijk.

Avond 1: dinsdagavond 9 mei: 19.30 - 21.00 (online)Theorie: Hoe zet ik mezelf in de markt? &Hoe genereer ik steun? Praktijk: Het pitchen van jezelf en je missie

Avond 2: dinsdagavond 6 juni: 19.30 - 21.30 (online)Theorie: Hoe werkt het Euorpees Parlement? Praktijk: Debatteren

Avond 3: dinsdagavond 13 juni: 19.30 - 21.30 (online)Theorie: Wat houdt het werk als Europarlementariër in?Praktijk: Onderhandelen

Avond 4: dinsdagavond 20 juni: 19.30 - 21.30 (online)Theorie: Hoe word ik Europarlementariër?Praktijk: Netwerken

Avond 5: dinsdagavond 27 juni: 19.30 - 21.30 (online)Theorie: Relatie tussen het Europees parlement en de nationale politiek Praktijk: Lobby

Deze vijf avonden vinden online plaats.

Deel 6: 29 juni 19.30 - 30 juni 18.00: Een bezoek aan Brussel waar de focus zal liggen op kennismaken met de praktijk van het Europees Parlement, de plekken waar de Europese politiek bedreven wordt en waar er kennis wordt gemaakt met mensen die in en voor het Europees Parlement werken. Op deze manier worden de deelnemers geholpen met het opbouwen van een netwerk in en rondom het EP en is het makkelijker om ook na de cursus de juiste mensen te benaderen.

Kosten / Crowdfunding van de cursus:

We vragen je 650 euro te crowdfunden voor je deelname. Door het crowdfunden van de kosten van de cursus leer je meer over het crowdfunden van je persoonlijke campagne, jezelf te pitchen en steun te verkrijgen in en om je netwerk. Natuurlijk kan het spannend zijn om te gaan crowdfunden voor je eigen cursus, daarom helpen wij je op weg met een stappenplan en geven we je advies en denken we met je mee tijdens de cursusavond over crowdfunding. Ook delen we jouw pitch op de website van Meer Vrouwen in de Politiek en posten we updates over jou en je crowdfunding op onze social media kanalen.

Stuur een mail om met ons te overleggen als je deze crowdfunding té spannnend vindt en/of als je denkt dit niet haalbaar is. Je kunt mailen naar info@mvip.nl (Marie-Anne van Reijen) en truuskesmits@gmail.com (Truuske Smits).

Voor vragen en opmerkingen verwijzen we je ook naar:

https://meervrouwenindepolitiek.nl/2023/03/31/faqs-cursus/

https://meervrouwenindepolitiek.nl/2023/03/31/faqs-crowdfunding/

Veilige leeromgeving:

We vinden het belangrijk dat we samen zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom maken we de volgende afspraken met elkaar:

- We gaan respectvol met elkaar om

- We gaan vertrouwelijk om met de informatie die wordt gedeeld

- Er is geen ruimte voor discriminatie (racisme, validisme, etc)

- We laten elkaar uitpraten

- Iemand anders kan een andere ervaring hebben in dezelfde situatie. We creëren ruimte voor elkaars verschillen

- We zeggen andere vrouwen niet wat ze wel of niet zouden moeten doen (Wel is er ruimte om met elkaar mee te denken)

- Doe geen aannames, maar stel vragen

Over de organisator

De verkoop sluit binnenkort