KLEURENSALON: Straalt jouw RODE power?

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Venwoude

Vuurse Steeg 1

3749 AN Lage Vuursche

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
# Spiral Dynamics ervaren IS ROOD KATALYSATOR VAN NIEUWE BEWEGING IN DE MAATSCHAPPIJ? met PETER VAN DER VLIET

Over dit evenement

KleurenSalon: Straalt jouw rode power?

met PETER VAN DER VLIET

# Spiral Dynamics ervarenDon Beck: ”Als het ergens kan, dan is het wel in Nederland”.

IS ROOD KATALYSATOR VAN NIEUWE BEWEGING IN DE MAATSCHAPPIJ?

Hoog tijd om bij oplopende maatschappelijke spanningen bewust stil te staan bij het rode waardensysteem.

Als ROOD is verankerd in de veiligheid en geborgenheid van de ‘tribe’ - typisch paarse thema’s – komt er een hoop energie los. Levensenergie. Je ont-dekt je eigen wil...

Ervaar jij je eigen rode energie in je dagelijkse leven? Waar haal jij die vandaan? Pak jij je autoriteit? Wat drijft jou? Belichaam je dat? En gebruik je dit ook? Welke kracht en kwetsbaarheid zet je in? Is je hart open? Dáár gaan we mee oefenen.

Dit niet te missen waardesysteem kent een enorme opleving in deze tijden. Regels zijn maar lastig in ROOD. En blijkbaar kan ROOD flinke invloed hebben op blauwe kenmerken, zoals orde en stabiliteit. Wat betekent dit voor jou? Heb je zorg over hoe het gaat?

Hoe kan het dat ROOD zo’n opleving kent? Wat is er aan de hand? Wat is de onderliggende maatschappelijke vraag? Hoe om te gaan met de ‘waarschuwersvalkuil’? Hoe om te gaan met ongezond rood leiderschap? Hier verdwijnt de focus...Wat is het antwoord hierop? We onderzoeken met elkaar de weg naar een gezond ROOD doel en een heldere aanpak in Nederland.

Doel van de salon is dat je voor je zelf (meer?) helderheid krijgt over waar je staat en wat je te doen staat, en wat je samen met anderen kan doen.

Wij vragen je voor te bereiden op deze salon. Ter oriëntatie en context sturen we de Machiavelli-lezing mee die 12 februari jl in de Volkskrant stond. Schrijfster Roxane van Iperen levert daarin een bijdrage aan de communicatie tussen politiek, overheid en burger door te duiden op het effect van ‘heers en verdeel’ op onze maatschappelijke fundamenten. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-fraudebestrijding-zich-steeds-meer-richt-op-de-kwetsbaarsten-verlies-je-de-democratie~bedd7c33/(als de link onverhoopt niet werkt kopieer ‘m dan in je browser).

Je bent ook zonder kennis van SDi en Integral Theory welkom. Dan zou het handig zijn hierover iets te lezen van tevoren. Dat kan hier. En hier voor een ‘integrale tour’.

BIO Peter van der Vliet heeft sinds 2006 een intensieve persoonlijke en professionele ontwikkeling doorgemaakt, van ‘binnen naar buiten’. Hij houdt zich in zijn dagelijks leven o.a. bezig met een integrale benadering van sociale veiligheid in organisaties, waar de bureaucratiën kraken, en paars, rood en blauw belangrijke waardensystemen zijn (pesten, integriteit, ongewenste intimiteiten, diversiteit). Hij doet dat via coaching en training on the job. Defensie, politie, brandweer, reiniging, handhaving, sociale diensten. Helderheid op hete plekken brengen is zijn motto. Voortbouwend maakt hij deze kennis en ervaring verder overdraagbaar binnen ‘de Bewustzijnversneller’.

Peter’s drive gaat op dit moment uit naar de nieuwe wereld die mensen en organisaties aan het vormgeven zijn; de politiek/het nieuwe samenspel tussen burgers en overheid, de nieuwe integrale gezondheidszorg, de nieuwe economie, de brug tussen religie, spiritualiteit en wetenschap. Door inleidingen met een hoog ervaringsgehalte te organiseren verbindt Peter begrip van onderliggende patronen, met bewust worden hoe je kijkt en wat je kan doen.

KLEURENSALONS Spiral Dynamics Integral (afgekort SDi) is een van de frameworks waarmee we met het Center for Human Emergence werken. Dit jaar organiseert het CHE verschillende salons over de waardesystemen zoals die in SDi worden beschreven, zogenaamde kleurensalons. Ervaren CHE-practioners van het eerste uur nemen ons mee 'door de Spiral'. In elke kleurensalon verkennen we: wat is dit waardesysteem, hoe werkt het in jou en binnen je omgeving? Wat draagt dit waardesysteem bij aan wereldwijde transitie? Wat is de wisselwerking met andere waardesystemen? Hiermee zoeken we samen naar manieren om integrale maatschappelijke vernieuwing vanuit Spiral Dynamics Integral (SDi) mogelijk te maken en er samen van te leren. Meer lezen over SDi kun je op www.spiraldynamicsintegral.nl

AANMELDEN Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon. Je kunt je aanmelden door op de Eventbrite link te klikken. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding. Aanmelden is belangrijk. Op basis van het aantal aanmeldingen zoeken we een passende ruimte op Venwoude.

Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, stuur dan een sms naar Annelies Weijschedé: 0615 398 808

Venwoude kan helaas deze avond de bezoekers van de salon geen gelegenheid om mee te eten bieden.

BIJDRAGE We bieden deze salons aan vanuit de “purpose en principles” van het CHE . Om dat in de toekomst blijvend mogelijk te maken, vragen we van jullie een financiële bijdrage vanaf € 7,50 per salon. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon.

Hartelijke groeten, namens het CHE, Peter van der Vliet en Annelies Weijschedé

Datum en tijd

Locatie

Venwoude

Vuurse Steeg 1

3749 AN Lage Vuursche

Netherlands

Kaart bekijken

Organisator CHE NL

Organisator van KLEURENSALON: Straalt jouw RODE power?

De purpose van Center for Human Emergence NL (CHE NL) is:

de ontwikkeling van integraal leiderschap 
ten behoeve van maatschappelijke vernieuwing

De uitgangspunten waarmee we deze bestemming willen realiseren, zijn:

1. We gaan uit van eenheid

2. We erkennen natuurlijke orde in alle leven

3. We vervullen de rol die de onze is

4. We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet

5. We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient

6. We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel

7. We brengen bewust en onbevreesd authentiek zijn in de praktijk

- we openen ons hart voor de stem van het geheel

- we geven gehoor aan de evolutionaire impuls zoals die als ons opkomt

- we handelen – als onderdeel van die impuls – met snelheid, precisie en liefde.

 

Hoe is het, als we deze bestemming en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken? Dat is wat CHE NL doet.

Leeswijzer voor bovenstaande

Lees de bestemming en de uitgangspunten, spreek ze wellicht een keer hardop uit en neem dan een minuutje stilte om niet alleen uw hoofd maar ook uw hart en buik de kans te geven om er door aangeraakt te worden – of niet.

Crisis? Bewustzijnscrisis!

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. De kredietcrisis, de klimaatcrisis en de onrust over steeds verder uit elkaar drijvende culturen zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen van de afgelopen decennia.

De oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen. Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn, èn een wilsbesluit. De bestemming en uitgangspunten van CHE NL zijn ons antwoord op deze uitdaging.

Is het CHE van/voor u?

Het CHE NL is van/voor ieder mens die bovenstaande bestemming en uitgangspunten op één zet in het leven. Op deze website vindt u een proeve van wàt het CHE doet en hoe het CHE dat tot nu toe doet. Als u hiermee resoneert, verheugen wij ons op nadere kennismaking en mogelijke samenwerking met u.

ANBI status

De stichting Center for Human Emergence is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen