€ 0 – € 295

Leiderschap doet er toe! De 9 principes van de excellente schoolleider

Evenementgegevens

Deel dit evenement
Datum en tijd
Locatie
Locatie

Ede

Bennekomseweg 24

6717 LM Bennekom

Netherlands

Bekijk kaart

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Leiderschap doet er toe! - De 9 principes van de excellente schoolleider


Themadag CNV Schoolleiders 2016 -  3 november 2016 (9:30 - 16:15 uur)    De Reehorst, Ede

Meld u aan via de knop 'Tickets ophalen', en geef op welke masterclass uw voorkeur heeft.  

Leiderschap doet er toe
De grote waarde van een goede schoolleider wordt steeds meer erkend. Hij/zij zorgt voor een goede en veilige schoolomgeving, zodat leraren en leerlingen tot hun recht komen. Excellente schoolleiders zijn geen supersterren, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag. Maar wat is nu het geheim van een heel goede schoolleider?

Negen principes uit de onderwijspraktijk

De themadag inspireert schoolleiders om stappen te zetten in de richting van excellentie. Een schoolleider kan de basis leggen voor een fantastische school, (breder dan te excelleren bij CITO resultaten), desnoods tegen alle stromen in. Dat is voor iedere schoolleider mogelijk. Luc Greven laat ons op een toegankelijke wijze de negen principes van de excellente schoolleider zien. Onderzoek naar het handelen van schoolleiders in de praktijk van het primair onderwijs vormt hiervoor de basis. De negen principes zijn leidend voor de gehele themadag.
 

Masterclasses: van theorie naar praktijk
Na de inleiding gaat u via een masterclass de diepte in op één van de principes. Hier verbinden we de theorie en praktijk met elkaar. Meer informatie over de inleiding en de masterclasses vindt u verderop, onder de kopjes Inleiding en Masterclasses.

U kiest één masterclass (u kunt uw voorkeur aangeven bij het aanmeldformulier 'Ticketsophalen'): 

* Masterclass Principe 2: Wind zaaien…en er staan als het stormt (Peter Snijders, Windesheim)

* Masterclass Principe 4 i.c.m. 7 : Vitale visie en de visie in dagelijks handelen vertalen (Luc Greven, Leiderschap in school)

* Masterclass Principe 5: Werken aan een topteam (Frances Heggen-Geene, Onderwijs maak je Samen)

* Masterclass Principe 6: Ruimte geven (Alex de Bruijn, organisatieadviseur en teamcoach bij Principium, organisatieadviesbureau)

* Masterclass Principe 8: Stimuleren van professioneel handelen (Myriam Lieskamp, CNV Onderwijs)


Programma
9.30   Inloop met koffie en thee
10.00 Opening door Yvonne Vaes, CNV Schoolleiders
10.15  Inleiding De 9 principes van de excellente schoolleider - Luc Greven

Excellente schoolleiders zijn geen supersterren, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag. Luc Greven laat ons op een toegankelijke wijze de negen principes van de excellente schoolleider zien. Wat is hun geheim?

11.15  Pauze met snack
11.30  Masterclass over één van de 9 principes
12.45  Netwerklunch
14.00  Vervolg masterclass
15.30  Afsluiting. Wij hopen dat deze dag genoeg stof geeft tot “naborrelen”.


De 9 principes
In het boek ‘De negen principes van de excellente schoolleider’ beschrijft Luc Greven op een toegankelijke wijze de negen principes die hele goede schoolleiders toepassen. Onderzoek naar het handelen van schoolleiders in de praktijk van het primair onderwijs vormt hiervoor de basis.

Luc Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar en directeur in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille.

De negen principes zijn in te delen naar attitude, strategie en dagelijks handelen:

Attitude
Principe 1: Passie voor onderwijs
Een excellente leider heeft passie voor onderwijs en dat werkt aanstekelijk.

Principe 2: Wind zaaien…en er staan als het stormt
De excellente leider verandert niet al te planmatig, maar doet dat vooral in actie. Hij/zij stimuleert mensen op dagelijkse basis, participeert in de school en komt zelf ook in de klassen.

Principe 3: Positieve grondhouding
Schoolleiders die excellent zijn zien kansen, benutten die, houden de moed erin, bieden uitzicht, ook op momenten dat het niet goed gaat.

Strategie
Principe 4: Vitale visie    
Goede schoolleiders hebben een visie, die delen ze met anderen en ze communiceren er vaak over. Die visie geeft richting aan de school en richt de aandacht van de mensen binnen de school op de dingen die er toe doen.

Principe 5: Werken aan een topteam      
Leraren worden niet opgeleid om teamlid te zijn. Het hoogst bereikbare als leraar is zelfstandig een klas runnen. Excellente leiders werken aan teamvorming, participeren daarin, zoeken de mensen op, ook in de klassen en zorgen ervoor dat leraren niet in een isolement hun werk doen. Ze stimuleren om voortdurend in ontwikkeling te zijn.

Principe 6: Ruimte geven             
Een goede visie ontwikkelen geeft ruimte, inzetten op de teamontwikkeling geeft verander-moed en -kracht en als dat zichtbaar wordt, geven goede leiders vooral ruimte.

Dagelijks handelen
Principe 7: Visie in dagelijks handelen vertalen…
Actie zonder visie is tijdsverspilling. Visie zonder actie wordt dromen. Excellente schoolleiders hebben beiden in zich, ze kunnen een visie ontwikkelen, maar deze ook vertalen naar het gedrag.

Principe 8: Stimuleren van professioneel handelen
Aanspreken, ook bemoedigend. Je moet met elkaar in de school professioneel gedrag laten zien. Dit wordt sterk bevorderd door mensen op gedrag aan te spreken, maar ook te bemoedigen en te versterken daar waar het zichtbaar wordt. Wat je aandacht geeft groeit.

Principe 9: Er zijn…
Als leider moet je er gewoon zijn. Minder achter het bureau en de computer. Meer in de school, de klas, de teamkamer. Present zijn.

 

INLEIDING door Luc Greven

“De grote betekenis van een excellente schoolleider wordt steeds meer onderkend. Hij/zij laat de school schitteren en de leraren en leerlingen floreren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Deze lezing behandelt op een toegankelijke wijze de negen principes die excellente schoolleiders toepassen. Onderzoek naar hun handelen in de Nederlandse PO-praktijk heeft daaraan ten grondslag gelegen. De lezing inspireert om stappen te zetten in de richting van excellentie. Dat is voor iedere schoolleider mogelijk. Excellente schoolleiders, zo zal blijken, zijn geen supersterren met onbereikbare aanleg of charisma, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag.”

 
MASTERCLASSES: van theorie naar praktijk
Na de inleiding gaat u via een masterclass de diepte in op één van de principes. Hier verbinden we de theorie en praktijk met elkaar. U heeft de keuze uit de volgende vijf masterclasses:


Masterclass Principe 2: Wind zaaien…en er staan als het stormt

In deze Masterclass gaan we dieper in op het tweede principe: Wind zaaien…en er staan als het stormt. Een excellente schoolleider daagt uit tot beweging, verandering, verbetering, onderzoek en gaat als het nodig is voor zijn team staan (fungeert als hitteschild). Dit vraagt van de schoolleider een onderzoekende houding en kennis en vaardigheden op het gebied van veranderkunde. Michael Fullan spreekt in dit kader ook wel over ‘New change leadership’. Hoe kan dit ‘New change leadership’ er in de praktijk uitzien? Hoe verhoudt het zich tot zaken als gespreid leiderschap, het stimuleren van een onderzoekende cultuur, het werken vanuit een collectieve ambitie of de school als lerende organisatie? En wat is de rol van het team hierbij? Allemaal vragen die we tijdens deze Masterclass nader met elkaar gaan uitdiepen. Door daarbij gebruik te maken van enkele voorbeelden, worden belangrijke inzichten uit de literatuur gekoppeld aan de praktijk en kunt u er direct mee aan de slag.

Peter Snijders, consultant /trainer bij Windesheim

Masterclass Principe 4 i.c.m. 7: Een vitale visie voor de school: hindernissen en kansen.

In deze Masterclass diepen we twee van de negen principes uit rondom de vitale visie. Centrale vragen die aan de orde komen zijn: Wat is de betekenis van een vitale visie voor de school? Wat remt de ontwikkeling daarvan? Hoe ontwikkel je een vitale visie voor school en hoe onderhoud je hem? Welke elementen zou een vitale visie kunnen omvatten?
Luc Greven, Leiderschap in school.


Masterclass Principe 5: Werken aan een topteam           

Wat is de rol van de schoolleider bij het werken aan een topteam? Wat doet een topteam en wat zijn succesfactoren? De schoolleider verbindt individuele kennis, vaardigheden en behoeften aan de ambities en kracht van een team. Een team heeft en werkt samen aan een doel.

Een van de meest krachtige instrumenten voor het werken aan een topteam in een professionele cultuur is het ontvangen en geven van (positieve) feedback. Op welke wijze is deze effectief en hoe kan de schoolleider zijn of haar team veel meer laten zijn dan de som der delen? Hoe kan de schoolleider effect uit oefenen op de richting en ontwikkeling van de school? Waar zit uw uitdaging? Frances Heggen-Geene, Onderwijs maak je Samen.

 

Masterclass Principe 6: Ruimte geven

Excellente schoolleiders geven veel handelingsruimte aan de teamleden om hun eigen werk en werkomgeving in te richten. In deze masterclass verdiepen we het zesde principe. Met behulp van verschillende werkvormen verkennen we de betekenis van dit principe in de praktijk. Vragen hierbij kunnen zijn: Op welke wijze kan ik ruimte creëren? Hoe zorg ik voor een goede balans tussen ruimte geven en sturing/kaders geven? Waar houdt ruimte op en wordt het leegte? Hoe duid ik de grenzen aan de ruimte? Hoe zorg ik dat medewerkers de organisatiedoelen nastreven in de ruimte die ze krijgen? Wat vraagt ruimte geven van attitude/vaardigheden van de medewerker? Moet ik eigenlijk wel ruimte geven of is het van belang dat een medewerker ruimte neemt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn leidinggevende mij meer ruimte geeft terwijl deze persoon van nature een control freak lijkt te zijn? Wat wil jij leren deze dag?

Alex de Bruijn, organisatieadviseur en teamcoach bij Principium, organisatieadviesbureau. Voor twee dagen per week is hij als associé verbonden aan Driestar-educatief. Tevens is Alex als kerndocent en expertteamlid verbonden aan Penta Nova, academie voor schoolleiderschap en is hij onder andere auteur van 'Onderwijs vraagt leiderschap!' en 'Ga tot de mier! Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties'.

      


Masterclass Principe 8: Stimuleren van professioneel handelen

In deze masterclass gaan we dieper in op welke manier u als leidinggevende professioneel gedrag zou kunnen stimuleren. We beginnen met een analyse in hoeverre er sprake is van een professionele cultuur op uw school en waar mogelijkheden tot verbetering liggen. De basis voor professioneel gedrag is het hebben van vertrouwen, in elkaar en als leidinggevende in het team. We onderzoeken dat met behulp van de vertrouwensmeter. Vervolgens gaan we aan de slag met verschillende manieren van het stimuleren van professioneel gedrag. Het op de juiste manier geven van feedback staat daarbij centraal.
Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs. 
 

Delen met vrienden
Datum en tijd
Locatie

Ede

Bennekomseweg 24

6717 LM Bennekom

Netherlands

Bekijk kaart

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen