Gratis

Kracht van Oost 2.0

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Hoe robuust is de economie van Oost-Nederland op lange termijn - een reflectie op Kracht van Oost 2.0 -

Over dit evenement

In 2016 onderzochten gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Door gegevens over economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de regio’s in Oost-Nederland te combineren ontstond het beeld dat de regio’s er in het algemeen goed voor stonden. Nu, vier jaar later, is het tijd voor een update: Kracht van Oost 2.0.

Omdat er de afgelopen vier jaar een en ander is veranderd op het gebied van economie en maatschappelijke ontwikkelingen was er een sterke behoefte aan een update. Er zijn nieuwe opgaven ontstaan en nieuwe keuzes te maken. Daarom was er behoefte aan verbreding en verdieping van het eerste onderzoek om beter te kunnen duiden hoe robuust de economie van Oost-Nederland is (ook na een coronacrisis).

Onderzoeksvragen die door de betrokken wetenschappers aan de orde worden gesteld zijn o.a.:

- Wat zijn de regionale netwerken van Oost Nederland bezien vanuit verschillende perspectieven? > Daily urban systems – Pieter Tordoir

- In hoeverre zijn de regio’s, steden en plaatsen van Oost-Nederland gerelateerd in een netwerk op internet en wat is het effect hiervan? > Ruimtelijke synergie – Evert Meijers (TU Delft).

- Wat is de innovatiekracht van Oost-Nederland? Regionale diversificatie - Ron Boschma (UU).

- Hoe weerbaar is de economie van Oost-Nederland voor geopolitieke en (externe) economische schokken? > Economic resilience - Frank van Oort (EUR).

- In hoeverre heeft de transitie naar een circulaire economie invloed op de agro- en agrifood sector? > Circulariteitstransitie – Eveline van Leeuwen (WUR).

- Wat is de status van de brede welvaart van de regio’s en hoe kan deze behouden en verbeterd worden? > Brede welvaart – Otto Raspe (Rabobank).

- En tot slot wordt er ingezoomd op wat de grote arbeidsmarktvraagstukken in Oost-Nederland zijn. > Arbeidszekerheid – Anet Wetering (PBL).

De resultaten van deze onderzoeksvragen willen we je graag presenteren in een digitale bijeenkomst en er met je over van gedachten wisselen.

Joost Kuijper (strateeg bij de provincie Overijssel) en Eva van der Meulen (projectsecretaris KvO 2.0 bij de provincie Overijssel) nemen je mee in de uitkomsten van de onderzoeken inclusief de conclusies en aanbevelingen die de wetenschappers doen voor de versterking en ontwikkeling van onze economische structuur in Oost-Nederland.

We gaan vervolgens in gesprek aan de hand van de volgende 3 punten:

- Reactie op de resultaten van Kracht van Oost 2.0 door de branches en ondernemersverenigingen.

- Welke ontwikkelingen zouden volgens jou een plek moeten krijgen in een kennis- en investeringsagenda voor Oost-Nederland?

- Welke boodschap moeten wij namens Oost-Nederland meegeven richting de aankomende verkiezingen?

We horen graag jouw mening! Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar de online MS Teamsomgeving en aanvullende informatie.

Tot ziens op 26 oktober aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Bas van Snippenburg, voorzitter MKB-Nederland Oost

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Overijssel

Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW Gelderland

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen