€ 25

Landelijke dag Cultuurwetenschappen

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Radboud universiteit

Erasmusplein 1

6525 HT Nijmegen

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Traditiegetrouw organiseert het cluster Cultuurwetenschappen van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen aan het begin van het academisch jaar een landelijke studiedag – tevens bedoeld als ontmoetingsdag – voor al zijn studenten en medewerkers. Hierbij nodig ik u van harte uit om de landelijke dag Cultuurwetenschappen 2017 bij te wonen op zaterdag 14 oktober a.s. in en om de collegezalen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Thema van de dag:

“Iedereen een biografie!”.
De biographical turn in de cultuurwetenschappen


“Iedereen een biografie” – zo luidde de kop boven een artikel in een regionaal dagblad, waarin aandacht werd gevraagd voor de opmerkelijke hausse in de publicatie van biografieën. Van elke schrijver, kunstenaar, politicus, sportvrouw of –man lijkt een levensbeschrijving te worden uitgebracht, en de ene verkoopt nog beter dan de andere. Zo verschenen meer of minder recent levensbeschrijvingen van de verzetsstrijder Anton de Kom, van oud-premier Drees (in liefst vijf delen), van de ondernemer Gerard Heineken en van Koningin Juliana; van kunstenaars als Rik Wouters, Piet Mondriaan en Mark Rothko, en van de pianiste Clara Schumann; van literatoren als Couperus, W.F. Hermans, J.C. Bloem en Boudewijn Büch; en van filosofen als Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Jean-Paul Sartre en Hannah Arendt. Maar niet alleen het aantal biografieën stijgt, ook de status van de biografie is verhoogd. Werd er vroeger nog op neergekeken als een genre dat zich vooral leende voor smeuïge roddel en achterklap, tegenwoordig geldt de biografie als een serieuze invalshoek in cultuurwetenschappelijk onderzoek. Tekenend is, dat het vroeger vrijwel onmogelijk was te promoveren op een levensbeschrijving, terwijl een biografie nu algemeen wordt aanvaard als vorm van een dissertatie. Deze verandering in het denken over de biografie wordt wel aangeduid als de biographical turn. Wat maakt, volgens deze veranderende inzichten, de biografie zo waardevol? Een aspect van het antwoord is, dat in de biografie de menselijke maat centraal staat, niet de structuur of de trend. De biographical turn blijkt zelfs zo spraakmakend, dat er zelfs biografieën verschijnen van locaties, gebouwen, dieren, objecten, omgevingen en eeuwenoude landschapselementen. Een paar voorbeelden: Antwerpen. Biografie van een stad, Biografie van de baksteen, Biografie van een bajes (de Bijlmerbajes), Alzheimer. Biografie van een ziekte, Duitsland biografie van een natie en 1945. Biografie van een jaar. Kortom, niet van “iedereen”, maar zelfs van “alles” een biografie? Op de Landelijke Dag Cultuurwetenschappen staat de biographical turn centraal, meer specifiek de vraag wat de biografische benadering bijdraagt aan cultuurwetenschappelijk onderzoek.

Zoals u in het bijgevoegde programma kunt lezen wordt het thema van de Landelijke Dag Cultuurwetenschappen 2017 langs verschillende disciplinaire en thematische invalshoeken benaderd. Tijdens het ochtendprogramma wordt een breed palet aan lezingen en werkcolleges rondom dit thema aangeboden door stafleden van het cluster Cultuurwetenschappen van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen.

’s Middags verzorgt prof. J.H.Th. Joosten een lezing over "De biografie is een corrupt genre". Overdenkingen over weerbarstige theorie en een praktische praktijk. Prof. Joosten is sinds 1 februari 2006 hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in In 1996 promoveerde Joosten bij de Nijmeegse hoogleraar Kees Fens en de aan de Nijmeegse universiteit verbonden Vlaamse literatuursocioloog Bert Vanheste op Feit en tussenkomst, een studie naar het Vlaamse avant-gardetijdschrift Tijd en Mens, dat tussen 1949 en 1955 bestond. Professor Joosten spreekt in zijn lezing uit eigen ervaring: hij werkt een biografie van de Vlaamse schrijver, dichter en criticus Jan Walravens (1920-1965).

De inschrijvingsprijs bedraagt dit jaar € 25,00.

Wij hopen u op 14 oktober a.s. te kunnen begroeten,

Namens de medewerkers van de faculteit,

Prof. dr. R. de Wilde
Decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
.

ps Mocht u na aanmelding verhinderd zijn, dan verzoek ik u dit door te geven via 045-5762375 of via email stz.cw@ou.nl


PROGRAMMA EN LIJST VAN SPREKERS

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Radboud universiteit

Erasmusplein 1

6525 HT Nijmegen

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen