€ 9,59

KLEDINGSWAP - NEW YEARS PARTY EDITION!

Venster Acties en details

€ 9,59

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Naaierij

161 Boekhorststraat

2512 CP Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
OMDAT SWAPPEN ZOVEEL LEUKER IS DAN KOPEN!

Over dit evenement

Helaas, mag de kledingswap van 18 december niet doorgaan en daarom roepen we maar meteen een nieuwe datum, dan heb je iets leuks om naar uit te kijken!

Naar het nieuwe jaar verplaatsen we onze swap en met verplaatsten bedoelen we dat dit dan ook een party edition wordt. Dus trek je partydress aan, neem je vriendin(nen) mee en kom bij ons langs om een feestjurk mee te nemen of andere leuke kleding! Wij hangen slingers op en zorgen voor een glaasje bubbels om te proosten op een nieuw jaar zonder al de ellende van 2020!

Want ruilen is zoveel beter dan kopen ❤

Ook tijdens deze editie zijn de regels iets aangepast i.v.m. COVID-19

Hoe werkt een kledingswap bij Naaierij?

* Koop een ticket (hiervoor krijg je kleding die er mooi uit ziet, gesorteerd is en we maken er een mini feestje van)

* Lever je kleding op dinsdag, woensdag of donderdag voor de kledingswap in (Kun je niet op deze dagen? Dan kunnen we altijd even een afspraak maken!)

* Lever 5 of meer kledingstukken in. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met genoeg stukken naar huis gaat.

* Neem alleen kleding mee die schoon en netjes is en die je zelf nog echt leuk vindt, maar niet meer draagt. Kleding waarvan je zelf denkt dat anderen hier blij mee zullen zijn. WE CONTROLEREN AL JE KLEDING!

* Onder kleding verstaan wij: broeken, t-shirts, vesten, truien, jassen, blouses (dus geen: sokken, onderbroeken, sokken, bikini's, bh's, u know what we mean). Heb je al 5 stuks kleding, dan mag je extra altijd nog bikini's, sieraden of schoenen inleveren.

* Bij het inleveren van je kleding krijg je een strippenkaart. Met deze strippenkaart kun je maximaal 5 stuks meenemen. De strippenkaart laat je stempelen bij de kassa voordat je weggaat. Heb je minder dan 5 stuks meegenomen naar huis? Dan kun je de stempelkaart bij onze volgende kledingswap weer gebruiken!

* In totaal hebben we 9 tijd slots van allemaal drie kwartier.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn en we ons kunnen houden aan de COVID-19 richtlijnen. Natuurlijk hangen we bij elke ronde weer nieuwe items op, zodat niet de eerste groep al de goodies krijgen.

* De tijd slots zijn;

1 - 13.15u - 14.00u

2 - 14.00u - 14.45u

3 - 14.45u - 15.30u

4 - 15.30u - 16.15u

5 - 16.15u - 17.00u

6 - 17.00u - 17.45u

7 - 17.45u - 18.30u

8 - 18.30u - 19.15u

9 - 19.15u - 20.00u

*Nadat je een ticket hebt gekocht krijg je een bevestigingsmail, waarin je je kunt aanmelden voor een bepaald tijdsslot. Iedereen moet zich apart aanmelden voor een tijdsslot, dus je kunt niet in de opmerkingen iemand aanmelden.

* We gaan door tot 20u. Daarna verzamelen wij de overgebleven kleding en deze worden gedoneerd aan een goed doel, zodat ook deze kleding een mooie bestemming krijgt. Ook kijken we of we een deel van de kleding nog kunnen ophangen aan ons permanente Swaprek of kunnen Upcyclen.

BELANGRIJK!

* Koop een kaartje! Onze vorige swaps waren helemaal uitverkocht, dus be quick!

* Lever van tevoren je kleding in.

* Meld je aan voor een tijd slot.

* Adres: Boekhorststraat 161 in Den Haag

* Het event is voor iedereen!

............................................................

Unfortunately, the clothing swap of December 18th is not allowed to take place. So that's why we immediately set a new date for you. So you have something to look forward to!

We are moving our swap to the new year and by moving we mean that this also will be a party edition. So put on your party dress, bring your girlfriend (s) and visit us to swap some nice clothes! We will decorate our place and provide bubbles to toast to a new year without all the misery of 2020!

Because swapping is so much better than buying ❤

During this edition, the rules have also been slightly adjusted because of COVID-19

How does a clothing swap work at Naaierij?

* Buy a ticket ( you get clothes that look nice, are sorted and we make it a mini party)

* Hand in your clothes on Tuesday, Wednesday or Thursday befor the clothing swap (If you can't do this on these days, we can always make an appointment!)

* Turn in 5 or more items of clothing. This way we can ensure that everyone goes home with enough pieces.

* Only bring clothes that are clean and tidy and that you really like, but no longer wear. Clothing that you think others will be happy with. WE CHECK ALL YOUR CLOTHES!

* By clothing we mean: pants, t-shirts, cardigans, sweaters, jackets, blouses (so no: socks, underpants, socks, bikinis, bras, you know what we mean). If you already have 5 pieces of clothing, you can always add bikinis, jewelry or shoes.

* You will receive a strip card when you hand in your clothing. With this card you can take a maximum of 5 pieces with you. The strip card can be stamped at the cash register before you leave. Did you take less than 5 pieces home? Then you can use the stamp card again at our next clothing swap!

* In total we have 9 time slots of all 45 minutes.

This way we can ensure that there are not too many people inside at the same time and we can comply with the COVID-19 guidelines. Of course we hang up new items with each round, so that not the first group gets all the goodies.

* The time slots are;

1 - 1.15 pm - 2.00 pm

2 - 2 p.m. - 2:45 p.m.

3 - 2.45 pm - 3.30 pm

4 - 3.30 pm - 4.15 pm

5 - 4.15 pm - 5.00 pm

6 - 5 pm - 5:45 pm

7 - 5.45 pm - 6.30 pm

8 - 6.30 pm - 7.15 pm

9 - 7.15 p.m. - 8 p.m.

* When you bought a ticket you will receive a confirmation email, in which you can register for a specific time slot. Everyone has to sign up separately for a time slot, so you can't sign someone up in the comments.

* We continue until 8 pm. Then we collect the remaining clothes and these are donated to charity, so that these clothes also get a nice destination. We are also looking at whether we can still use some of the clothing on our permanent Swap rack or upcycle them.

IMPORTANT!

* Buy a ticket! Our previous swaps were completely sold out, so be quick!

* Hand in your clothes in advance.

* Sign up for a time slot.

* Address: Boekhorststraat 161 in The Hague

* The event is for everyone!

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Naaierij

161 Boekhorststraat

2512 CP Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen