Gratis

Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter?

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter?

Over dit evenement

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseerde op 2 maart een webinar over het Vlaamse toeslagenstelsel, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Haagse Beek organisatieadvies. In navolging op dat webinar kondigen de drie organisaties nu ook de 2de editie van Reuring!Online aan.

Met de recente parlementaire ondervragingscommissie naar de kindertoeslagenaffaire en het aftreden van kabinet-Rutte III bereikte de aandacht voor het Nederlandse toeslagenstelsel onlangs een hoogtepunt. Zij werpen vragen op over hervormingen van dit stelsel. Die vragen worden tijdens de tweede editie van Reuring!Online inhoudelijk behandeld. We staan stil bij de inhoudelijke dilemma’s die systeemverandering met zich meebrengt en werpen daarbij een blik op Vlaamse ervaringen.

Stel je voor… alle toeslagen voor kinderen, van kinderbijslag tot extra toekenningen bij armoede, gebundeld in één werkwijze! Een werkwijze waarbij toekenning van toeslagen automatisch verloopt en gezinnen het geld automatisch overgemaakt krijgen, zonder hiervoor een aanvraag te hoeven indienen. Dat is het geval in Vlaanderen bij een regionaal agentschap van de Vlaamse overheid. Vroeger kregen kinderen in kwetsbare gezinnen in Vlaanderen alleen een financiële bijdrage als hun vader of moeder een aanvraagprocedure had doorlopen. Dat deden de betreffende ouders vaak niet, waardoor hun gezin, die deze bijdragen het hardst nodig heeft, niet kreeg waar het recht op had. Invoering van het zogeheten ‘Groeipakket’ veranderde dat. Toekenning van toeslagen werd met het Groeipakket geautomatiseerd.

-- Het Groeipakket wordt automatisch toegekend en bestaat uit een startbedrag bij de geboorte van het kind, een maandelijkse kinderbijslag, een extra schoolbonus bij de start van het schooljaar, een zorgtoeslag voor de ondersteuning van kinderen met een handicap, pleegkinderen en weeskinderen, een sociale toeslag voor kinderen uit een gezin met minder inkomen en een participatietoeslag, bestaande uit de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag. Lees hier de inzending van het Groeipakket voor de European Public Sector Awards. --

Het geïntegreerde stelsel van de Vlamingen werd onlangs aangewezen als winnaar van de European Public Sector Awards. Als het in een deelstaat als Vlaanderen kan waar zes miljoen mensen wonen, waarom zou het dan niet landelijk in Nederland kunnen? Hervormen van een dergelijk stelsel is tegelijkertijd complex. Het vraagt bijvoorbeeld om het vinden van een balans tussen zorgvuldig omgaan met mensen en het hanteren van systematiek om fraude te bestrijden.

Hoe vonden de Vlamingen deze balans? Hoe gaan zij verantwoord om met data van burgers? Hoe bewaren zij ruimte voor professionele buikpijn van hun medewerkers? Hoe kwamen zij tot systeemverandering? En bovenal: hoe passen wij hun lessen toe op onze eigen situatie?

Deze vragen staan centraal in een speciaal tweeluik. Op 2 maart vond er, zoals gezegd, al een webinar plaats, georganiseerd door Haagse Beek organisatieadvies, waarin de Vlamingen ons meenamen in de stappen die ze gezet hebben. Presentator van dit webinar was Menno Spaan. Op 9 maart om 17:00 uur vindt er in navolging van dat webinar een digitaal Reuring!Café plaats, waarin we inzoomen op de Nederlandse uitdagingen en de koppeling maken met hetgeen de Vlamingen ons geleerd hebben. Heeft u het webinar niet kunnen bijwonen? Niet getreurd! Voorafgaand aan het digitale Reuring!Café wordt het webinar om 16:00 uur herhaald. U kunt het webinar vanaf één dag na plaatsvinden ook op eigen initiatief terugkijken via deze link.

Reuring!Online richt zich op het virtueel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider tijdens het digitale Reuring!Café. Host is daar Loes Mulder, secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De bankgasten van deze editie van Reuring!Online zijn:

  • Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV
  • Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en voormalig Nationale Ombudsman
  • Leo van Loo, gedelegeerd bestuurder bij het Vlaamse agentschap Uitbetaling Groeipakket
  • Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
  • Menno Spaan, oprichter en directeur van Haagse Beek organisatieadvies

Deelnemen? Aanmelden voor het digitale Reuring!Café kan hierboven!

Datum: 09-03-2021, inloop vanaf 16.00 uur (webinar wordt dan herhaald), start 17.00 uur

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen